Рецензії та рекомендації

 

Рецензії та рекомендації

 

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (Києво-Святошинський районний центр зайнятості)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (Баришівська районна державна адміністрація Київської області) 

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, член Ради Західного наукового центру НАН України, директор ЛРІДУ НАДУ при Президентові України В.С. Загорський)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (Доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора ЛРІДУ НАДУ при Президентові України 0 .І. Сушинський)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ при Президентові України П.М. Петровський)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (Доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ при Президентові України В.М. Пасічник)

Рецензія – відгук на освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (Аспірант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», молодший науковий співробітник Національного військово-історичного музею України М.І. Білокінь)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти  за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (Факультет Права та Економіки Гуманістично-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові)

Рекомендація щодо впровадження авторського монографічного курсу лекцій Лариси Новак-Каляєвої «Права людини та європейські цінності в суспільному житті» в освітню програму третього рівня (доктор філософії) вищої освіти  за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»(Факультет Права та Економіки Гуманістично-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові)

Рекомендація щодо впровадження авторського монографічного курсу лекцій Лариси Новак-Каляєвої «Публічна адміністрація в сучасному світі» в освітню програму третього рівня (доктор філософії) вищої освіти  за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (Факультет Права та Економіки Гуманістично-Природничого Універстету імені Яна Длугоша в Ченстохові)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти – доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Баришівська районна державна адміністрація Київської області)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних наук України, заступник директора з наукової роботи ЛРІДУ НАДУ при Президентові України А. Ліпенцев)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти  за спеціальністю 051 «Економіка» (Факультет Права та Економіки Гуманістично-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові) 

Рецензія на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня 073 «Менеджмент»   (Професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, доктор економічних наук, професор Н.О. Кондратенко)

Рецензія на освітньо-наукову програму «Менеджмент»  третього (науково-освітнього) рівня   (Завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор О.А. Дороніна)

Рецензія на освітньо-наукову програму «Менеджмент»   галузі знань 07 «Управління та адміністрування  зі спеціальності 073 «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня  вищої освіти (Заступник начальника ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, кандидат наук з державного управління С. Худар)

Рецензія на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за спеціальністю  073 «Менеджмент»   галузі знань 07 «Управління та адміністрування  третього (освітньо-наукового) рівня  вищої освіти (Директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент Л.І. Шевчук)

РЕКОМЕНДАЦІЯ щодо впровадження  освітньої програми третього рівня вищої освіти(доктор філософії) за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Кафедра соціології і політології Академії Поморської в Слупську)

ОНП Психологія

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти  за спеціальністю «Психологія»    (Гуманістично-Природничий Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові) 

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Інститут Безпеки та Управління Академії Поморської у Слупську)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Хмельницький національний університет)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Комунальне некомерційне підприємство «Київська клінічна міська лікарня № 6»)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Український психоаналітичний союз)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Державний Навчальний Заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Оріхівська районна філія Запорізького обласного центру зайнятості)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Миколаївський обласний центр зайнятості)

Рекомендація щодо впровадження освітньої програми третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (Центр психології та розвитку «Київський Дворик»)

 

Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Директор Вознесенської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості І.В. Ларченко)

Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Директор Оріхівської районної філії Запорізького обласного центру І.Г. Павленко)

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Директор Бердичівського міського центру зайнятості О.В. Повійчук)

Відгук на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, доктор  психологічних наук, професор Євген Потапчук)

Відгук-рецензія на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Директор Чернівецького обласного центру зайнятості Л.М. Кожолянко)