ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Здобувачам вищої освіти

СТУДЕНТСЬКА РАДА ІНСТИТУТУ

 

                                                            Ходорчук Анастасія Сергіївна

голова Студентської ради

                                                           

Подзегун Катерина Олегівна

заступник голови Студради

 

Білоконь Ілля Андрійович

секретар Студентської ради

 

Велічкіна Алла Дмитрівна

відповідальна за навчально-виховну діяльність

 

Щербатюк Поліна Русланівна

відповідальна за науково-дослідну діяльність

 

Єфремов Валентин Антонович

відповідальний за культурно-масову діяльність

 

Загородня Вікторія Віталіївна

відповідальна за організацію соціально-побутового життя

 

 

ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ

Для поселення іногородніх здобувачів вищої освіти ІПК ДСЗУ використовується власний гуртожиток готельного типу який розрахований на 120 місць. Забезпечення здобувачів гуртожитком складає 100%.

Усі приміщення гуртожитку забезпечені меблями, кухонним обладнанням та іншою побутовою технікою. Всі здобувачі мають вільний доступом до Wi-Fi. У гуртожитку є власний тренажерний зал, тенісний стіл з обладнанням. Інститут також має кафе-їдальню на 46 посадкових місць.

 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інститутом укладено довгострокову угоду на медичне обслуговування студентів і слухачів з Солом’янським районним медичним об’єднанням м. Києва.

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Перший (бакалаврський) рівень

ОПП «Психологія» спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальність 051 «Економіка»

ОПП «Менеджмент» спеціальність 073 «Менеджмент»

Другий (магістерський) рівень

ОПП «Психологія праці та управління» спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальність 051 «Економіка»

ОПП «Економіка проектної діяльності» спеціальність 051 «Економіка»

ОПП «Менеджмент підприємницької діяльності» спеціальність 073 «Менеджмент»

ОПП «Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «Публічне адміністрування в соціальній сфері» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «Публічне адміністрування та публічна служба» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

2016 рік набору

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

Філософія

Філософія_силабус

Історія України

Історія України силабус

Історія української культури

Історія української культури силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус

Іноземна мова

Іноземна мова силабус

Математична статистика

Математична статистика силабус

Математичні методи в психології

Математичні методи в психології силабус

Основи біології та генетики людини

Основи біології та генетики людини силабус

Основи демографії

Основи демографії силабус

Антропологія

Антропологія силабус

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія силабус

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Анатомія та еволюція нервової системи людини силабус

Педагогіка

Педагогіка силабус

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи інформатики та обчислювальної техніки силабус

Основи менеджменту

Основи інформатики та обчислювальної техніки силабус

Основи підприємницької діяльності

Основи підприємницької діяльності силабус

Психофізіологія

Психофізіологія силабус

Філософія психології

Філософія психології силабус

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) силабус

Екологія

Екологія силабус

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності силабус

Загальна психологія

Загальна психологія силабус

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології силабус

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія силабус

Соціальна психологія

Соціальна психологія силабус

Вікова психологія

Вікова психологія силабус

Клінічна психологія

Клінічна психологія силабус

Патопсихологія

Патопсихологія силабус

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія силабус

Психодіагностика

Психодіагностика силабус

Історія психології

Історія психології силабус

Диференціальна психологія

Диференціальна психологія силабус

Психологія праці

Психологія праці силабус

Інженерна психологія

Інженерна психологія силабус

Основи психотерапії

Основи психотерапії силабус

Юридична психологія

Юридична психологія силабус

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам силабус

Основи психологічної практики (практична психологія)

Основи психологічної практики (практична психологія) силабус

Методика викладання психології

Методика викладання психології силабус

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології силабус

Психологія управління

Психологія управління силабус

Політична психологія

Політична психологія силабус

Психології особистості

Психології особистості силабус

Психологія сім’ї

Психологія сім’ї силабус

Соціально-психологічний тренінг

Соціально-психологічний тренінг силабус

Психологія релігії

Психологія релігії силабус

Етнопсихологія

Етнопсихологія силабус

Психологія конфлікту

Психологія конфлікту силабус

Психологія творчості

Психологія творчості силабус

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра

Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи бакалавра

Робоча програма з навчально-ознайомчої практики

Робоча програма виробничої практики

Робоча програма переддипломної практики

ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

2017, 2018, 2019 роки набору

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

Історія України

Історія України

2017   2018   2019

Українська мова  (за професійним спрямуванням)

Українська мова  (за професійним спрямуванням)

2017   2018   2019

Іноземна мова

Іноземна мова

2017   2018   2019

Математичні методи в психології

Математичні методи в психології

2017

Основи біології та генетики людини

Основи біології та генетики людини

2017   2018   2019

Антропологія

Антропологія

2017   2018   2019

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Анатомія та еволюція нервової системи людини

2017   2018   2019

Психофізіологія

Психофізіологія

2017   2018   2019

Філософія психології

Філософія психології

2017   2018

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

2017   2018   2019

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

2017   2018   2019

Загальна психологія

Загальна психологія

2017   2018   2019

Практикум з загальної психології

Практикум з загальної психології

2017   2018   2019

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія

2017

Соціальна психологія

Соціальна психологія

2017

Вікова психологія

Вікова психологія

2017

Клінічна психологія

Клінічна психологія

2017

Психологія праці

Психологія праці

2017

Основи психотерапії

Основи психотерапії

2017   2018

Методика викладання психології

Методика викладання психології

2017

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

2017

Основи підприємницької діяльності

Основи підприємницької діяльності

2017   2018

Основи менеджменту

Основи менеджменту

2017   2018

Історія української культури

Історія української культури

2017   2018   2019

Етика і техніка ділового спілкування

Етика і техніка ділового спілкування

2017   2018   2019

Філософія

Філософія

2017   2018   2019

Логіка

Логіка

2017   2018   2019

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

2017   2018   2019

Професіогенез особистості

Професіогенез особистості

2017   2018   2019

Математична статистика

Математична статистика

2017   2018

Мотивація поведінки та діяльності людини

Мотивація поведінки та діяльності людини

2017   2018

Особливості роботи з вразливими групами населення

Особливості роботи з вразливими групами населення

2017   2018

Педагогіка

Педагогіка

2017   2018

Психологія особистості

Психологія особистості

2017   2018

Основи адиктивних станів

Основи адиктивних станів

2017   2018

Психологія спілкування

Психологія спілкування

2017   2018

Психологія сім’ї

Психологія сім’ї

2017

Психологія стресу

Психологія стресу

2017

Геронтопсихологія

Геронтопсихологія

2017

Соціально-психологічний тренінг

Соціально-психологічний тренінг

2017

Тренінг особистісного зростання

Тренінг особистісного зростання

2017

Професійна етика психолога

Професійна етика психолога

2017

Психосоматика

Психосоматика

2017

Самоменеджмент психолога

Самоменеджмент психолога

2017

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

2017

Психологія соціальної роботи

Психологія соціальної роботи

2017

Психологічна служба

Психологічна служба

2017

Система організації соціально-психологічної допомоги

Система організації соціально-психологічної допомоги

2017

Професійна орієнтація та профвідбір

Професійна орієнтація та профвідбір

2017   2018

Психологія релігії

Психологія релігії

2017   2018

Етнопсихологія

Етнопсихологія

2017   2018

Патопсихологія

Патопсихологія 2017

Соціальна психіатрія і наркологія

Соціальна психіатрія і наркологія 2017

Історія психології

Історія психології 2017   2018

Школи психології

Школи психології 2017   2018

Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи бакалавра

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра

Робоча програма з навчально-ознайомчої практики

Робоча програма виробничої практики

Робоча програма переддипломної практики

 

 

 

 

 

 

 


ОПП «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»

2017, 2018, 2019 роки набору

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

2019 рік набору

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

 

ОПП «ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

(за іншою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

 

 

ОПП «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»

(за іншою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «ЕКОНОМІКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»

(за спорідненою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

(за іншою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

 

ОПП «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПУБЛІЧНА СЛУЖБА» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ПРОГРАМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

БАКАЛАВР

ОПП «Психологія»

спеціальність 053 «Психологія»

 

Програма комплексного державного екзамену

 

МАГІСТР

ОПП «Психологія праці та управління»

спеціальність 053 «Психологія»

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

 

ОПП «Управління персоналом»

спеціальність 051 «Економіка»

 

Програма комплексного державного екзамену за фахом

 

ОПП «Менеджмент підприємницької діяльності»

спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Програма комплексного атестаційного екзамену

 

ОПП «Публічне адміністрування та публічна служба»

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Програма комплексного екзамену