Другий (магістерський) рівень

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2019 р.

Спеціальність 051 Економіка

Економіка проектної діяльності

Управлiння персоналом та економіка праці

 

Спеціальність 053 Психологія

Психологія праці та управління

 

Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент підприємницької діяльності

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою

Публічне адміністрування в соціальній сфері

Публічне адміністрування та публічна служба

Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я

 

2018 р.

Спеціальність 051 Економіка

Управління персоналом

 

Спеціальність 053 Психологія

Психологія праці та управління

 

Спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент підприємницької діяльності

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне адміністрування у соціальній сфері

Публічне адміністрування та публічна служба

 

2017 р.

Спеціальність 053 Психологія

Психологія праці та управління

 

Спеціальність 051 Економіка

Управління персоналом