Робочі програми – ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТА – Психологія

ГСП. 1.01. Охорона праці

ГСП. 1.02. Цивільна оборона

ГСП. 1.03. Основи демократії

 

ПНП. 2.01. Математична статистика

ПНП. 2.02. Математичні методи в психології

ПНП. 2.03. Основи біології та генетики людини

ПНП. 2.04. Основи демографії

ПНП. 2.05. Антропологія

ПНП. 2.06. Зоопсихологія та порівняльна психологія

ПНП. 2.07. Анатомія та еволюція нервової системи людини

ПНП. 2.08. Педагогіка

ПНП. 2.09. Основи інформатики та обчислювальної техніки

ПНП. 2.10. Основи менеджменту

ПНП. 2.11. Основи підприємницької діяльності

ПНП. 2.12. Психофізіологія

ПНП. 2.13. Філософія психології

ПНП. 2.14. Безпека життєдіяльності

ПНП. 2.15. Екологія

 

ППП. 3.01. Вступ до спеціальності

ППП. 3.02. Загальна психологія

ППП. 3.03. Практикум з загальної психології

ППП. 3.04. Експериментальна психологія

ППП. 3.05. Соціальна психологія

ППП. 3.06. Вікова психологія

ППП. 3.07. Педагогічна психологія

ППП. 3.08. Клінічна психологія

ППП. 3.09. Патопсихологія

ППП. 3.10. Психодіагностика

ППП. 3.11. Історія психології

ППП. 3.12. Диференціальна психологія

ППП. 3.13. Психологія праці

ППП. 3.14. Інженерна психологія

ППП. 3.15. Основи психотерапії

ППП. 3.16. Юридична психологія

ППП. 3.17. Психологічний спецпрактикум за спецкурсами

ППП. 3.18. Основи психологічної практики (практична психологія)

ППП. 3.19. Методика викладання психології

ППП. 3.20. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

ППП. 3.21. Психологія управління

ППП. 3.22. Політична психологія

ППП. 3.23. Соціальна робота

ППП. 3.24. Основи антропогенезу

ППП. 3.25. Основи психогенетики

ППП. 3.26. Психологічна служба

ППП. 3.27. Психологія масової поведінки

ППП. 3.28. Психологія травмуючих ситуацій

ППП. 3.29. Геронтопсихологія

 

ВВНЗП. 3.30. Ринок праці та функціонування служби зайнятості

ВВНЗП. 3.31. Психічні стани безробітних

ВВНЗП. 3.32. Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини

ВВНЗП. 3.33. Психологія особистості

 

ВВСП. 3.34. Психолого-управлінське консультування

ВВСП. 3.35. Практика індивідуально-психологічного консультування в службі зайнятості

 

Методичні рекомендації до виконаття і захисту курсових робіт з дисципліни «Психологія управління»

 

Стандарти оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів