Кафедра іноземних мов та міжкультурних комункацій

Кафедра іноземних мов та міжкультурних комунікацій

Кафедра забезпечує надання фундаментальної мовної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» денної та заочної форм навчання з урахуванням сучасних вимог до компетентнісного рівня фахівців на глобалізованому ринку праці.

Кабінет

316, 320

Телефон

Електронна адреса

https://www.facebook.com/Кафедра-іноземних-мов-та-міжкультурних-комунікацій-ІПК-ДСЗУ-187474726058907

Кафедра іноземних мов та міжкультурних комунікацій заснована у 2018 році. На сьогодні колектив кафедри здійснює навчання студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» денної та заочної форм навчання за усіма спеціальностями і напрямками, за якими Інститут має ліцензію та здійснює освітній процес. Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри задіяні у підготовці слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства, а також центру підвищення кваліфікації Інституту.

Окрім мовної підготовки, кафедра забезпечує викладання дисциплін, що мають на меті всебічний гуманітарний розвиток студентів та слухачів, зокрема в галузях соціології, РR-технологій, педагогічної творчості.

Починаючи з 2019-2020 навчального року розширено предметне поле дисциплін, зокрема, запроваджено викладання іноземною мовою професійно орієнтованих дисциплін, таких як «Публічна комунікація і професійна іноземна мова в публічному управлінні», «Наукова комунікація іноземною мовою».

 
Тимощук Ірина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри

e-mail: in.mov2020@gmail.com

У 2000 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова». У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика виховання» . У 2020 році отримала вчене звання доцента. Постійно підвищує кваліфікацію в інституціях Європейського Союзу та провідних навчальних закладах України.

Працює в Інституті з 2018 року. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни:  Професійна іноземна мова у публічному управлінні, Іноземна мова наукового та ділового спілкування, Публічна комунікація і професійна іноземна мова в публічному управлінні, Факультатив іноземна мова.

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов для фахівців сфери публічного управління.

 
Малиш Мирослава Михайлівна
кандидат філологічних наук

доцент кафедри

email:ovdi@ukr.net

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи.

У 1990 році закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Журналіст/редактор».  У 1994 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Журналістика».

Працює в Інституті з 2016 року. Автор 20 наукових, 136 науково-публіцистичних та інформаційно-аналітичних публікацій.

Викладає дисципліни:  Основи  РR, Українська мова за професійним спрямуванням, Українська мова як іноземна, Історія української культури, Професійна етика, Логіка.

У Центрі підвищення кваліфікації Інституту проводить заняття:  «Основи соціально-комунікаційної діяльності», «Основи інформаційно-аналітичної діяльності», «Ділова українська мова – мова професійного спілкування», «Керівний  контроль якості підготовки ділових документів».

Сфера наукових інтересів: соціально-комунікаційні аспекти  соціального управління; інформаційна безпека особи та суспільства;  соціальна медіапрофілактика девіантної поведінки; медіакомпетентність за професійним спрямуванням; психологія журналістської творчості.

 
Синенко Світлана Іванівна
кандидат педагогічних наук

доцент кафедри

e-mail: contrend@gmail.com

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з виховної роботи.

У 1986 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за кваліфікацією «Вчитель історії», а у 2003 – Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Закінчила Центральний інститут післядипломної освіти  НАПН України, магістр з управління навчальним закладом. У 2002 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Працює в Інституті з 2018 року. Автор понад 20 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни:  Українська мова, Російська мова, Країнознавство, Економічна та соціальна географія світу, Науковий стиль мовлення з «Основи економіки».

Сфера наукових інтересів: державна політика в управлінні освітою; правове забезпечення управління освітою; післядипломна педагогічна освіта у країнах Європейського Союзу; перспективи та розвиток освіти в Україні.

Нагороди та відзнаки:  Грамота Президента України (2002р.).

 
Опанащук Петро Володимирович
кандидат історичних наук, доцент

e-mail: OpanaschukPetro@gmail.com

У 2005 році закінчив Житомирський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2009 присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України». У 2013 році отримав вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2018 року. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких 1 монографія.

Викладає дисципліни:  Історія України.

Сфера наукових інтересів: реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті.

Нагороди та відзнаки:   Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014р.), подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.).

 
Назаренко Олександра Євгеніївна
старший викладач кафедри

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства зі забезпечення якості вищої освіти.

У 2016 році закінчила Інститут філології за спеціальністю «Корейська мова і література», у 2018 – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У 2016 році закінчила Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Міжнародна економіка». Наразі навчається в аспірантурі Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Працює в Інституті з 2018 року. Автор 10 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни:  Педагогіка, Педагогіка вищої школи, Філософія.

Сфера наукових інтересів: вища освіта Південно-Східної Азії.

 
Разенкова Наталія Володимирівна
старший викладач

e-mail: nataliarazenkk@gmail.rcom

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з організаційних питань.

У 1993 році закінчила Київський філіал Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова за спеціальністю «Інженерія автоматичного електрозв’язку», у 2000 – Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Англійська філологія». У 2014 році закінчила Український державний університет економіки та фінансів за спеціальністю «Фінанси». Закінчила аспірантуру Київського інституту професійно-технічної освіти при НАПН України.

Працює в Інституті з 2019 року. Автор 10 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни:  Іноземна мова, Факультатив іноземна мова.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблемних форм навчання, як ефективного способу формування іншомовних компетенцій у середній та вищій школі.

Нагороди та відзнаки:  Грамота за вагомий внесок у діяльність та розвиток Університету (2015 р., Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі); Грамота за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для державних фінансових структур, високу науково-педагогічну майстерність та з нагоди 15 – річчя створення УДУФМТ (2010 р.).

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ:
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Факультатив іноземна мова
 • Іноземна мова наукового та ділового спілкування
 • Наукова комунікація іноземною мовою
 • Публічна комунікація і професійна іноземна мова в публічному управлінні
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова як іноземна
 • Мовні компетенції в органах публічної влади
 • Філософія
 • Логіка
 • Професійна етика
 • Етика та естетика
 • Педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Основи Паблік Рілейшинз
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Соціологія
 • Конфліктологія
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У межах впровадження в навчальний процес європейської кредитно-трансферної системи науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється навчально-методична робота щодо удосконалення програмних, інформаційних засобів і систем технічної бази кафедри з використанням оригінальних методів і технологій.

З метою забезпечення високого професійного рівня викладання навчальних дисциплін розроблено чи удосконалено навчально-методичне забезпечення з усіх дисциплін з акцентом на інтерактивні, інноваційні методи навчання. Розроблено матеріали лекційних та практичних занять, засобів для проведення рубіжного та підсумкового контролю, здійснено підготовку презентаційних матеріалів.

Кафедра була залучена до розробки навчальної програми професійного навчання зареєстрованих безробітних «Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства з курсом ділової англійської мови» та короткострокової програми підвищення кваліфікації для держслужбовців «Комунікації в органах публічної влади в умовах децентралізації». У співпраці з кафедрою психології опубліковано методичні рекомендації для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 053 «Психологія».

Задля підвищення стандартів освітньої діяльності при проведенні набору студентів до Інституту розроблено програми вступних випробувань, екзаменаційні білети з української мови та літератури для вступників за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», з іноземної мови для вступників  освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр», «Доктор філософії». Розроблено програму іспиту (кандидатського мінімуму) та екзаменаційні білети з іноземної мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Доктор філософії», а також забезпечено прийом іспитів.

На сьогоднішній день, усі науково-педагогічні працівники кафедри успішно освоїли технології дистанційного навчання, які уміло впроваджуються в навчальний процес: можливості інформаційних телекомунікаційних мереж, телеконференції,  Скайп, Зум, глобальну, регіональну і локальну мережі зв’язку й обміну даними, електронні підручники та видання.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює навчально-виховну роботу зі студентами, а також бере участь у кафедральних та інститутських заходах: участь у науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, кафедральних і міжкафедральних методологічних семінарах та науково-методичних конференціях.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

З метою підвищення освітньо-професійного рівня підготовки громадян та обміну досвідом у сфері соціально-трудових відносин з іноземними навчальними закладами проведено перемовини з представниками Державного Опольського університету (Республіка Польща) щодо започаткування двостороннього співробітництва та запровадження програми подвійних дипломів із зарубіжними закладами вищої освіти.

НАУКОВА РОБОТА

Члени кафедри постійно долучаються до участі у різноманітних наукових заходах, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

      З метою формування простору ефективної наукової комунікаційної взаємодії проводиться підготовка та редагування англійською мовою текстів анотацій та ключових слів наукових статей для виробничо-практичного наукового журналу “Ринок праці та зайнятість населення”. Здійснюється переклад усієї необхідної інформації для замовлення дипломів та формування додатків до дипломів європейського зразка. Наразі, кафедра працює над створенням словника (глосарія) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Доктор філософії».

У 2019 році кафедрою здійснено розробку концепції науково-дослідної роботи кафедри «Транскультурна детермінація національного ринку праці». В її межах видано та підготовлено до друку 7 наукових та науково-експертних публікацій, надано 12 тез на науково та науково-практичні конференції різного рівня.

У 2019-2020 роках працівники кафедри брали участь  у міжнародних та внутрішніх наукових проектах. Зокрема – U-LEAD with Europe (підпроект «Покращення управління професійно-технічною освітою на основі доказів»).

Взято участь у проекті технічного співробітництва «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який здійснюється за підтримки Міжнародної організації праці (МОП) і спрямований на підтримку розбудови спроможності та модернізації державної служби зайнятості.

НАУКОВІ ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Наукові статті в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано

у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних

SciVerse Scopus; Web of Science

 

 1. Iryna L. Pokrovska, Tetiana M. Kolodko, Zamina K. Aliyeva, Iryna V. Tymoshchuk, Ruslan V. Vakariuk. // Integration of Cloud Technologies in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions. /International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol. 19, № Р. 46–59. (Engl.)
 2. State Administration in the Field of Education of People of the “Third Age” in Ukraine. // Milana V. Pakhomova, Svitlana I. Synenko, Taras Z. Garasymiev, Victoria Z. Chornopiskaya, Ivanna A. Polonka.// PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2020, T 19, Nr. 1/2020, Vol. 19, Nr. 1, p. 78-88.
 3. Dmytro Kilderov, Stanislav Petko, Myroslava Malysh, Maksym Moskalov and Olena Kovalchuk.  Managers’ Business & Corporate Education in the System of Sustainable Development of the Organization. – Режим доступу: https://ibima.org/accepted-paper/managers-business-corporate-education-in-the-system-of-sustainable-development-of-the-organization/

 

Монографії

 1. Длугош О.М. Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 214–221.
 2. Малиш М.М. Соціально-комунікативні аспекти адаптації внутрішньо переміщених осіб // Ринок праці і зайнятість населення в Україні: реалії та перспективи: кол. монографія. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. –  С. 245-250.

 

Наукові статті в фахових виданнях України:

 1. Тимощук І.В. Значення іноземної мови у забезпеченні верховенства права / І.В. Тимощук //Інноваційна педагогіка : Наук.-практ. журнал. – О., 2018. – №
 2. Плахотнік О. В. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов / О. В. Плахотнік, О. Є. Назаренко. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Педагогіка». – 2018. – № – С. 54–57.
 3. Малиш М.М. Соціально-комунікативні аспекти адаптації внутрішньо переміщених осіб // Ринок праці і зайнятість населення в Україні: реалії та перспективи. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. –  С. 245-250.
 4. Синенко С.І. Сутність електронної торгівлі у світовій економіці. / Науковий журнал «БізнесІнформ», ISSN2222-4459 (PRINT). ISSN 2311-116X (ONLINE); №1- 2019, ТОВ «Меркурій Експрес», Дніпро , С. 139-145.
 5. Синенко С.І. Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка», Випуск 8 (15), 2020// https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-19
 6. Назаренко О. Є. Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти у Південній Кореї / О. Є. Назаренко. // Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка». – 2019. – № – С. 78–85. (31) 2019 р. «Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти у Південній Кореї»;
 7. Назаренко ОЄ. On the state of research of higher education in South Korea in the scientific works of foreign and Ukrainian scholars / О. Є. Назаренко. // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія.. – 2019. – № – С. 111–121.
 8. Назаренко ОЄ. South Korean higher education development trends in the context of globalization and regionalisation / О. Є. Назаренко. // Український педагогічний журнал. – 2020. – № – С. 40–48.
 9. Разенкова Н.В. Теоретичне обгрунтування методики формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей / Н.В. Разенкова // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка – 2018. – № С. 61-67.
 10. Разенкова Н.В. Факультативна робота як складова частина екперементального дослідження з формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей / Н.В. Разенкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи – 2018. – № С. 257-260.

 

Тези конференцій

 1. Тимощук І.В. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації : Матеріали доповідей та тез наук.-практ. інтернет-конф. (15 квіт. 2020 р.). К. С. 380–382.
 2. Тимощук І.В. Мовна політика в умовах євроінтеграції. Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції Матеріали щорічної міжнар. конференції (Київ, 12 листопада. 2019 р.). – К. : ІПКДСЗУ, 2019.
 3. Тимощук І.В., Марчук Р.П. Іншомовна складова дискурсу в публічному управлінні як інструмент запобігання політичній корупції в системі представницької влади. Публічне врядуваня в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 травня. 2018 р.). – К. : НАДУ, 2018.
 4. Длугош О.М. Питання міжкультурних комунікацій в умовах інтернаціоналізації сучасного ринку праці в Україні / Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародн наук.-практ. конф. – К. : ІПК ДСЗУ, 2019.
 5. Длугош О.М. Втілення базових принципів мультикультуралізму в українському суспільстві: переваги та виклики / Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації : тези доповідей Міжнародн наук.-практ. конф. – К. : ІПК ДСЗУ, 2020.
 6. Малиш М.М. Клієнтоорієнтованість в інформаційній роботі органів влади та управління //Науково-практичне забезпечення публічних послуг в умовах децентралізації. – К.: ІПК ДСЗУ, 2020.
 7. Малиш М.М. Самопрезентування органів влади і управління у сфері зайнятості за умов. глобалізованого ринку праці // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019 – Режим доступу: https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/12/Materialy-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-Instytutsiyni-transformatsii-rynku-pratsi-v-umovakh-ievrointehratsii-1.pdf
 8. Малиш М.М. Медіа у розбудові громадянського суспільства за умов гібридної інформаційної війни // Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації» – Маріуполь:Донецьк. держ. ун-т управління, 2019. – Режим доступу: https://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/26.04.2019.-rentsiyaDonDUU.pdf#page=103
 9. Синенко С. І. Нормативно-правові основи формування громадянської компетентності як складової освітньої парадигми. /Синенко С.І.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція з міжнародною участю «Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти» (28.05.2019) / Біла Церква-Дніпро : БІНПО ДВНЗ УМО, МВПУПІТ, 2019, с. 250-253.
 10. Назаренко О. Особливості соціалізації іноземних студентів в закладах вищої освіти України: матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 20 квіт. 2018 р. Київ, 2018. С. 199–201
 11. Назаренко О. Особливості вищої освіти у Південній Кореї: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 січ. 2019 р. Львів, 2019. С. 103–106.
 12. Назаренко О. Розвиток дистанційного навчання в Південній Кореї: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 29-30 жовт. 2019 р. Суми, 2019. С. 103–106.
 13. Назаренко О. Сучасний стан інклюзивної освіти у Південній Кореї: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 трав. 2019 р. Київ 2019. С. 9–11.
 14. Назаренко О. Безперервна освіта у Південнокорейському освітньому просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 трав. 2019 р. Київ 2019. С. 70–71.
 15. Назаренко О. Безперервна освіта у Південнокорейському освітньому просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 трав. 2019 р. Київ 2019. С. 70–71.
 16. Разенкова Н.В. Ситема вправ як метод навчання в реалізації експерементального дослідження у формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей / Н.В. Разенкова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції / Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. –Ч. 1 – 104 с. – С. 79 – 82.
 17. Разенкова Н.В. Актуальність проблеми формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх психологів / Н.В. Разенкова //Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції / Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. – 104 с. – С. 104 – 106.