Рішення вченої ради

Рішення вченої ради

за 2021 рік

 

Рішення Вченої ради від 25 червня 2021 року, Протокол №5 (167)
Рішення Вченої ради від 02 вересня 2021 року, Протокол №6(168)
Рішення Вченої ради від 30 вересня 2021 року, Протокол №7(169)

Рішення Вченої ради від 02 квітня 2021 року, Протокол №3 (165)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 25 лютого 2021 року,  Протокол № 2 (164)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 29 січня 2021 року,  Протокол № 1 (163)

за 2020 рік 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 23 грудня 2020 року, Протокол № 10 (162)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 09 грудня 2020 року, Протокол № 9 (161)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 29 жовтня 2020, Протокол №8 (160) 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 31 серпня 2020 року, Протокол № 7 (159)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 23 червня 2020 року, Протокол №6 (158)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 02 червня 2020 року, Протокол № 5 (157)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 22 квітня 2020 року, Протокол № 4 (156)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 06 березня 2020 року, Протокол № 3 (155)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 10 лютого 2020 року, Протокол № 2 (154)

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 05 лютого 2020 року, Протокол № 1 (153)

за 2019 рік 

Рішення Вченої ради від 30 січня 2019 р., Протокол №1 (142)

Рішення Вченої ради від 27 лютого 2019 р., Протокол №2 (143)

Рішення Вченої ради від 27 березня 2019 р., Протокол №3 (144)

Рішення Вченої ради від 24 квітня 2019 р., Протокол №4 (145)

Рішення Вченої ради від 29 травня 2019 р., Протокол №5 (146)

Рішення Вченої ради від 21 червня 2019 р., Протокол №6 (147)

Рішення Вченої ради від 4 вересня 2019 р., Протокол №7 (148)

Рішення Вченої ради від 25 жовтня 2019 р., Протокол №9 (150)

Рішення Вченої ради від 28 листопада 2019 р., Протокол №10 (151)

Витяг з протоколу №10 (151) засідання Вченої ради від 28.11.2019 р.

Рішення Вченої ради від 23 грудня 2019 р., Протокол №11 (152)

за 2018 рік

Рішення Вченої ради від 31 січня 2018 р., Протокол № 2(130)

Рішення Вченої ради від 12 березня 2018 р., Протокол № 3(131)

Рішення Вченої ради від 4 квітня 2018 р., Протокол №4 (132)

Рішення Вченої ради від 25 квітня 2018 р., Протокол №5 (133)

Рішення Вченої ради від 30 травня 2018 р., Протокол № 6 (134)

Рішення Вченої ради від 27 червня 2018 р.,  Протокол№ 7 (135)

Рішення Вченої ради від 31 серпня 2018 р., Протокол№ 8 (136)

Рішення Вченої ради від 26 вересня 2018 р., Протокол№ 9 (137)

Рішення Вченої ради від 24 жовтня 2018 р., Протокол№10 (138)

Рішення Вченої ради від 12 листопада 2018 р., Протокол № 11 (139)

Рішення Вченої ради від 28 листопада 2018 р., Протокол № 12 (140)

Рішення Вченої ради від 26 грудня 2018 р., Протокол № 13 (141)

за 2017 рік

Про підсумки діяльності ІПК ДСЗУ у 2016 році таосновні завдання на 2017 рік щодо підвищення якості освітніх послуг інауково-прикладних досліджень з питань ринку праці та зайнятості населення

Провідкриття докторантури в Інституті підготовки кадрів державної службизайнятості України

Про рекомендацію до друку збірника матеріалів круглогостолу «Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи»

Про підсумковий звіт щодо виконання науково-дослідної роботи за темою: «Організаційно-технологічні засади застосування державною службою зайнятості кількісних і якісних соціологічних методів прогнозування тенденцій попиту на професії» (реєстраційний номер 0116U006187)

Про схвалення до друку науково-практичних рекомендацій «Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього»

Про відкриття докторантури зі спеціальності 053 Психологія в ІПК ДСЗУ

Про введення в дію Концепції розвитку ІПК ДСЗУ на 2018-2020 роки «Зміни – через інновації»

Концепція розвитку ІПК ДСЗУ на 2018-2020 роки «Зміни – через інновації»

за 2016 рік

Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури ІПК ДСЗУ

Про роботу приймальної комісії, навчальних, наукових, ЦПК, інших структурних підрозділів Інституту щодо забезпечення набору студентів у 2016 році

Про затвердження змін до Правил прийому в ІПК ДСЗУ у 2016 році

Про результати діяльності Інституту у 2015 році та основні завдання щодо підвищення ефективності його роботи та конкурентоспроможності на 2016 рік

Про затвердження змісту чергового номера журналу «Ринок праці та зайнятість населення» (2016 р., №2)

Про затвердження навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в ІПК ДСЗУ

Про норми навчального навантаження науково-педагогічним працівникам на 2016-2017 навчальний рік

Про норми часу при наданні освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання в ЦПК

Про удосконалення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості