Оголошення

Відбудеться науково-практична інтернет-конференція “Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації”

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

(м. МАРІУПОЛЬ)

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (м. СТАРОБІЛЬСЬК)

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

АСОЦІАЦІЯ ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ РАД

АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції

«НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

 В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»,

яка відбудеться 18 квітня 2019 року.

Тематичні напрями інтернет-конференції:

1. Актуальні проблеми теорії публічного управління та адміністрування в умовах децентралізації.

2. Співпраця з бізнесом і громадськістю як невід’ємна складова модернізації публічного управління на регіональному й місцевому рівнях та в роботі державної служби зайнятості.

3. Сфери та напрями підвищення спроможності об’єднаних територіальних громад.

4. Шляхи та механізми оптимізації надання публічних послуг в умовах реформи децентралізації.

5. Управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування в умовах модернізації публічного управління.

6. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки кваліфікованих фахівців для органів публічної влади.

7. Проблематика міжмуніципальної співпраці територіальних громад в Україні.

8. Проектний та програмно-цільовий підхід у діяльності територіальних громад.

До участі у конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники державних служб зайнятості України, члени громад, депутати місцевих рад, науковці, експерти, представники громадських організацій та волонтери, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Організаційна форма проведення: інтернет-конференція.

Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези доповідей)до 1 травня 2019 р. будуть розміщені на сайті Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (вкладка «Бібліотека. Матеріали конференцій» – https://ipk.edu.ua/krugli_stoli/materials). Остаточна версія збірника матеріалів конференції вийде друкованим виданням до 31 травня 2019 р. Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо їх оформлення. Публікація безоплатна. Робочі мови: українська, англійська.

Для участі у роботі конференції необхідно в період до 16 квітня 2019 р. надіслати в електронному форматі за адресою: kpuaconf@gmail.com:

–     заявку на участь (форма додається);

–     тези доповіді (зразок оформлення додається);

–     пропозиції до проекту рекомендацій конференції.

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися до контактних осіб.

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг 3-4 сторінки, шрифт Times New Roman, інтервал – 1, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, тип лапок – «», апостроф – (’), мови: українська, англійська, формат Word). Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком «Список використаних джерел» з дотриманням бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

Адреса оргкомітету: 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17,

тел. кафедри публічного управління та адміністрування: (044) 5033186 (роб.); (044) 5361493 (роб.).  Ел. пошта кафедри: kpbadm@ukr.net

Контактна особа: Лисаківська Інна Феліксівна: тел. (096) 628-16-83 (моб.).

ЗАЯВКА

на участь у роботі науково-практичної інтернет-конференції
«
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ  В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

(18 квітня 2019 р., м. Київ)

Прізвище, ім’я, по батькові:
Науковий ступінь,
вчене звання:
Місце роботи:  
Посада:  
Поштова адреса організації:
Контактний телефон (з кодом міста):  
E-mail:  
Секція:  
Назва доповіді (повідомлення):

Зразок оформлення тез доповіді

Рената Пряшко,

аспірант кафедри публічного управління

та адміністрування ІПК ДСЗУ

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ у КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Досвід реформування системи надання соціальних послуг країн ЄС сприяє … (текст тез доповіді)… [1, c. 12].

Список використаних джерел

1.        Головко-Гавриш О. Правове регулювання соціальної політики в Європейському Союзі. Л. ЛНУ, 2008. 220 с.