Спеціалізована вчена рада Д 26.891.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.01
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.03.2019  № 358

із змінами згідно

Додатку 6

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.10.2019 № 1301

Додатку 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

24.09.2020 № 1188

Склад

спеціалізованих вчених рад

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Д 26.891.01

Голова ради:

1. Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07.

Заступник голови:

2. Руженський Микола Мусійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

3. Ланська Світлана Петрівна, к.е.н., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07.

Члени ради:

4. Баліцька Валентина Володимирівна, д.е.н., професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03;
5. Джаман Михайло Олексійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03;
6. Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.07;
7. Куліков Геннадій Тимофійович, д.е.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;
8. Куліков Юрій Миколайович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07
9. Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., професор, вчений секретар, ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;
10. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;
11. Маршавін Юрій Миколайович, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.07;
12. Надрага Василь Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.07;
13. Савченко Василь Антонович, професора кафедри Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
14. Сундук Анатолій Миколайович, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», спеціальність 08.00.03;
15. Цимбалюк Світлана Олексіївна, д.е.н., доцент, декан, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.07.

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

28.01.2021 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук управління Міщенко Світлани Олегівни
на тему: «Регулювання ринку праці промислового регіону в умовах трудоресурсної волатильності»

(авторефератдисертація)

д. е. н., професор

Калініна С.П.

д. е. н., професор
Петрова І.Л.

(відгук)

к.е.н.

Юрчик І.Б. (відгук)

14.00

28.01.2021 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Ланченка Євгенія Олександровича
на тему: «Розвиток системи соціально-трудових відносин в аграрному секторі економіки»

(автореферат, дисертація,додатки)

д. е. н., професор

Терещенко В.К.

д. е. н., професор  
Нижник В.М. (відгук),

д. е. н., професор
Дороніна О.А. (відгук),

д. е. н., доцент
Махсма М. Б. (відгук)

11.00