Кафедри

Кафедри Інституту

Діяльність Інституту спрямовується на підготовку  висококваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління, які здатні  забезпечувати ефективну роботу підприємств,  установ і організацій різних форм власності,  формувати системне мислення в категоріях  ринкової економіки та глибоко розуміти національні, політичні й економічні процеси в Україні. Реалізація цієї мети здійснюється шляхом формування у студентів ґрунтовних професійних знань з навчальних дисциплін гуманітарного, природничо-наукового й загальноекономічного профілю та професійно-орієнтованих дисциплін, участі у науково-дослідній роботі. Протягом навчання, крім теоретичних знань студенти оволодівають практичними навичками та вміннями, мають можливість налагодити ділові контакти під час проходження практичної підготовки на підприємствах, установах та організаціях, зокрема у державній службі зайнятості України.

Кафедри:

-Кафедра менеджменту;

-Кафедра психології та соціальної роботи;

-Кафедра теоретичної та прикладної економіки;

-Кафедра управління персоналом та економіки праці;

-Кафедра публічного управління та  адміністрування.

 

На кафедрах здійснюється підготовка:

Освітній рівень

Спеціальність

БАКАЛАВР

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

МАГІСТР

051 Економіка(спеціалізації:Управління персоналом; Соціальна економіка та політика)

053 Психологія(спеціалізації:Психологія праці та управління; Професійна орієнтація населення)

073 Менеджмент(спеціалізації:Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування; Менеджмент підприємницької діяльності)

281 Публічне управління та адміністрування(спеціалізації: Адміністративний менеджмент у соціальній сфер;, Публічне адміністрування у соціальній сферіПублічне адміністрування та публічна служба)

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

051 Економіка(спеціалізації:Економіка та управління національним господарством; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)

053 Психологія(спеціалізація:соціальна психологія, психологія соціальної роботи)

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

Контактна інформація:

Адреса: 03038, Київ, вул. Нововокзальна, 17, кімн. 207-А

Телефон для довідок: 

приймальна комісія – (044) 528-41-52

аспірантура – (044) 239-07-98,

Е-mail: pk-ipkdszu@ukr.net