Проблемна науково-дослідна лабораторія інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями

Проблемна науково-дослідна лабораторія інституційного забезпечення
діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями

Лабораторія створена у 2018 році відповідно до реформування та модернізації Державної служби зайнятості України з метою забезпечення організації та проведення науково-прикладних досліджень, спрямованих на: аналіз процесів і тенденцій інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, пошук та розроблення нових ефективних інструментів, методів, підходів у роботі по наданню соціальних послуг з працевлаштування безробітних та пошукачів роботи в умовах сервісно-орієнтованої діяльності.

Завідувач лабораторії

Плисенко Галина Павлівна, кандидат економічних наук

Тел.  (044)-536-14-79,  е-mail: ndl.izd.s@gmail.com 

Наукова робота

У 2020 році лабораторія закінчила виконання науково-дослідної роботи за темою «Модернізація підходів надання послуг державною службою зайнятості в умовах сервісно-орієнтованої діяльності» (2019-2020 рр., державний реєстраційний номер 0119U101091).

Основні практичні завдання, на вирішення яких спрямовано виконання науково-дослідної роботи, полягають в: узагальненні методологічних основ здійснення сервісно-орієнтованої діяльності Державної служби зайнятості; аналізі інституційного забезпечення та нормативно-правової бази за темою дослідження та зарубіжного досвіду надання послуг державними службами зайнятості; формуванні пропозицій щодо модернізації надання інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, безробітними громадянами і шукачами роботи; визначенні складових механізму запровадження інноваційних форм, методів і технологій надання соціальних послуг Державною службою зайнятості; розробці основних напрямів налагодження ефективної взаємодії та оцінці їх результативності в умовах сервісно-орієнтованої діяльності.

Передбачається, що отримані результати дослідження будуть впроваджені у практичну діяльність Державної служби зайнятості з метою покращення якості надання послуг.

Апробацію матеріалів дослідження проведено у філіях центрів зайнятості Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської та міста Києва, де отримали позитивні відгуки. З метою подальшого використання матеріалів при проведенні семінарів та тренінгів для населення, у т.ч. в онлайн форматі, сформовано навчально-методичний посібник «Навчально-методичні матеріали з проведення в центрах зайнятості групових інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів для населення».

Наукові видання та публікації за 2020 рік

колективна монографія

 1. Плисенко Г.П., Літвінчук Л.Й. Світові практики цифровізації надання послуг з працевлаштування. Сучасні аспекти науки: колективна монографія за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. С. 108-120.

публікації у міжнародних виданнях

 • Lyndiuk О., Buchyk V., Lyndiuk S. The main determinants of public policy on social security of Ukraine. PUBLIC SECURITY AND PUBLIC ORDER – Research Journal, 2020 (24). Pp. 163-172.
 • Lyndiuk О., Kalinina S., Buchyk V. Development of renewable energy in Ukraine in the context of ensuring public employment. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. Issue 4. Volume 23, 2020. Pp. 141–154.
 • Плисенко Г.П., Літвінчук Л.Й. Інституційні засади функціонування ринку праці. Nauka i studia. 2020. №8 (210). Przemyśl. C. 12-19.
 • V. Shcherbak, L. Ganushchak-Yefimenko, H. Plysenko, O. Nifatova, N. Fastovets, L. Lutay etc. Use of key indicators to monitor sustainable development of rural areas. Global Journal of Environmental Science and Management, 6 (2), Spring 2020. Pp. 175-190. (Scopus, WoS).

публікації у вітчизняних наукових фахових виданнях

 • Плисенко Г.П. Підприємницька діяльність жінок в Україні та світі як елемент трансформації якості та структури робочої сили. Підприємництво та інновації. 2020. №11. C. 102-106.
 • Плисенко Г.П. Нормативно-правові механізми стимулювання роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю. Економіка та держава Серія «Державне Управління». 2020. №3 (15). С. 35-38.
 • Літвінчук Л.Й. Сучасні форми та технології обслуговування роботодавців з використанням електронних сервісів. Економіка та держава Серія «Державне Управління». 2020. №3 (15). С. 12-15.
 • Назаркевич В.О. Світовий досвід забезпечення компенсаційною підтримкою роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю. Економіка та держава Серія «Державне Управління». 2020. №3 (15). С. 27-30.

наукові інформаційно-аналітичні розробки:

 1. Міжнародний досвід щодо застосування сучасних технологій та підходів до обслуговування роботодавців з використанням електронних сервісів: [Плисенко Г. П., Літвінчук Л. Й.]; за заг. ред. Войтович Р.В. та Линдюк О.А. К.: ІПК ДСЗУ, 2020. 23 с.

науково-практичні рекомендації:

 1. Співпраця служби зайнятості з сайтами пошуку роботи, приватними агентствами зайнятості, галузевими об’єднаннями роботодавців та іншими представниками бізнесу з урахуванням міжнародних практик: науково-практичні рекомендації / за заг. ред. Войтович Р. В. та Линдюк О. А. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 60 с.

Співробітники лабораторії стали учасниками 12 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, 8 круглих столів та методологічних семінарів, 5 навчальних тренінгів, брали участь у фокус-групах та робочих групах.

   Статті у наукових фахових виданнях:  

За 2019 рік

–  навчально-методичні матеріали з проведення в центрах зайнятості групових інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів для населення: наук. – практ. розробка / Т.Б. Вітряк, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Ортікова, Г.П. Плисенко та ін. К. : ІПК ДСЗУ, 2019. 218 с.

–  Плисенко Г.П., Вітряк Т.Б. Імплементація досвіду країн європейського союзу методики профілювання безробітних в практику діяльності Державної служби зайнятості України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2019. №1 (53). С. 34–38.

– Літвінчук Л.Й. Міжнародна практика стандартизації професій та кваліфікацій: досвід для України. Ринок праці та зайнятості населення: виробничо-практичний науковий журнал. 2019. № 1-2 (58). С. 62-69.

– Плисенко Г.П., Назаркевич В.О. Тенденції розвитку «зеленої» економіки в Європейському Союзі та їх вплив на ринок праці: досвід для України Приазовський економічний вісник. 2019. №5 (16). URL: https://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16

Положення