Періодичні видання

Періодичні видання

The Economist 1.PNGUkrainian Journal Економіст

     Економіст – науковий та громадсько-політичний журнал. Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року.

     Засновники: Інститут економіки та прогнозування НАН України, ПП «Колегіум», Ю.Коваленко.

     Журнал видається за наукової підтримки Інституту економіки  та прогнозування НАН України.

     Періодичність – щомісячне видання.

     Згідно з постановою Президії ВАК України від 10.11.1999 №30-5/11 та від 22.04.2011 №1-05/4 «Економіст» – у переліку наукових фахових видань ВАК України.

З 2011 року представлений у міжнародній економічній наукометричній базі RePEc.

Веб-сайт: https://ua-ekonomist.com/

 2.jpg.pngАспекти публічного управління

Науковий журнал. Видається з вересня 2013 року. Періодичність: 12 разів на рік.Рішенням експертної ради МОН України від 15.04.2014 р. надано статус фахового видання з державного управління.Індексується у пошуковій системі Google Scholar.Друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Веб-сторінка

Баланс-бюджет

Спеціалізоване видання для працівників бухгалтерських та фінансово- економічних служб закладів та установ бюджетної сфери.

Виходить 1 раз на тиждень.

Веб-сторінка

_

_

ББезпека життєдіяльності.jpgезпека життєдіяльності

Всеукраїнський науково-популярний журнал. Видається з січня 2003 року. Виходить 12 разів на рік.

Засновники: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, Видавництво «Основа».

_

_

_

Вісник Національної Академії державного управління при Президентові.jpgВісник Національної Академії державного управління при Президентові України

Науковий журнал. Виходить 4 рази на рік.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки «Державне управління»).

Засновник і видавець: Національна Академія державного управління при Президентові України. Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародній наукометричній базі даних.

Веб-сторінка

Вища освіта України.jpgВища освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис. Засновано в 2001 році. Засновники: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво «Педагогічна преса».

_

_

Головбух бюджет.jpgГоловбух: бюджет

Тижневик робочих ситуацій для бухгалтера бюджетної організації. Виходить з вересня 2011 року.

Веб-сторінка

_

_

Демографія та соціальна економіка.jpgДемографія та соціальна економіка

Науковий журнал. Виходить 3 рази на рік. Заснований у листопаді 2004 року.

Відповідно до наказу МОН України від 12.05.2015 р. журнал «Демографія та економіка» поновлено у Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видавці та засновники: Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

Веб-сайт

_

Економіка і прогнозування.jpgЕкономіка і прогнозування

Науковий журнал. Видається з вересня 2000 року. Виходить 4 рази на рік. Із 2001 року журнал – у переліку фахових видань з економічних наук Вищої атестаційної комісії України.

Засновник і видавець: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Веб-сторінка

_

_

Економіка та держава.jpgЕкономіка та держава

Міжнародний науково-практичний журнал. Засновано у січні 2003 року. Виходить щомісяця.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Засновники: Інститут підготовки кадрів ДСЗУ, ТОВ «редакція журналу «Економіка та держава»

Веб-сторінка (архів номерів)

 

Економіка України.jpgЕкономіка України

Науковий журнал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. Видається з вересня 1958 р. Виходить щомісяця.

Веб-сайт

_

_

_

ЕЕкономіка. Менеджмент. Бізнес.jpgкономіка. Менеджмент. Бізнес

Засновник: Державний університет телекомунікацій.

Статті, опубліковані у збірнику, зараховуються як фахові з економічних наук (підстава: постанова президії ВАК України від 30.03.2011 р. зі змінами від 29.12.2014 р.)

_

_

Економічна теорія.jpgЕкономічна теорія

Науковий журнал. Видається з вересня 2003 року. Виходить 4 рази на рік. Із 2003 року журнал – у переліку фахових видань з економічних наук Вищої атестаційної комісії України (нині – Перелік наукових фахових видань України).

Засновники журналу:

Національна академія наук України,

Міністерство освіти і науки України,

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Веб-сторінка

ЗЗбірник наукових праць.jpgбірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України. Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління (Наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016).

ІІнвестиції Практика та досвід.jpgнвестиції: Практика та досвід

Науково-практичний журнал. Засновано у січні 2002 року. Виходить 2 рази на місяць.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Засновники:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

ТОВ «ДКС Центр»

Веб-сайт

 

/images/Кадри і зарплата-1.jpgКадри і зарплата

Єдина в Україні газета з аналізом практичних ситуацій для кадровиків і бухгалтерів бюджетних установ і підприємств усіх форм власності.

Засновник і видавець ТОВ «МЕДІА-ПРО».

Періодичність – двічі на місяць.

Веб-сторінка: https://www.kadrovik.ua/content/gazeta-kadri-i-zarplata

Архів номерів: https://www.kadrovik.ua/arhiv_nomeriv_kiz

Казна України.jpgКазна України

Всеукраїнський науково-практичний журнал. Видається із серпня 2009 року. Засновник Державна казначейська служба України.

Веб-сайт

_

_

_

Журнал заснований у травні 1998 р. Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу». Видавець: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. «Маркетинг в Україні» визнано науковим фаховим виданням з економічних дисциплін ВАК України до липня 2015 року. Журнал представлено в інформаційних базах: Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Copernicus. Видання індексується Google Scholar. Періодичність – 1 раз на 2 місяці. Веб-сайт: https://www.uam.in.ua/ Архів номерів: https://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.phpМаркетинг в Україні

Журнал заснований у травні 1998 р. Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу». Видавець: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

«Маркетинг в Україні» визнано науковим фаховим виданням з економічних дисциплін ВАК України до липня 2015 року.

Журнал представлено в інформаційних базах: Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Copernicus. Видання індексується Google Scholar.

Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Веб-сайт: https://www.uam.in.ua/ 

Архів номерів: https://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php

 

Маркетинг и реклама-2.jpgМаркетинг і реклама

Міжнародний професійний журнал. Заснований у вересні 1996 р.   Виходить щомісяця.

Веб-сайт: https://www.mr.com.ua/

Архів номерів: https://www.mr.com.ua/arhive 

_

_

Медицинская психология-1.jpgМедицинская психология

Медична психологія – науковий журнал. Заснований 06.04.2006 року. 

Засновники: Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківське медичне товариство.

Видавець: Харківська медична академія післядипломної освіти.

Згідно з додатком 11 до наказу Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України з психологічних і медичних наук.

Журнал зареєстрований у міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних: Scholar Google (з індексуванням), Index Copernicus.

Періодичність – 4 рази на рік.

Веб-сайт журналу: https://www.mps.kh.ua/

Архів номерів: https://www.mps.kh.ua/archive/volumes 

 

 

Освіта України 

Спецвипуск газети

Офіційне видання Міністерства освіти і науки України. Видається з січня 2013 року.

Спецвипуск газети «Освіта України» доступний в мережі Інтернет за адресою: lib.pedpresa.ua/category/ofitsiyni-vidannya/spetsvipusk-do-gazeti-osvita-ukrayini  

_

Охорона праці.jpgОхорона праці

Науково-виробничий щомісячний журнал. Видається з липня 1994 року.

Засновники: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; трудовий колектив редакції журналу «Охорона праці».

Архів журналу

_

Педагогіка-і-психологія.jpgПедагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України

Науково-теоретичний та інформаційний вісник Національної Академії педагогічних наук України.

Видається з вересня 1993 року.

_

_

_

Психологія особистості

Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал.

Видається з 2010 року. Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Науковий журнал «Психологія особистості» включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.).

Видання індексується Google Scholar Академія; Index Copernicus та включено в наукометричні бази даних: Українські наукові журнали; Наукова періодика України (PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT) Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa).

Періодичність виходу: 1 раз на рік.

Веб сторінка: ps.pu.if.ua

Психологія і суспільство.jpgПсихологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Заснований у 2000 році. Виходить чотири рази на рік.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських та соціологічних наук.

Засновник та видавець Тернопільський національний економічний університет.

Веб-сторінка (архів номерів)

Ринок праці та зайнятість населення.jpgРинок праці та зайнятість населення

Виробничо-практичний науковий журнал. Виходить 4 рази на рік. Видається з квітня 2002 року.

Засновник і видавець – Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Внесений до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук.

Внесений до системи «Бібліометрика української науки».

Журнал можна знайти на сайті

ідприємців України.

Соціальний захист.jpgСоціальний захист

Щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал. Видання засноване у 1992 році. Засновники: Міністерство соціальної політики України, ДП Видавництво «Соцінформ».

_

_

_

Україна аспекти праці.jpgУкраїна: аспекти праці

Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Видається із січня 1995 року.

Засновники: НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма «Праця»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». 

Веб-сторінка

_

Український соціум.jpgУкраїнський соціум

Науковий журнал. Видається з квітня 2002 року. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Включено до Переліку наукових фахових видань України із соціологічних наук.

Зареєстровано в наукометричній базі. Індексується Google Scholar. 

Веб-сторінка

_

Фінанси України.jpgФінанси України

Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. Заснований у 1995 році. Щомісячне видання.

Журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з економічних наук (підстава: Постанова ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010).

Засновник і видавець: Міністерство фінансів України 

Веб-сайт

 

Газети

Голос України.jpgГолос України

Газета Верховної Ради України. 

Веб-сайт

Урядовий кур’єр.jpgУрядовий кур’єр

Газета центральних органів виконавчої влади України. 

Веб-сайт