Здобувачам вищої освіти

Здобувачам вищої освіти

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про організацію освітнього процесу в ІПК ДСЗУ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про оцінювання залишкових знань студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Тимчасовий порядок атестації здобувачів вищої освіти

Тимчасовий порядок атестації здобувачів вищої освіти

Положення про студентське самоврядування

ГРАФІК СЕСІЙ

Графік навчального процесу студентів заочної форми навчання на 2019-2020 рік

Графік навчального процесу студентів заочної форми навчання на 2019-2020 рік ІІ півріччя

Графік навчального процесу студентів денної форми навчання на 2019-2020 рік

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК

Календарний план (графік) проведення практик студентів ІПК ДСЗУ на 2020 рік

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Графік комплексних контрольних робіт на 2019 – 2020 н.р.

Графік комплексних контрольних робіт на 2019–2020 н.р_зі змінами

СТУДЕНТСЬКА РАДА ІНСТИТУТУ

 

                                                            Ходорчук Анастасія Сергіївна

голова Студентської ради

                                                           

Подзегун Катерина Олегівна

заступник голови Студради

 

Білоконь Ілля Андрійович

секретар Студентської ради

 

Велічкіна Алла Дмитрівна

відповідальна за навчально-виховну діяльність

 

Щербатюк Поліна Русланівна

відповідальна за науково-дослідну діяльність

 

Єфремов Валентин Антонович

відповідальний за культурно-масову діяльність

 

Загородня Вікторія Віталіївна

відповідальна за організацію соціально-побутового життя

 

 

ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ

Для поселення іногородніх здобувачів вищої освіти ІПК ДСЗУ використовується власний гуртожиток готельного типу який розрахований на 120 місць. Забезпечення здобувачів гуртожитком складає 100%.

Усі приміщення гуртожитку забезпечені меблями, кухонним обладнанням та іншою побутовою технікою. Всі здобувачі мають вільний доступом до Wi-Fi. У гуртожитку є власний тренажерний зал, тенісний стіл з обладнанням. Інститут також має кафе-їдальню на 46 посадкових місць.

 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інститутом укладено довгострокову угоду на медичне обслуговування студентів і слухачів з Солом’янським районним медичним об’єднанням м. Києва.

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Перший (бакалаврський) рівень

ОПП «Психологія» спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальність 051 «Економіка»

ОПП «Менеджмент» спеціальність 073 «Менеджмент»

Другий (магістерський) рівень

ОПП «Психологія праці та управління» спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальність 051 «Економіка»

ОПП «Економіка проектної діяльності» спеціальність 051 «Економіка»

ОПП «Менеджмент підприємницької діяльності» спеціальність 073 «Менеджмент»

ОПП «Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «Публічне адміністрування в соціальній сфері» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «Публічне адміністрування та публічна служба» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

2016 рік набору

Робочі програми навчальних дисциплінСилабуси
ФілософіяФілософія_силабус
Історія УкраїниІсторія України силабус
Історія української культуриІсторія української культури силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням)Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
Іноземна моваІноземна мова силабус
Математична статистикаМатематична статистика силабус
Математичні методи в психологіїМатематичні методи в психології силабус
Основи біології та генетики людиниОснови біології та генетики людини силабус
Основи демографіїОснови демографії силабус
АнтропологіяАнтропологія силабус
Зоопсихологія та порівняльна психологіяЗоопсихологія та порівняльна психологія силабус
Анатомія та еволюція нервової системи людиниАнатомія та еволюція нервової системи людини силабус
ПедагогікаПедагогіка силабус
Основи інформатики та обчислювальної технікиОснови інформатики та обчислювальної техніки силабус
Основи менеджментуОснови менеджменту
Основи підприємницької діяльностіОснови підприємницької діяльності силабус
ПсихофізіологіяПсихофізіологія силабус
Філософія психологіїФілософія психології силабус
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) силабус
ЕкологіяЕкологія силабус
Вступ до спеціальностіВступ до спеціальності силабус
Загальна психологіяЗагальна психологія силабус
Практикум з загальної психологіїПрактикум з загальної психології силабус
Експериментальна психологіяЕкспериментальна психологія силабус
Соціальна психологіяСоціальна психологія силабус
Вікова психологіяВікова психологія силабус
Клінічна психологіяКлінічна психологія силабус
ПатопсихологіяПатопсихологія силабус
Педагогічна психологіяПедагогічна психологія силабус
ПсиходіагностикаПсиходіагностика силабус
Історія психологіїІсторія психології силабус
Диференціальна психологіяДиференціальна психологія силабус
Психологія праціПсихологія праці силабус
Інженерна психологіяІнженерна психологія силабус
Основи психотерапіїОснови психотерапії силабус
Юридична психологіяЮридична психологія силабус
Психологічний спецпрактикум по спецкурсамПсихологічний спецпрактикум по спецкурсам силабус
Основи психологічної практики (практична психологія)Основи психологічної практики (практична психологія) силабус
Методика викладання психологіїМетодика викладання психології силабус
Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психологіїМетодика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології силабус
Психологія управлінняПсихологія управління силабус
Політична психологіяПолітична психологія силабус
Психології особистостіПсихології особистості силабус
Психологія сім’їПсихологія сім’ї силабус
Соціально-психологічний тренінгСоціально-психологічний тренінг силабус
Психологія релігіїПсихологія релігії силабус
ЕтнопсихологіяЕтнопсихологія силабус
Психологія конфліктуПсихологія конфлікту силабус
Психологія творчостіПсихологія творчості силабус
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра
Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи бакалавра
Робоча програма з навчально-ознайомчої практики
Робоча програма виробничої практики
Робоча програма переддипломної практики

Програма комплексного державного екзамену

ОПП «ПСИХОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

2017, 2018, 2019 роки набору

Робочі програми навчальних дисциплінСилабуси
Історія України

Історія України

2017   2018   2019

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

2017  2018   2019

Іноземна мова денна

Іноземна мова заочна

Іноземна мова

2017   2018   2019

Математичні методи в психології денна

Математичні методи в психології заочна

Математичні методи в психології

2017   2018   2019

Основи біології та генетики людини

Основи біології та генетики людини

2017   2018   2019

Антропологія

Антропологія

2017   2018   2019

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Анатомія та еволюція нервової системи людини

2017   2018   2019

Психофізіологія

Психофізіологія

2017   2018   2019

Філософія психології денна

Філософія психології заочна

Філософія психології

2017   2018   2019

Безпека життєдіяльності

 

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) заочна

Безпека життєдіяльності

(безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

2017   2018   2019

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

2017   2018   2019

Загальна психологія

Загальна психологія

2017   2018   2019

Практикум з загальної психології денна

Практикум з загальної психології заочна

Практикум з загальної психології

2017   2018   2019

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія

2017  2018   2019

Соціальна психологія денна

Соціальна психологія заочна

Соціальна психологія

2017   2018   2019

Вікова психологія денна

Вікова психологія заочна

Вікова психологія

2017   2018   2019

Клінічна психологія

Клінічна психологія

2017   2018   2019

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

2017   2018   2019

Психодіагностика денна

Психодіагностика заочна

Психодіагностика

2017   2018   2019

Диференціальна психологія денна

Диференціальна психологія заочна

Диференціальна психологія

2017   2018   2019

Психологія праці

Психологія праці

2017   2018   2019

Інженерна психологія

Інженерна психологія

2017  2018   2019

Основи психотерапії

Основи психотерапії

2017    2018   2019

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

2017   2018   2019

Основи психологічної практики (практична психологія)

Основи психологічної практики

(практична психологія)

2017   2018   2019

Методика викладання психології

Методика викладання психології

2017  2018   2019

Методика проведення психологічної експертизи

в різних галузях психології

Методика проведення психологічної експертизи

в різних галузях психології

2017   2018   2019

Психологія управління денна

Психологія управління заочна

Психологія управління

2017   2018   2019

Політична психологія

Політична психологія

2017   2018   2019

Основи підприємницької діяльності

Основи підприємницької діяльності

2017   2018   2019

Основи менеджменту

Основи менеджменту

2017   2018   2019

Історія української культури

Історія української культури

2017   2018   2019

Етика і техніка ділового спілкування

Етика і техніка ділового спілкування

2017  2018   2019

Філософія

Філософія

2017   2018   2019

Логіка

Логіка

2017   2018   2019

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

2017   2018   2019

Професіогенез особистості

Професіогенез особистості

2017   2018   2019

Математична статистика денна

Математична статистика заочна

Математична статистика

2017   2018   2019

Мотивація поведінки та діяльності людини

Мотивація поведінки та діяльності людини

2017   2018  2019

Особливості роботи з вразливими групами населення

Особливості роботи з вразливими групами населення

2017   2018   2019

Педагогіка

Педагогіка

2017   2018   2019

Психологія особистості

Психологія особистості

2017   2018   2019

Основи адиктивних станів

Основи адиктивних станів

2017   2018   2019

Психологія спілкування

Психологія спілкування

2017  2018   2019

Психологія сім’ї

Психологія сім’ї

2017   2018   2019

Психологія стресу

Психологія стресу

2017   2018   2019

Геронтопсихологія

Геронтопсихологія

2017   2018   2019

Соціально-психологічний тренінг

Соціально-психологічний тренінг

2017   2018   2019

Тренінг особистісного зростання

Тренінг особистісного зростання

2017   2018   2019

Професійна етика психолога

Професійна етика психолога

2017   2018   2019

Психосоматика денна

Психосоматика заочна

Психосоматика

2017  2018   2019

Самоменеджмент психолога

Самоменеджмент психолога

2017   2018   2019

Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

2017   2018   2019

Психологія соціальної роботи

Психологія соціальної роботи

2017    2018   2019

Психологічна служба

Психологічна служба

2017    2018   2019

Система організації соціально-психологічної допомоги

Система організації соціально-психологічної допомоги

2017   2018   2019

Професійна орієнтація та профвідбір

Професійна орієнтація та профвідбір

2017   2018  2019

Психологія релігії

Психологія релігії

2017    2018   2019

Етнопсихологія

Етнопсихологія

2017    2018   2019

Психологія конфлікту

Психологія конфлікту

2017    2018   2019

Психологія кризових станів

Психологія кризових станів

2017    2018   2019

Психологія творчості

Психологія творчості

2017    2018   2019

Патопсихологія денна

Патопсихологія заочна

Патопсихологія

2017    2018   2019

Соціальна психіатрія і наркологія денна

Соціальна психіатрія і наркологія заочна

Соціальна психіатрія і наркологія

2017    2018   2019

Історія психології

Історія психології

2017    2018   2019

Школи психології

Школи психології

2017    2018   2019

Юридична психологія

Юридична психологія

2017    2018   2019

Психологія цінностей

Психологія цінностей

2017    2018   2019

Робоча програма з навчально-ознайомчої практики
Робоча програма виробничої практики
Робоча програма переддипломної практики
Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи бакалавра
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи бакалавра
Програма комплексного державного екзамену 

 ОПП «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»

2017, 2018, 2019 роки набору

Робочі програми навчальних дисциплінСилабуси
  

 

ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

2019 рік набору

Робочі програми навчальних дисциплінСилабуси
  

 

 

ПРОГРАМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

БАКАЛАВР

ОПП «Психологія»

спеціальність 053 «Психологія»

 

Програма комплексного державного екзамену

 

МАГІСТР

ОПП «Психологія праці та управління»

спеціальність 053 «Психологія»

 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

 

ОПП «Управління персоналом»

спеціальність 051 «Економіка»

 

Програма комплексного державного екзамену за фахом

 

ОПП «Менеджмент підприємницької діяльності»

спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Програма комплексного атестаційного екзамену

 

ОПП «Публічне адміністрування та публічна служба»

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Програма комплексного екзамену

 

 

 

ОПП «ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

(за іншою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

 

 

ОПП «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»

(за іншою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «ЕКОНОМІКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»

(за спорідненою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

(за іншою спеціальністю)

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

 

ОПП «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПУБЛІЧНА СЛУЖБА» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси

 

 

 

ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2018, 2019 роки набору

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Силабуси