Робочі програми – ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТА – економіка

СГП 1. Охорона праці в галузі
СГП 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
СГП 3. Правознавоство
СГП 4. Цивільний захист
 
ПНЗЕ 1. Політична економія
ПНЗЕ 2. Мікроекономіка
ПНЗЕ 3. Макроекономіка
ПНЗЕ 4. Історія економіки та економічної думки
ПНЗЕ 6. Математика для економістів
ПНЗЕ 6.1. Вища математика
ПНЗЕ 6.2. Теорія ймовірностей та математична статистика
ПНЗЕ 7. Економіко-математичні методи та моделі
ПНЗЕ 7.1. Оптимізаційні методи та моделі
ПНЗЕ 7.2. Економетрика
ПНЗЕ 8. Інформатика 
 
ПП 1. Економіка підприємства
ПП 2. Менеджмент
ПП 3. Маркетинг
ПП 4. Гроші і кредит
ПП 5. Фінанси
ПП 6. Бухгалтерський облік
ПП 7. Економіка праці й соціально-трудові відносини
ПП 8. Міжнародна економіка
ПП 9. Статистика  
ПП 10. Соціологія
ПП 11. Регіональна економіка
ПП 12. Управління трудовим потенціалом
ПП 13. Фізіологія і психологія праці
ПП 14. Організація праці
ПП 15. Ринок праці
ПП 16. Нормування праці
ПП 17. Управління персоналом
ПП 18. Мотивування персоналу
ПП 19. Аудит персоналу
ПП 20. Менеджмент персоналу
ПП 21. Менеджмент продуктивності
ПП 22. Соціальна політика
ПП 23. Управління розвитком персоналу
ПП 24. Фінансовий менеджмент
ПП 25. Державне регулювання зайнятості
 
ВПП 26. Корпоративна соціальна відповідальність
ВПП 27. Менеджмент соціальних послуг  
ВПП 28. Державне соціальне страхування
ВПП 29. Теоретичні засади соціального захисту вразливих верств населення
 
ВСПП 30.1. Конфліктологія
ВСПП 30.2. Психологія ділового спілкування
ВСПП 31.1. Технології надання соціальних послуг
ВСПП 32.2. Психологія кар’єри
 
Стандарти оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів