Оголошення

Відбудеться круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах»

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі «круглого столу»

«Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах»,

який відбудеться 18 квітня 2019 р.

Передбачувані напрями обговорення:

1.   Актуальні проблеми науки «публічного управління й адміністрування» у забезпеченні діяльності ДСЗУ на місцевому рівні в умовах децентралізації.

2.   Організаційно-правові засади децентралізації надання послуг ДСЗУ в об`єднаних територіальних громадах.

3.  Професійна    діяльність     працівників    ДЗСУ,    службовців    органів    місцевого самоврядування територіальних громад в умовах викликів сьогодення.

4.  Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки кваліфікованих фахівців для органів публічної влади та ДСЗУ.

5. Проектний та програмно-цільовий підхід у діяльності територіальних громад.

6.Роль державного сектору, неурядових організацій, місцевих громад у справі соціально-психологічної реабілітації осіб з посттравматичним синдромом, ветеранів війни на сході України.

7. Становлення та розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки на регіональному рівні та у територіальних громадах.

До участі в круглому столі запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники ДЗСУ, члени громад, депутати місцевих рад, науковці, експерти, представники ГО учасників АТО та волонтери, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг однієї доповіді – 3-4 сторінки; формат паперу А4; шрифт Times New Roman Roman, інтервал – 1, кегель 14: поля з усіх боків по 2 см. Назва доповіді – від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви прізвище, ім’я, по-батькові автора, назва навчального закладу, установи, вирівнювання по правому краю. Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та контактна інформація (телефон, електронна пошта) автора вказуються в лівому верхньому кутку першої сторінки тез.

Матеріали подаються у вигляді документу Word (*doc) та надсилаються на електронну адресу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці круглого столу та вимогам до оформлення тез.

Передбачається видання електронного та друкованого збірника матеріалів круглого столу. Електронний збірник матеріалів буде розміщено на сайті інституту – (вкладка Бібліотека. Матеріали конференцій» https://ipk.edu.ua/krugli_stoli/materials). Публікація тез учасників безкоштовна.

Заявки на участь у круглому столі і тези доповідей приймаються до 15 квітня 2019 р.

Адреса оргкомітету: 03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, тел. кафедри публічного управління та адміністрування (8044) 5033186 (роб.). Ел. пошта: kpbadm@ukr.net.

Контактна особа: Лисаківська Інна Феліксівна: тел. (096) 628-16-83 (моб.); 044 50331 86

Заявка

про участь у круглому столі

«ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ»,

Прізвище                                               

Ім’я                                                 

По батькові                                              

Назва доповіді                                              

Контактний телефон                                              

Контактна e-mail адреса                                              

Напрям                                               

Вчений ступінь, звання                                               

Посада (повністю з зазначенням місця роботи)