Наукова робота

Наукова робота

Науково-дослідна робота в Інституті забезпечується:

-органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності;

-поєднанням теоретичних та емпіричних досліджень;

-створенням стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників;

-шляхом розвитку різних форм наукової співпраці (у тому числі й міжнародної) з науковими установами та організаціями;

-впровадженням результатів наукових досліджень у практику діяльності регіональних та базових центрів зайнятості;

-безпосередньою участю науково-педагогічних працівників у виконанні науково-дослідних тем;

-залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів та слухачів, науково-педагогічних співробітників, фахівців науково-дослідних лабораторій Інституту та науковців інших вищих навчальних та наукових установ;

-організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів;

-участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів в межах Інституту та інших наукових установах та навчальних закладах;

-публікацією наукових і методичних праць;

-виданням власних науково-практичних фахових журналів з економіки – «Ринок праці та зайнятість населення», «Економіка і держава»;

-виданням власних науково-практичних фахових журналів з публічного управління та адміністрування – наукового часопису ІПК ДСЗУ «Публічне управління та адміністрування», електронного наукового журналу ІПК ДСЗУ «Державно-управлінські студії».

Основні види науково-дослідної роботи:

-виконання тем пошукових наукових досліджень кафедрами;

-виконання наукових досліджень з відомчої та договірної тематики проблемними науково-дослідними лабораторіями;

-організація і проведення конференцій, круглих столів, методологічних семінарів;

-участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях;

-підготовка наукових кадрів;

-винахідницька та раціоналізаторська діяльність;

-видавнича діяльність;

-організація науково-дослідної роботи аспірантів, студентів та слухачів.

Нормативна база з організації наукової діяльності:

-Концепція наукової і науково-технічної діяльності ІПК ДСЗУ;

-Положення про порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень;

-перспективні та щорічні тематичні плани наукових досліджень наукових та навчально-наукових підрозділів;

-план організації та проведення наукових заходів;

-план підготовки та видання наукових і науково-методичних розробок;

-науково-дослідна робота в Інституті здійснюється під керівництвом проректора з наукової роботи та науково-дослідної частини, зусиллями п’яти кафедр та двох проблемних науково-дослідних лабораторій, які виконують дослідження з вирішення актуальних для державної служби зайнятості України питань.

За останні п’ять років в ІПК ДСЗУ завершено 5 науково-дослідних тем:

«Теоретико-методологічне та праксеологічне обґрунтування нових підходів до регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності» (2013–2014 рр.) РК 0113U002191 (загальноінститутська тема);

«Методика надання профорієнтаційних послуг та психологічної підтримки безробітним громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» (2013–2015 рр.)

РК 0113U007103 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації незайнятого населення);

«Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання безробітних» (2013–2015рр.) РК 0113U008318 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійного навчання безробітних);

«Науково-методичне забезпечення діяльності підрозділів державної служби зайнятості України щодо оцінки тенденцій попиту на професії на локальних ринках праці»

 (2013–2015рр.) РК 0113U002961 (науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень проблем ринку праці);

«Організаційно-технологічні засади застосування державною службою зайнятості кількісних і якісних соціологічних методів прогнозування тенденцій попиту на професії»

 (2016 р.)  РК 0116U006187 (науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень проблем ринку праці).

навчання безробітних).

На теперішній час в Інституті ведуться дослідження з 4 науково-дослідних тем. «Розвиток ринку праці України в умовах глобалізації»  04.2018–12.2020 рр. (РК 0118U004241);  «Управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону в умовах децентралізації та регіональної демократії» 09.2018–09.2023 рр. (РК0118U005266); Дослідження проблематики розвитку прямих форм демократії в Україні в умовах децентралізації» 01.2018–01.2023 рр. (РК 0118U003560);«Модернізація та підвищення ефективності публічного управління у сфері зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції» 01.2018–01.2023 (РК 0118U003561).