Захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія

Прізвище, ім’я та по батькові здобувачаСпеціалізована вчена рада, дата та номер наказа МОН про створення, галузь знань, спеціальністьПовідомлення про прийняття дисертації до розглядуАнотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 

Відгуки опонентів

 

Назва дисертації, галузь знань, спеціальністьСклад радиДисертація
Відеозапис захисту
   Аудіозапис захисту  

1.Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Громової

Злати Володимирівни на тему:«Психологічні особливості опору змінам особистості у соціальній взаємодії».

Галузь знань «Соціальні та поведінкові», спеціальність «Психологія».

Наказ МОН №1198 від 28.09.2020 р.

Склад ради

Повідомлення

Анотація

Дисертація

Аудіозапис захисту частина 1

Аудіозапис захисту частина 2

Відеозапис захисту

Висновок

Відгук Бочелюк В.Й.

Відгук Щербан Т.Д.

2.Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Савченко Олени Володимирівни на тему:«Формування психологічних меж особистості підлітків у сім’ях із різним стилем виховання».

Галузь знань «Соціальні та поведінкові», спеціальність «Психологія».

Наказ МОН №1198 від 28.09.2020 р.

Склад ради

Повідомлення

Анотація 

Дисертація

Аудіозапис захисту частина 1

Аудіозапис захисту частина 2

Аудіозапис захисту частина 3

Відеозапис захисту

Висновок

Відгук Святенко Ю.О.

Відгук Чепелева Н.В.

3.Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Ситник Вікторії Володимирівни на тему: «Психологічні чинники професійного зростання спеціалістів з інформаційних технологій».

Галузь знань «Соціальні та поведінкові», спеціальність «Психологія».

Наказ МОН №1198 від 28.09.2020 р.

Склад ради

Повідомлення

Анотація 

Дисертація

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Висновок

Відгук Трофімов А.Ю.

Відгук Дробот О.В.

4.Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Борець Олесі Анатоліївни на тему:«Психологічні особливості мотивації особистості в процесі пошуку роботи».

Галузь знань «Соціальні та поведінкові», спеціальність «Психологія».

Наказ МОН №1198 від 28.09.2020 р.

Склад ради

Повідомлення

Анотацiя 

Дисертація

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

 

Висновок

Відгук Шевченко Н.Ф.

Відгук Лазос Г.П.

5.Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з психології 

Кас’янової Світлани Борисівни на тему: «Емоційний інтелект у

системі особистісних ресурсів безробітного».

Галузь знань «Соціальні та поведінкові», спеціальність «Психологія».

Наказ МОН №1198 від 28.09.2020 р.

Склад ради

Повідомлення

Анотацiя 

Дисертація

Аудиозапис захисту

Відеозапис захисту

 

 

Висновок

Відгук Засєкіна Л.В.

Відгук Бохонкова Ю.О.

6. Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з психології Ортікової Наталії Володимирівни на тему:«Психологічні чинники кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості».

Галузь знань «Соціальні та поведінкові», спеціальність «Психологія».

Наказ МОН №1198 від 28.09.2020 р.

Склад ради

Повідомлення

Анотація 

Диcертацiя

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Висновок

Відгук Мілютіна К.Л.

Відгук Карамушка Л.М.