Спеціалізована вчена рада К 26.891.02

Спеціалізована вчена рада К 26.891.02

Спеціалізована вчена рада К 26.891.02  в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 27 квітня 2017 року.

Рада утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:

25.00.01 теорія та історія державного управління

25.00.02 механізми державного управління

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 26.891.02 до 31 грудня 2019 року.

Додаток 8

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.07.2018  № 775

 

 

Перелік

спеціалізованих вчених рад, повноваження яких припинено

Спеціалізована вчена рада К 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, утворена відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року».

Директор департаменту атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування                                                                      А. Г. Шевцов

Склад спеціалізованої вченої ради

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності у раді

 

1

2

1

ВОЙТОВИЧ Радмила  Василівна

(голова ради)

доктор наук з державного управління

25.00.02

2

ВОРОНА Петро  Васильович

(заступник голови)

доктор наук з державного управління

25.00.01

3

СЕРЬОГІНА Наталія  Олексіївна

 

кандидат юридичних наук

25.00.01

4

ГОШОВСЬКА Валентина  Андріївна

доктор політичних наук

25.00.02

5

РАЧИНСЬКИЙ Анатолій  Петрович

доктор наук з державного управління

25.00.01

6

ВАЛЕВСЬКИЙ Олексій  Леонідович

доктор наук з державного управління

25.00.01

7

ЛУТАЙ Лариса  Анатоліївна

доктор економічних наук

25.00.02

8

РИЖИХ Василь  Миколайович

доктор наук з державного управління

25.00.02

9

ДУБИЧ Клавдія  Василівна

доктор наук з державного управління

25.00.01

10

ДМИТРЕНКО Геннадій  Васильович

доктор наук з державного управління

25.00.02

11

АЛЕКСЄЄВ Валерій  Марленович

доктор наук з державного управління

25.00.01

12

НОВАК-КАЛЯЄВА Лариса  Миколаївна

доктор наук з державного управління

25.00.01

13

ЛАЗОР Оксана  Дмитрівна,

доктор наук з державного управління

25.00.01

14

ЛАЗОР Олег  Ярославович

доктор наук з державного управління

25.00.02

15

ЛЕЛЕЧЕНКО Анжела  Павлівна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

16

ЛИНДЮК Олена  Анатоліївна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

17

ДУБЧАК Людмила  Миколаївна

кандидат філософських наук

25.00.02

18

МАР’ЯНЕНКО Геннадій  Іванович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

19

БОКОВ Олександр  Віталійович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

20

КРАСІВСЬКИЙ Денис  Орестович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

21

МЕЛЬНИК Яна  Віталіївна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

22

БОБРИЦЬКИЙ Леонід Володимирович

кандидат юридичних наук

25.00.02

Інформація про засідання

спеціалізованої вченої ради К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

29.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Шпака Олега Анатолійовича на тему: «Державне управління модернізаційними процесами в Україні»

(Автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор

Войтович Р.В.

д.держ.упр., доцент, Дмитренко Г.В.

(відгук)

к.держ.упр.,

Надоша О.В. (відгук)

12:00

29.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Петракової Катерини Олегівни на тему: «Теоретико-методологічний аналіз взаємозв’язку економіки і політики у державному управлінні»

(автореферат, дисертація)

д.філос.н., професор

Надольний І.Ф.

д.держ.упр., доцент, Валевський О.Л.

(відгук)

к.держ.упр.,

Друк Ю.Я. (відгук)

к.держ.упр.,

Власенко С.Г. 

(відгук)

14:00

26.04.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Ренькас Тетяни Ігорівни на тему «Міжрегіональне співробітництво західних областей України: становлення і перспективи розвитку»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор

Кризина Н.П.

д.держ.упр., професор

Терент’єва А.В.

(відгук)

к.держ.упр.,

Мельник Л.А.

(відгук)

12:00

26.04.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Данилюк Катерини Володимирівни на тему «Організаційний механізм державного управління паліативною та хоспісною допомогою»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент, Дубич К.В.

д.держ.упр., доцент, Ярош Н.П.

(відгук)

к.держ.упр.,

Віленський А.Б.

(відгук)

14:00

27.04.2018 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Зозулі Валентини Олександрівни на тему «Розвиток демократичного врядування в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аналіз»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор.

Войтович Р.В.

д.держ.упр.,

Гурковський В.І.

(відгук)

к.держ.упр.,

Власенко С.Г. 

(відгук)

14:00

31.05.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Марковець Вікторії Миколаївни на тему: «Управлінські засади формування політичної культури особистості»

(автореферат, дисертація)

   д.філос.н., професор

  Надольний І. Ф.

  д.держ.упр., професор

  Лахижа М. І.

(відгук)

  к.держ.упр.,

  Твердохліб О. С.

(відгук)

12.00
31.05.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Пахомової Мілани Володимирівни на тему: «Удосконалення механізмів державного управління професійним розвитком педагогічних працівників в системі неперервної освіти» 

(авторефератдисертація)

  д.держ.упр., професор

  Діденко Н. Г.

  д.держ.упр., доцент,

  Романенко К. М.

(відгук)

  к.держ.упр.,

  Петрик О. Л.

(відгук)

14.00

Контакти

 

03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, каб. 318

веб-сайт: ipk.edu.ua

email: k26.891.02@ukr.net