Центр підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців державної служби зайнятості України

Центр організовує підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців державної служби зайнятості України з метою поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь та навичок, формування та розвиток сучасних професійних компетентностей та особистісних якостей, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності. 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тривайло Андрій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:

Адреса: 03058, Україна, м. Київ, Нововокзальна, 17, каб. 315

тел. +38 (044) 239-07-96

е-mail: cpk-ipk@ukr.net 

Основні завдання і функції центру 

– організація підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців Державної служби зайнятості України за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за очно-дистанційними програмами підвищення кваліфікації та за програмами короткотермінових тематичних семінарів;

– розробка професійних програм підвищення кваліфікації та програм    короткострокового навчання відповідно до вимог нормативно-правових актів МОН та погоджених з Державним центром зайнятості;

– комунікація з організатором навчання – Управлінням по роботі з персоналом Державного центру зайнятості;

– залучення до навчального процесу профільних управлінь Державного центру зайнятості;

– pалучення до навчального процесу викладачів інших навчальних закладів та державних установ

IНСТРУКЦIЯ СЛУХАЧА ЦПК IПК ДСЗУ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

IНСТРУКЦIЯ ДЛЯ СПIЛКУВАННЯ У ЧАТI ДИСТАНЦIЙНОГО КУРСУ

ПІДГОТОВКА ТВОРЧОЇ РОБОТИ

ПОРАДИ ЩОДО ПРЕЗЕНТАЦІЙ

ПОЛОЖЕННЯ