Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02_

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02

Оголошення

Перенесений з 26 лютого 2021 року захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку Дейнеко Сергія Васильовича на тему: «Державне управління забезпеченням відновлення контролю над українсько-російською ділянкою державного кордону України» відбудеться 18 березня 2021 року о 9.00 в ауд. 205 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Склад спеціалізованої вченої ради

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Державне управління Д 26.891.02

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.09.2020  № 1188

“Інформація про засідання

спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України”

Голова ради:

 1. Войтович Радмила Василівна, д.держ.упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

 1. Ворона Петро Васильович, д.держ.упр., професор,  перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.

Вчений секретар:

 1. Масик Марія Зіновіївна, к.держ.упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Члени ради:

 1. Валевський Олексій Леонідович, д.держ.упр., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу розвитку політичної системи центру суспільних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;
 2. Гошовська Валентина Андріївна, д.політ.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;
 3. Діденко Ніна Григорівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 4. Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 5. Дубич Клавдія Василівна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 6. Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 7. Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 8. Линдюк Олена Анатоліївна, д.держ.упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 9. Бєльська Тетяна Валентинівна, д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 10. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 11. Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, завідувач кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 12. Рачинський Анатолій Петрович, д.держ.упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;
 13. Рижих Василь Миколайович, д.держ.упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;
 14. Руженський Микола Мусійович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01
 15. Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;
 16. Ярош Наталія Петрівна,д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02
ДатаПункт порядку денногоНауковий керівникОфіційні опонентиЧас початку
14.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Рибчинського Євгена Юрійовича на тему: «Механізми реалізації соціальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних процесів»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр.

Мельничук Л.М. (відгук)

к. держ. упр.

Паламарчук Т.П. (відгук)

14;00
14.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Гикала Юрія Вадимовича на тему: «Вдосконалення механізмів управління вищої військової освіти»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Ворона П.В.

д. держ. упр., професор

Довгань В.І. (відгук)

к. держ. упр., доцент

Чмига В.О. (відгук)

11:00
 13.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Артеменка Максима Юрійовича на тему: «Забезпечення національної стабільності у сфері національної безпеки сучасної держави»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент
Дмитренко Г.В.
д. держ. упр., професор
Гурковський В.І. (відгук)
к. держ. упр.
Власенко С.Г. (відгук)
14.00
13.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Якубенка Богдана Олександровича на тему: «Механізми державного регулювання ринку праці в умовах нової економіки»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор

Семенченко А.І. (відгук)

к. держ. упр., доцент

Черчатий О.І. (відгук)

11:00
12.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Венгер Ірини Олександрівни на тему: «Формування та реалізація державної політики на ринку праці в умовах сталого розвитку»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор

Кравчено М.В. (відгук)

к. держ. упр.

Мялковський Д.В. (відгук)

 14:00
12.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Гнатенка Валерія Сергійовича на тему: «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., д.мед.н., Заслужений лікар України

Панченко О.А.

д. держ. упр., професор

Гурковський В.І. (відгук)

д. держ. упр., професор

Семенченко А.І. (відгук)

д. держ. упр., с.н.с.

Валевський О.Л. (відгук)

11:00
26.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Киви Іллі Володимировича на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Гурковський В.І.

д. держ. упр., старший дослідник

Помаза-Пономаренко А. Л. (відгук)

к. держ. упр., доцент

Жукова І. В. (відгук)

10:00
16.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Шихненка Дмитра Вікторовича на тему: «Інституціоналізація інноваційного лідерства у демократичному врядуванні»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор
Козаков В.М.
д. держ. упр., доцент
Дмитренко Г.В. (відгук)
к. держ. упр.
Шпак О.А. (відгук)
14.00
16.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Каляєва Анатолія Олександровича на тему: «Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері воєнної безпеки України в контексті глобального управління»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор
Войтович Р.В.
д. держ. упр., професор
Семенченко А.І. (відгук)
д. держ. упр., професор
Радченко О.В. (відгук)
д. держ. упр., порфесор
Довгань В.І. (відгук)
12.00
15.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Мауліка Сергія Сергійовича на тему: «Державні механізми впровадження соціальних інновацій в контексті забезпечення сталого розвитку»

(автореферат, дисертація)

к. філос. н., доцент

Мельниченко А.А.

 
д. держ. упр., професор
Кравченко М.В. (відгук)
к. держ. упр.
Кучер В.А. (відгук )
14.00
15.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Загурської-Антонюк Вікторії Францівни на тему: «Державне управління національною безпекою в умовах геополітичних загроз»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент
Руденко О.М.
д. держ. упр., професор
Бульба В.Г. (відгук)
д. держ. упр., доцент
Полякова О.С. (відгук)
д. держ. упр., доцент
Бондаренко О.Г. (відгук)
11.00
19.03.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дарчина Владислава Богдановича на тему: «Механізми забезпечення публічної політики щодо подолання бідності в Україні»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр.

Мельничук Л.М. (відгук)

к. держ. упр.

Кучер В.А. (відгук)

15.00 
19.03.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Худар Анни Євгенівни на тему: «Публічність як інструмент демократизації державного управління»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор

Гурковський В.І. (відгук)

к. держ. упр.

Канавець М.В. (відгук)

12.00 
26.02.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Левчук Інни Олександрівни на тему: «Захист людського потенціалу в умовах глобалізації»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор

Рачинський А.П. (відгук)

к. держ. упр.

Зозуля В.О. (відгук)

15.00
26.02.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дейнеко Сергія Васильовича на тему: «Державне управління забезпеченням відновлення контролю над українсько-російською ділянкою державного кордону України»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., с.н.с.

Валевський О.Л.. (відгук)

д. держ. упр., с.н.с.

Сальнікова О.Ф. (відгук)

12.00
25.02.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Крижевського Віталія Вадимовича на тему: «Державний сервіс як інструмент реалізації публічного управління»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор

Кравченко М.В. (відгук)

к. держ. упр.

Кучер В.А. (відгук)

15.30
25.02.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Шевчук Інни Володимирівни на тему: «Державне регулювання протидії загрозам національним інтересам України у сфері економічної безпеки»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Сіцінський А.С.

д. держ. упр., доцент Андрієнко М.В.  (відгук)

д. держ. упр., с.н.с. Валевський О.Л. (відгук)

д. держ. упр., професор Грищенко І.М. (відгук)

12.00
29.01.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Кривошея Віталія Михайловича на тему: «Формування та реалізація державної політики у сфері соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій»

(автореферат,дисертація)

д. держ. упр., доцент

Ворона П.В.

д. держ. упр., професор

Радченко О.В.

(відгук)

к. держ. упр.

Черчатий О.І. (відгук)

15.00
29.01.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Швидкого Ярослава Юрійовича на тему: «Механізми інституційного забезпечення протидії корупції»

(автореферат,дисертація)

д. держ. упр., доцент  Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., доцент Руденко О.М.  (відгук)

к. держ. упр. Савка І.І. (відгук)

12.00
11.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Мальцевої Алли Михайлівнина тему: «Оптимізаційні механізми прийняття управлінських рішень в публічній службі»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр.

Мельничук Л.М. (відгук)

к. держ. упр.

Шпак О.А. (відгук)

15.30
11.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Сіцінського Назарія Анатолійовича на тему: «Державне управління забезпеченням національної безпеки України у зовнішньо політичній сфері в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції»

(автореферат, дисертація, додатки)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор
Долгий О.А.  (відгук),

д. держ. упр., професор Семенченко А.І. (відгук),

д. держ. упр., с.н.с Сальнікова О.Ф. (відгук)

12.00
10.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Паутова Вадима Олексійовича на тему: «Протидія корупції як структурна складова національної безпеки України»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., професор Гурковський В.І.  (відгук)

к. держ. упр. Савка І.І. (відгук)

15.30
10.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Шкурата Івана Вікторовича на тему: «Трансформація державного управління в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аналіз»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Войтович Р.В.

д. держ. упр., с.н.с.
Валевський О.Л.  (відгук),

д. держ. упр., професор Грицяк Н.В. (відгук),

д. держ. упр., доцент

Карлова В.В. (відгук)

12.00
09.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Козака Івана Павловича на тему: «Реалізація публічного управління в умовах інституційних змін»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор Войтович Р.В.

д. держ. упр., професор Гурковський В.І.  (відгук)

к. держ. упр. Канавець М.В. (відгук)

15.30
09.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Дяченко Світлани Анатоліївни на тему: «Розвиток системи місцевих фінансів України в контексті децентралізації державного управління»

(автореферат, дисертація)

д. е. н., професор

Бодров В. Г.

д. держ. упр., доцент
Горник В.Г.  (відгук),

д. держ. упр., професор Івашова Л.М. (відгук),

д. держ. упр., професор Семенченко А.І. (відгук)

12.00
06.11.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Колодія Олександра Миколайовича  на тему: «Децентралізаційна модель демократичного врядування в умовах глобалізації»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор Войтович Р.В.

д. держ. упр.  Мельничук Л.М.  (відгук)

к. держ. упр. Паламарчук Т.П. (відгук)

15.00
06.11.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Гоголь Тетяни Василівни на тему: «Механізми державного регулювання розвитком

сільських територій України»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент

Дубич К.В.

д. держ. упр., професор Миколайчук М.М.  (відгук),

д. держ. упр. Ігнатенко О.П.(відгук),

д. держ. упр., доцент Боклаг В.А. (відгук)

12.00
05.11.2020Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Турецкова  Тараса Євгеновича  на тему: «Державне регулювання малого та середнього підприємництва в умовах європейської інтеграції: регіональний аспект»
(автореферат, дисертація)
д. держ. упр., професор Діденко Н.Г.

д. держ. упр., професор  Орлова Н.С.  (відгук)

к. держ. упр., доцент Мареніченко В.В. (відгук)

15.00
05.11.2020Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Кропівницької Маргарити Едуардівни на тему: «Державне управління системою раннього втручання у сфері забезпечення прав дитини в Україні»
(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., професор

Кравченко М.В.

д. держ. упр. Сіцінська М.В.  (відгук)

к. держ. упр. Турчак Д.В.(відгук)

12.00
20.08.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Станіславського Тараса Володимировича на тему «Механізми публічного управління забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор Семенченко А.І.

д. держ. упр., проф.
Довгань В.І. (відгук)

к. держ. упр.
Хлапонін Д.Ю. (відгук)

 

15.00
20.08.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Мялковського Данила Владиславовича на тему «Державне регулювання забезпеченням безпеки надання електронних довірчих послуг»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор Семенченко А.І.

д. держ. упр., проф.
Гурковський В.І. (відгук)

к. держ. упр.
Олексюк Л.В. (відгук)

12.00
10.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Гаєвського Ігоря Володимировича на тему: «Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в умовах сталого розвитку»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., проф. Кравченко М.В. (відгук)

к. держ. упр. Шпак О.А. (відгук)

 

15.00
10.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Русинюка Миколи Миколайовича на тему: «Механізми участі громадських об’єднань у

формуванні публічної політики в Україні»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор

Войтович Р. В.

д. держ. упр., доц. Олійник Н.І. (відгук)

к. держ. упр. Баштанник А.Г. (відгук)

12.00
09.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Терещенка Миколи Миколайовича на тему: «Взаємодія державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., професор Семенченко А.І. (відгук)

к. держ. упр. Кучер В.А. (відгук)

15.00
09.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Постуліна Олександра Сергійовича на тему: «Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., професор Крутій О.М. (відгук)

к. держ. упр. Паламарчук Т.П. (відгук)

12.00
28.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Гринчишина Сергія Сергійовича  на тему:  «Механізми реалізації молодіжної політики в умовах глобалізації»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент Дубич К. В.д. держ. упр., проф. Кравченко М.В. (відгук) к. держ. упр. Вишневська О.А. (відгук) д. держ. упр., проф. Чукут С.А. (відгук)12.00
28.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Костенка Дмитра Валентиновича  на тему: «Система запобігання корупції в Україні: становлення та розвиток»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент Дмитренко Г. В.д. держ. упр., доц. Руденко О.М. (відгук) к. держ. упр. Петракова К.О. (відгук)15.00
29.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Турчак Анни Василівни  на тему: «Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Ворона П.В.д. держ. упр., професор Семенченко А.І. (відгук) к. держ. упр. Олексюк Л.В. (відгук)12.00
29.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Опанасенка Сергія Євгеновича  на тему: «Меритократія як засіб побудови ефективної держави: теоретико-методологічний аналіз»

(автореферат, дисертація)

к.філос.н., Балковенко Г.І.д. держ. упр., доц. Руденко О.М. (відгук) к. держ. упр. Зозуля В.О. (відгук)15.00
05.03.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Худара Станіслава Миколайовича на тему: «Соціальна реклама як комунікативний інструмент оптимізації державного управління»

(авторефератдисертація)

д. держ. упр., доц. Дубич К. В.д. держ. упр. Федорів Т. В. (відгук)   к. держ. упр.  Рачинська О.А. (вiдгук)12.00
05.03.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дяченка Андрія Васильовича на тему: «Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні»

(авторефератдисертація)

д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України Попок А. А.д. держ. упр., доц. Дубич К. В. (відгук)   к. держ. упр. Горбатюк С. Є. (вiдгук)15.00
06.03.2020Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Горбика Володимира Миколайовича на тему: «Механізми державного управління природно-економічним потенціалом регіонів» (авторефератдисертація)д. держ. упр., професор Войтович Р. В.д. держ. упр., професор Миколайчук М. М. (відгук)   д. держ. упр., професор Іванова Т. В. (відгук)   д. держ. упр. Ігнатенко О. П. (відгук)12.00
06.03.2020Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Ярошенко Євгенії Вікторівни на тему: «Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління» (авторефератдисертація)д. держ. упр., професор Войтович Р. В.д. держ. упр., професор Довгань В. І. (вiдгук)   к. держ. упр.  Лихач Ю. Ю. (вiдгук)15.00
26.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Бобрицького Андрія Леонідовича
На тему: «Механізми взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів (поліції) на місцевому рівні: програмно-цільовий підхід»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент
Ворона П.В.
д.держ.упр. професор
Семенченко Андрій Іванович
(відгук)
к.н.держ.упр.Черчатий Олександр Іванович
(відгук)
11.00
24.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Савки Івана Івановича
На тему: «Становлення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтеграції»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцентВорона П.В.д.держ.упр.
Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна.
(відгук)
к.держ.упр.Клименко Наталія Григорівна
(відгук)
15.00
24.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Твердохлєб Марини Юріївни
На тему: «Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект»(автореферат, дисертація)
д.пед.н., професорДаниленко Л.І.д.держ.упр.
Онищук Світлана Василівна.
(відгук)
к.держ.упр.
Канавець Марина Володимирівна
(відгук)
12.00
23.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Безрука В’ячеслава Миколайовича
На тему: «Розвиток комунікативної компетентності державних службовців»(автореферат, дисертація)
д.пед.н., професорДаниленко Л.І.д.держ.упр.
Онищук Світлана Василівна.
(відгук)
к.держ.упр.
Власенко Сергій Геннадійович
(відгук)
15.00
23.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Карнаухової Марії Дмитрівни
На тему: «Феномен публічного управління в перспективі наратології»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр.
Гурковський Володимир Ігорович.
(відгук)
к.держ.упр.
Власенко Сергій Геннадійович
(відгук)
12.00
25.10.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Турчака Дмитра Васильовича
На тему: «Механізми державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр. професор
Ярош Наталія Петрівна
(відгук)
к.н.держ.упр.
Віленський Андрій Борисович
(відгук)
12.00
25.10.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Кучера В’ячеслава Анатолійович
На тему: «Механізми соціального партнерства у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр.Мельничук Лариса Миколаївна. (відгук)к.держ.упр.Паламарчук Тетяна Петрівна (відгук)15.00
26.06.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Кланци Андрія Івановича
На тему: «Охорона здоров’я як структурна складова національної безпеки держави»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр., професор
Бугайцов С. Г.
(відгук)
д.держ.упр., професор
Терент’єва А.В.
(відгук)
д.держ.упр., професор
Ярош Н. П.
(відгук)
12.00
26.06.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Рачинської Олени Анатоліївни
На тему: «Механізми реалізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр., професор
Кравченко М.В.
(відгук)
к.держ.упр.,
Самофалова О.Ю.
(відгук)
15.00
03.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Паянової Ліани Володимирівни На тему: «Удосконалення механізмів державного управління розвитком економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (автореферат, дисертація)д.н.держ.упр.,професорДіденко Н.Г.д.н.держ.упр.,доцент
Парубчак І.О.
(відгук)
д.н.держ.упр.,професор.,
Орлова Н.С.
(відгук)
12:00
03.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
Хлапоніна Дмитра ЮрійовичаНа тему: «Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,доцентВорона П.В.д.н.держ.упр.,професор
Семенченко А.І.
(відгук)
к.держ.упр., доцент
Петрик В.М.
(відгук)
15.00
04.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління
Мельничук Лариси Михайлівни
На тему: «Модернізація державного управління соціальним розвитком регіонів України в умовах децентралізації»

(автореферат,  дисертація)

д.н.держ.упр.,професорКравченко М.В.д.н.держ.упр.,професор
Лукіна Т.О. (відгук)
д.н.держ.упр.,доцент
Дмитренко Г.В.
(відгук)
д.н.держ.упр.,доцент
Дєгтяр О.А.
(відгук)
12.00
04.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Жиденко Надії Анатоліївни
На тему: «Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади України»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,професорРачинський А.П.д.н.держ.упр.,професор
Письменний І.В.
(відгук)
к.н.держ.упр.
Красняков Є.В.
(відгук)
15.00
05.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лісничої Вікторії Миколаївни
На тему: «Механізми реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,професорВойтович Р.В.д.н.держ.упр.,доцент
Дмитренко Г.В.
(відгук)
к.н.держ.упр.
Паламарчук Т.П.
(відгук)
12.00
05.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Сухомлина Віктора Борисовича
На тему: «Формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення»  (автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр.,доцентВорона П.В.д.н.держ.упр.,професор
Кравченко М.В.
(відгук)
к.держ.упр.
Шпак О.А
(відгук)
15.00
27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Масик Марії Зіновіївни
На тему: «Організаційно-правовий механізм державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., доцентВорона П.В.д.н.держ.упр., професор
Крутій О.М.
(відгук)
к.держ.упр.,
Шпак О.А.
(відгук)
 
27.12.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Зелинської Наталі
тему: «Механізми державного управління людськими ресурсами в системі регіональної влади»(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр., професорДіденко Н.Г.д.н.держ.упр., професор
Поспєлова Т. В.
(відгук)
к.держ.упр.,
Малоголова Т.М.
(відгук)
 
28.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дмитренка Валерія Івановича
На тему: «Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., професорЧукут С.А.д.н.держ.упр., професор
Семенченко А.І.
(відгук)
к.держ.упр.,
Обуховська Т.І.
(відгук)
 
17.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Олексюк Лілії Віталіївни
На тему: «Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ”

(авторефератдисертація)

д.держ.упр., професорСеменченко А.І.д.держ.упр., професор,
Лопушинський І.П.
(відгук)
к.держ.упр.
Обуховсьrа Т.І.
(відгук)
12:00
17.09.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державногоУправління Шкуропата Олександра Васильовича
На тему: «Антикорупційна політика у сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорМартиненко В.Ф.д.держ.упр., професор,
Бульба В.Г.
(відгук)
к.держ.упр.,доцент
Кульчій І.О.
(відгук)
14:00
18.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Коновала Вадима Олександровича
На тему: «Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади міста Києва»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр.,професорСеменченко А.І.д.держ.упр.,професор
Лопушинський І.П.
(відгук)
к.держ.упр.,
Власенко Р.В.
(відгук)
12:00