Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент підприємницької діяльності” зі спеціальності 073 “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування» зі спеціальності 073 “Менеджмент”за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та публічна служба” зі спеціальності 074 (281) “Публічне управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії про первинну акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.15010008 “Публічне адміністрування”

Висновок експертної комісії з акредитації спеціальності 8.03050501 “Управління персоналом та економіка праці”

Звіт Інституту за 2020 рік

Звіт Інституту за 2019 рік

Звіт Інституту за 2018 рік

Звіт Інституту за 2017 рік

Звіт Інституту за 2016 рік

Звіт Інституту за 2015 рік

Звіт Інституту за 2014 рік