ВОЙТОВИЧ РАДМИЛА ВАСИЛІВНА

Войтович Радмила Василівна

Ректор Інституту, доктор наук з державного управління, професор

 У 1997 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році присвоєно науковий ступінь кандидата наук з державного управління  зі спеціальності «Теорія та історія державного управління», у 2009 присвоєно науковий ступінь доктор наук з державного управління зі спеціальності «Механізми державного управління». У 2010 році отримала вчене звання професора.

З 1997 по 2016 працювала в Національній академії державного управління при Президентові України. Доцентом, а з 2009 року – професором кафедри філософії та методології державного управління. У 2013 заснувала й очолила кафедру державної служби та кадрової політики, а з 2014 по 2016 – очолювала кафедру філософії, теорії та історії державного управління.

 З лютого 2017 року – проректор з наукової роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

19 грудня 2017 року обрана ректором Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Брала активну участь у розробці проєктів Законів України «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади», Адміністративно-процесуального кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до положень про центральні органи виконавчої влади», «Про систему центральних органів виконавчої влади» та Концепції проекту Закону України «Про лобіювання». Член робочої групи з підготовки нової редакції Закону України «Про державну службу» (2015).

Регулярно виступає експертом у діяльності Комітетів Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України.

Керівник міжнародного проєкту «Вплив глобалізації на глобальну безпеку сучасного світу» (2011-2015) (Англія). Керівник секції «Глобальна безпека та локальні конфлікти на пострадянському просторі» в рамках підготовки до Світового політичного форуму. Експерт-радник з питань глобальної безпеки Державного секретаря з безпеки та оборони Латвії (2011-2014). Керівник Центру дослідження проблем публічного управління. Директор Міжнародного інституту глобалістики.

Член Експертно-наукової ради Національного агентства України з питань державної служби. Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Член експертної ради ДАК з державного управління. Голова Спеціалізованої вченої ради, член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Головний редактор журналів «Державно-управлінські студії», «Економіка та держава: серія державне управління», «Філософія публічного управління», міжнародного англомовного видання «Global state», член редколегії ряду журналів та збірників у галузі державного управління.

Автор понад 350 публікацій, у тому числі 30 монографій, 25 навчально-методичних посібників з проблем філософії, політології, міжнародних відносин та державного управління. Лауреат Міжнародної премії  «EBA. Achievements-2017» у номінації «The Name in Science – 2017» за книгу Voitovych R. «Global Constructs for the Development of the Modern World».