29 січня 2020 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту…

5 лютого 2020 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

Шановні колеги!

Повідомляємо, що 5 лютого (середа) 2020 р. о 12.00 в ауд. 201

відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ

Порядок денний:

 1.Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою «Зарубіжний досвід децентралізації надання соціальних послуг у сфері зайнятості населення»

Доповідає зав. проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Опанащук П.В.

2.Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою «Інноваційні технології в професійній орієнтації та професійному навчанні: зарубіжний досвід та його адаптація в Україні»

Доповідає зав. проблемної науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Савенко О.О.

3.Про виконання планів підготовки й видання наукових розробок і проведення наукових заходів у 2019 р. та завдання на 2020 р.

Доповідає зав. науково-дослідної частини з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації Пахомова М.В.

4.Звіт про роботу вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Доповідає учений секретар Ковбаско О.М.

5.Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України у 2019 р.

Доповідає голова спеціалізованої  вченої ради Д 26.891.01 Калініна С.П.

6.Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України у 2019 р.

Доповідає  заст. голови спеціалізованої  вченої ради Д 26.891.02 Ворона П.В.

 7.Про план заходів щодо забезпечення набору до ІПК ДСЗУ здобувачів вищої освіти у 2020 р.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Серьогіна Н.О.

 8.Різне

До участі в засіданні Вченої ради запрошуються науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, керівники структурних підрозділів, інші члени трудового колективу

 

 

                                                                                                                 Ректорат