Фахові видання з психології

Фахові видання з психології

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка «Психологічний часопис» https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/indexing)
Теорія і методика професійної освіти https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/index

Журнал “Психологія і особистість” – psychpersonality.inf.ua/Archive.html

Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології” – https://science.kpnu.edu.ua/portfolio/problemy-suchasnoji-psyholohiji/

Журнал “Медицинская психология” – https://www.mps.kh.ua/archive/volumes

Науковий теоретико-методологічний  і прикладний психологічний журнал “Психологія особистості” – https://ps.pu.if.ua/

Технології розвитку інтелекту – https://psytir.org.ua/

Збірник наукових праць: психологія – науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – www.journals.pu.if.ua/index.php/psp