Анкетування

Анкетування

Освітньо-наукова програма “Публічне управління та адміністрування”

Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” (2021 рік)

Результати опитування науково-педагогічних працівників освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування”

Результати опитування працедавців для випускників за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” щодо організації дистанційного навчання (2020 рік)

Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” (2019 рік)

Освітньо-наукова програма “Мендежмент”
Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Мендежмент” (2021 рік)

Результати опитування науково-педагогічних працівників  освітньо-наукової програми “Менеджмент”

Результати опитування працедавців для випускників за спеціальністю “Менеджмент”

Результати опитування аспірантів стосовно організації дистанційного навчання за спеціальністю “Менеджмент” за 2020 рік 

Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Менеджмент” (2019 рік)

Освітньо-наукова програма “Економіка”
Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Економіка” (кафедра теоретичної та прикладної економіки за 2021 рік)

Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми “Економіки” (кафедра управління персоналом та економіки праці за 2021 рік)

Результати опитування науково-педагогічних працівників освітньо-наукової програми “Економіка” (кафедра теоретичної та прикладної економіки)

Результати опитування науково-педагогічних працівників освітньо-наукової програми “Економіка” (кафедра управління персоналом та економіки праці)

Результати опитування працедавців для випускників за спеціальністю “Економіка” (кафедра теоретичної та прикладної економіки)

Результати опитування працедавців для випускників за спеціальністю “Економіка” (кафедра управління персоналом та економіки праці за 2021 рік)

Результати опитування аспірантів стосовно організації дистанційного навчання на кафедрі теоретичної та прикладної економіки за 2020 рік

Результати опитування аспірантів стосовно організації дистанційного навчання на кафедрі управління персоналом та економіки  праці за 2020 рік

Результати опитування аспірантів за спеціальністю “Економіка” (кафедра теоретичної та прикладної економіки за 2019 рік)

Результати опитування аспірантів за спеціальністю “Економіка”  (кафедра управління персоналом та економіки  праці за 2019 рік)

Освітньо-наукова програма “Психологія”

Анкетування

Результати анкетування щодо якості викладання дисциплін

Результати анкетування щодо індивідуальної освітньої території та вибіркових дисциплін

Результати анкетування аспірантів щодо аналізу освітньо-наукової програми підготовки PhD у галузі психології

Результати анкетування аспірантів щодо організації навчального процесу та навантаження аспіранта

Результати анкетування аспірантів щодо організації дистанційного навчання у 2020-2021 рр.

Результати анкетування науково-педагогічних працівників 2021

Результати анкетування щодо пропозицій та потреб зацікавлених сторін (стейкхолдерів)