Спеціалізована вчена рада Д 26.891.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.01
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

 

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.03.2019  № 358

 

із змінами згідно

 

Додатку 6

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.10.2019 № 1301

 

Додатку 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.09.2020 № 1188

 

 

Склад

спеціалізованих вчених рад

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Д 26.891.01

Голова ради:

1. Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07.

Заступник голови:

2. Руженський Микола Мусійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Ланська Світлана Петрівна, к.е.н., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07.

Члени ради:

4. Баліцька Валентина Володимирівна, д.е.н., професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03;
5. Джаман Михайло Олексійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03;
6. Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.07;
7. Куліков Геннадій Тимофійович, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;
8. Куліков Юрій Миколайович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07
9. Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., професор, вчений секретар, ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;
10. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;
11. Маршавін Юрій Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.07;
12. Надрага Василь Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;
13. Савченко Василь Антонович, професора кафедри Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
14. Сундук Анатолій Миколайович, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», спеціальність 08.00.03;
15. Цимбалюк Світлана Олексіївна, д.е.н., доцент, декан, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.07.