Підручники та посібники

Підручники та посібники

2021 рік

Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія»

Порадник аспіранта

2020 рік 

ОНОВЛЕНО: Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з клієнтами в умовах загрозливої епідеміологічної ситуації в Україні: соціально-психологічний аспект: науково-практичне видання / за заг. ред. Г.А.Пріба; колектив авторів. К.: ІПК ДСЗУ, 2020. 30 с.

2019 рік 

Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; авт.-упоряд.: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 152 с.

Калюжна Є. М. Теоретико-методологічні проблеми психології: навчальний посібник. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 136 с.

2018 рік 

Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. – К., 2018. – 474 с.

Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, операції об’єднаних сил і внутрішньо переміщеними особами: соціально-психологічний аспект / Г.А. Пріб, Н.В. Ортікова. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 21 с.

2016 рік

Пріб Г.А. П 75 Соціальна психіатрія і наркологія : навчальний посібник.– К. : ІПК ДСЗУ, – 2016. – 255 с. ISBN 978-617-649-041-8

2012 рік

Кучменко Е.М. Культурологія. Історія світової культури. навч. посіб. Е.М. Кучменко; занаук. ред. Б.А. Кучменко. – К. ІПК ДСЗУ, 2012. – 464 с.

Організація професійного навчання безробітниху професійно-технічних навчальних закладах : навч.-метод. посіб./ СкульськаВ.Є./ − К. : ІПК ДСЗУ, 2012. − 158 с.

Професійне навчання безробітних за індивідуальною формою : навч. посіб. /Десненко М.І./ – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 32 с.

Психологічні особливості Я-концепції безробітного: навч.-метод. посіб. /Киричук О.В., Тарасюк С.О./ – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 148с.

Соціологія сім’ї: теорія і практика : навч. посібник./ Лукашевич М.П. / – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 186 с.

Управління персоналом: практикум / Д.Г. Кучеренко, Н.П. Шморгун./ – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 237 с.

2011 рік

Інвестування економіки України : навч. посіб. / [В.Г.Федоренко, М.П.Денисенко, О.А.Кириченко, Т.Є.Воронкова, С.В.Палиця Ю.Б.Пінчук, С.В.Федоренко, О.Ф.Іткін] ; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 323с

Компетенційний підхід в системі підготовкикерівних кадрів базових центрів зайнятості : навч. посібн./ Казановський А.В./– К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 43 с.

Основи наукової діяльності : навч. посіб. / Ю.М Чоха., В.В. Козлов, Г.Л. Яковлев; за заг.ред. Ю.М. Чохи. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 307 с., іл

Психологічні основи професійної консультаціїбезробітних: навч. – метод. посіб. / Синявський В.В. /– К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 90с.

Політологія в схемах та визначеннях: навч.посіб. / Кучменко Е. М., Кучменко Б. А. /– К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 176 с.

Соціологія ринку : підручник./Лукашевич М.П./– К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 231 с.

Теорія організаційної взаємодії : підручник. /Туленков М.В./– К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 456 с.

2010 рік

Людський розвиток як сутність державної стратегії соціально-економічної політики (самоменеджмент в забезпеченні конкурентоздатності безробітних на сучасному ринку праці) : навчальний посібник. /Баришніков В.М./ – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 121 с.

Менеджмент організацій (у запитаннях та відповідях): Навч. посіб. / Кучеренко Д.Г., Руженський М.М., Туленков М.В., Шайгородський Ю.Ж.,/ – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 294 с.

Практикум з менеджменту: ситуації і ділові ігри : /навч. посіб. / [О.Д.Гудзинський, С.М.Судомир, Т.О.Гуренко,Н.В.Гайдамак]; за заг. ред. О.Д. Гудзинського. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 197 с.

Практикум з менеджменту: ситуації і ділові ігри : /навч. посіб. / [О.Д.Гудзинський, С.М.Судомир, Т.О.Гуренко,Н.В.Гайдамак]; за заг. ред. О.Д. Гудзинського. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 197 с.

Психологічні основи профорієнтаційної професіографії : навч. посіб./ Синявський В.В./ – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 89 с.

Регіональна економіка : навч. посіб. /Бандур С.І./ – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 263 с. – Бібліогр. : с. 258–262.

Соціальний менеджмент : навч. посібник./ РуженськийМ.М./ – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 252 с.

2009 рік

Варій М.Й. Психологія. Навч. посіб. [для студ. вищ.навч.закл.](2-е вид.). – К. Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

С.М.Еш Фінансовий ринок. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

2008 рік

Гендерні дослідження: навч. посібник. /Вілкова О.Ю./ – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 55с.

2007 рік

Словник-довідник соціального працівника: Навч. посіб. Василенко П.М., Васильченко В.С., Галицький В.М. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 322 с.

Соціальна робота (теорія і практика): Навчальний посібник /Лукашевич М.П., Семигіна Т.В./– К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с