Навчання осіб з особливими освітніми потребами

Інклюзивне освітнє середовище

Метою створення в Інституті інклюзивного середовища, є забезпечення відповідних умов для здобуття освіти всіх категорій здобувачів, у тому числі осіб з інвалідністю.
Розробляється стратегія, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації, інформаційних технологій чи послуг були доступні та зрозумілі всім однаковою мірою та відповідали вимогам спільного користування.
Основу стратегії створення та розвитку інклюзивного середовища в Інституті становить:
⦁ розробка широкого спектру навчальних продуктів з урахуванням потреб усіх категорій здобувачів вищої освіти;
⦁ відповідний аудиторний дизайн;
⦁ доступність до інфраструктури Інституту;
⦁ можливість використання бібліотеки, читальних залів гуртожитків, їдальні, місць громадського користування;
⦁ розміщення інформації в доступних форматах.

Практичне впровадження стратегії інклюзивного середовища в Інституті базується на принципах рівності та доступності для кожного шляхом надання однакових засобів для всіх користувачів із метою уникнення уособлення окремих груп із різним рівнем можливостей.

Гнучкість використання універсального дизайну має забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і відповідати різним потребам, уподобанням та можливостям користувачів.

Відповідно до статей 4 (частина 1, абзац 7), 32 (частина З, пункт 3), 33 (частина 7, пункт 4), 62 (частина 1, пункт 6) Закону України «Про вищу освіту» та у відповідності до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В Інституті створені умови для безперешкодного доступу осіб з особливими освітніми потребами до будівлі та забезпечується супровід працівниками служби охорони на вході у приміщення. Наразі готується проєктна документація щодо пристосованості для використання санвузлів, місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі.

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.