Фахові видання з економіки

Фахові видання з економіки

 

Ефективна економіка – https://www.economy.nayka.com.ua/

EconomicProcessesManagement – https://epm.fem.sumdu.edu.ua/?lang=uk

Глобальні та національні проблеми економіки – https://global-national.in.ua/pro-zhurnal

Економіка: реалії часу – https://economics.opu.ua/journal

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку – management-journal.org.ua/index.php/journal/index 

Наука, технології, інновації – www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=707 

Інфраструктура ринку – market-infr.od.ua/uk/