Спец Вчена Рада Д 26.891.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02

УВАГА !!!
 

Перенесені з 9 та 10 липня 2020 року засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 відбудуться 17 та 18 вересня 2020 року.

Перенесені з 28 та 29 квітня 2020 року засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 відбудуться 19 та 21 серпня 2020 року.

Увага!

У зв’язку із підвищеними ризиками поширення коронавірусу COVID-19  та продовженням дії карантину засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, які повинні відбутися 9 та 10 липня 2020 року переносяться на невизначенийтермін.

ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку з продовженням дії карантину засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, які повинні відбутися 28 та 29 квітня 2020 року переносяться на невизначений термін.

Склад

спеціалізованих вчених рад

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Д 26.891.02

Додаток 6

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.10.2019  № 1301

“Інформація про засідання

спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України”

Голова ради:

 1. Войтович Радмила Василівна, д. держ. упр., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

 1. Ворона Петро Васильович, д. держ. упр., доцент,  перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.

Вчений секретар:

 1. Масик Марія Зіновіївна, к. держ. упр., провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Члени ради:

 1. Валевський Олексій Леонідович, д. держ. упр., провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.02;
 2. Гошовська Валентина Андріївна, д. держ. упр., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;
 3. Діденко Ніна Григорівна, д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 4. Дмитренко Геннадій Васильович, д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 5. Дубич Клавдія Василівна, д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 6. Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 7. Лахижа Микола Іванович, д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 8. Линдюк Олена Анатоліївна, д. держ. упр., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 9. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 10. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 11. Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 12. Рачинський Анатолій Петрович, д. держ. упр., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;
 13. Рижих Василь Миколайович, д. держ. упр., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;
 14. Руженський Микола Мусійович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01
 15. Чукут Світлана Анатоліївна, д. держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;
 16. Ярош Наталія Петрівна,д. держ. упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02

 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

06.11.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Колодія Олександра Миколайовича  на тему: «Децентралізаційна модель демократичного врядування в умовах глобалізації»

(автореферат, дисертація)

д. держупр., професор Войтович Р.В.

д. держупр.  Мельничук Л.М.  (відгук)

к. держупр. Паламарчук Т.П. (відгук)

15.00

06.11.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Гоголь Тетяни Василівни на тему: «Механізми державного регулювання розвитком

сільських територій України»

(автореферат, дисертація)

д. держупр., доцент

Дубич К.В.

д. держупр., професор Миколайчук М.М.  (відгук),

ддержупр. Ігнатенко О.П.(відгук),

ддержупр., доцент Боклаг В.А. (відгук)

 

12.00

05.11.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Турецкова  Тараса Євгеновича  на тему: «Державне регулювання малого та середнього підприємництва в умовах європейської інтеграції: регіональний аспект»
(автореферат, дисертація)

д. держупр., професор Діденко Н.Г.

д. держупр., професор  Орлова Н.С.  (відгук)

к. держупр., доцент Мареніченко В.В. (відгук)

15.00

05.11.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Кропівницької Маргарити Едуардівни на тему: «Державне управління системою раннього втручання у сфері забезпечення прав дитини в Україні»
(автореферат, дисертація)

д. держупр., професор

Кравченко М.В.

д. держупр. Сіцінська М.В.  (відгук)

к. держупр. Турчак Д.В.(відгук)

 

12.00

20.08.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Станіславського Тараса Володимировича на тему «Механізми публічного управління забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор Семенченко А.І.

д. держ. упр., проф.
Довгань В.І. (відгук)

к. держ. упр.
Хлапонін Д.Ю. (відгук)

 

15.00

20.08.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Мялковського Данила Владиславовича на тему «Державне регулювання забезпеченням безпеки надання електронних довірчих послуг»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор Семенченко А.І.

д. держ. упр., проф.
Гурковський В.І. (відгук)

к. держ. упр.
Олексюк Л.В. (відгук)

 

12.00

10.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Гаєвського Ігоря Володимировича на тему: «Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в умовах сталого розвитку»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., проф. Кравченко М.В. (відгук)

к. держ. упр. Шпак О.А. (відгук)

 

15.00

10.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Русинюка Миколи Миколайовича на тему: «Механізми участі громадських об’єднань у

формуванні публічної політики в Україні»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор 

Войтович Р. В.

д. держ. упр., доц. Олійник Н.І. (відгук)

к. держ. упр. Баштанник А.Г. (відгук)

 

12.00

09.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Терещенка Миколи Миколайовича на тему: «Взаємодія державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., професор Семенченко А.І. (відгук)

к. держ. упр. Кучер В.А. (відгук)

15.00

09.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Постуліна Олександра Сергійовича на тему: «Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Дмитренко Г.В.

д. держ. упр., професор Крутій О.М. (відгук)

к. держ. упр. Паламарчук Т.П. (відгук)

 

12.00

28.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Гринчишина Сергія Сергійовича  на тему:  «Механізми реалізації молодіжної політики в умовах глобалізації»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент Дубич К. В.

д. держ. упр., проф. Кравченко М.В. (відгук) к. держ. упр. Вишневська О.А. (відгук) д. держ. упр., проф. Чукут С.А. (відгук)

12.00

28.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Костенка Дмитра Валентиновича  на тему: «Система запобігання корупції в Україні: становлення та розвиток»

(автореферат, дисертація)

д. держ. упр., доцент Дмитренко Г. В.

д. держ. упр., доц. Руденко О.М. (відгук) к. держ. упр. Петракова К.О. (відгук)

15.00

29.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Турчак Анни Василівни  на тему: «Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент Ворона П.В.

д. держ. упр., професор Семенченко А.І. (відгук) к. держ. упр. Олексюк Л.В. (відгук)

12.00

29.04.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління  Опанасенка Сергія Євгеновича  на тему: «Меритократія як засіб побудови ефективної держави: теоретико-методологічний аналіз»

(автореферат, дисертація)

к.філос.н., Балковенко Г.І.

д. держ. упр., доц. Руденко О.М. (відгук) к. держ. упр. Зозуля В.О. (відгук)

15.00

05.03.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Худара Станіслава Миколайовича на тему: «Соціальна реклама як комунікативний інструмент оптимізації державного управління»

(авторефератдисертація)

д. держ. упр., доц. Дубич К. В.  

д. держ. упр. Федорів Т. В. (відгук)   к. держ. упр.  Рачинська О.А. (вiдгук)

12.00

05.03.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дяченка Андрія Васильовича на тему: «Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні»

(авторефератдисертація)

д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України Попок А. А.

д. держ. упр., доц. Дубич К. В. (відгук)   к. держ. упр. Горбатюк С. Є. (вiдгук)

15.00

06.03.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Горбика Володимира Миколайовича на тему: «Механізми державного управління природно-економічним потенціалом регіонів» (авторефератдисертація)

д. держ. упр., професор Войтович Р. В.  

д. держ. упр., професор Миколайчук М. М. (відгук)   д. держ. упр., професор Іванова Т. В. (відгук)   д. держ. упр. Ігнатенко О. П. (відгук)

12.00

06.03.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Ярошенко Євгенії Вікторівни на тему: «Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління» (авторефератдисертація)

д. держ. упр., професор Войтович Р. В.  

д. держ. упр., професор Довгань В. І. (вiдгук)   к. держ. упр.  Лихач Ю. Ю. (вiдгук)  

15.00

26.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Бобрицького Андрія Леонідовича
На тему: «Механізми взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів (поліції) на місцевому рівні: програмно-цільовий підхід»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцент
Ворона П.В.

д.держ.упр. професор
Семенченко Андрій Іванович
(відгук)
к.н.держ.упр.Черчатий Олександр Іванович
(відгук)

11.00

24.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Савки Івана Івановича
На тему: «Становлення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтеграції»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., доцентВорона П.В.

д.держ.упр.
Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна.
(відгук)
к.держ.упр.Клименко Наталія Григорівна
(відгук)

15.00

24.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Твердохлєб Марини Юріївни
На тему: «Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект»(автореферат, дисертація)

д.пед.н., професорДаниленко Л.І.

д.держ.упр.
Онищук Світлана Василівна.
(відгук)
к.держ.упр.
Канавець Марина Володимирівна
(відгук)

12.00

23.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Безрука В’ячеслава Миколайовича
На тему: «Розвиток комунікативної компетентності державних службовців»(автореферат, дисертація)

д.пед.н., професорДаниленко Л.І.

д.держ.упр.
Онищук Світлана Василівна.
(відгук)
к.держ.упр.
Власенко Сергій Геннадійович
(відгук)

15.00

23.12.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Карнаухової Марії Дмитрівни
На тему: «Феномен публічного управління в перспективі наратології»(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професорВойтович Р.В.

д.держ.упр.
Гурковський Володимир Ігорович.
(відгук)
к.держ.упр.
Власенко Сергій Геннадійович
(відгук)

12.00

25.10.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Турчака Дмитра Васильовича
На тему: «Механізми державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я»(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професорВойтович Р.В.

д.держ.упр. професор
Ярош Наталія Петрівна
(відгук)
к.н.держ.упр.
Віленський Андрій Борисович
(відгук)

12.00

25.10.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Кучера В’ячеслава Анатолійович
На тему: «Механізми соціального партнерства у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил»(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професорВойтович Р.В.

д.держ.упр.Мельничук Лариса Миколаївна. (відгук)к.держ.упр.Паламарчук Тетяна Петрівна (відгук)

15.00

26.06.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Кланци Андрія Івановича
На тему: «Охорона здоров’я як структурна складова національної безпеки держави»(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професорВойтович Р.В.

д.держ.упр., професор
Бугайцов С. Г.
(відгук)
д.держ.упр., професор
Терент’єва А.В.
(відгук)
д.держ.упр., професор
Ярош Н. П.
(відгук)

12.00

26.06.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Рачинської Олени Анатоліївни
На тему: «Механізми реалізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління»(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професорВойтович Р.В.

д.держ.упр., професор
Кравченко М.В.
(відгук)
к.держ.упр.,
Самофалова О.Ю.
(відгук)

15.00

03.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Паянової Ліани Володимирівни На тему: «Удосконалення механізмів державного управління розвитком економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,професорДіденко Н.Г.

д.н.держ.упр.,доцент
Парубчак І.О.
(відгук)
д.н.держ.упр.,професор.,
Орлова Н.С.
(відгук)

12:00

03.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
Хлапоніна Дмитра ЮрійовичаНа тему: «Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем» 

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,доцентВорона П.В.

д.н.держ.упр.,професор
Семенченко А.І.
(відгук
к.держ.упр., доцент
Петрик В.М.
(відгук)

15.00

04.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління
Мельничук Лариси Михайлівни
На тему: «Модернізація державного управління соціальним розвитком регіонів України в умовах децентралізації» 

(автореферат,  дисертація)

д.н.держ.упр.,професорКравченко М.В.

д.н.держ.упр.,професор
Лукіна Т.О. (відгук)
д.н.держ.упр.,доцент
Дмитренко Г.В.
(відгук)
д.н.держ.упр.,доцент
Дєгтяр О.А.
(відгук)

12.00

04.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Жиденко Надії Анатоліївни
На тему: «Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади України»

 (автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,професорРачинський А.П.

д.н.держ.упр.,професор
Письменний І.В.
(відгук)
к.н.держ.упр.
Красняков Є.В.
(відгук)

15.00

05.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лісничої Вікторії Миколаївни
На тему: «Механізми реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері»

 (автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,професорВойтович Р.В.

д.н.держ.упр.,доцент
Дмитренко Г.В.
(відгук)
к.н.держ.упр.
Паламарчук Т.П.
(відгук)

12.00

05.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Сухомлина Віктора Борисовича
На тему: «Формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення»  (автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр.,доцентВорона П.В.

д.н.держ.упр.,професор
Кравченко М.В.
(відгук
к.держ.упр.
Шпак О.А 
(відгук)

15.00

27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Масик Марії Зіновіївни
На тему: «Організаційно-правовий механізм державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., доцентВорона П.В.

д.н.держ.упр., професор
Крутій О.М.
(відгук)
к.держ.упр.,
Шпак О.А.
(відгук)

 

27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Зелинської Наталі
тему: «Механізми державного управління людськими ресурсами в системі регіональної влади»(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., професорДіденко Н.Г.

д.н.держ.упр., професор
Поспєлова Т. В.
(відгук)
к.держ.упр.,
Малоголова Т.М.
(відгук)

 

28.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дмитренка Валерія Івановича
На тему: «Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., професорЧукут С.А.

д.н.держ.упр., професор
Семенченко А.І.
(відгук)
к.держ.упр.,
Обуховська Т.І.
(відгук)

 

17.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Олексюк Лілії Віталіївни
На тему: «Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ”

(авторефератдисертація)

д.держ.упр., професорСеменченко А.І.

д.держ.упр., професор,
Лопушинський І.П.
(відгук)
к.держ.упр.
Обуховсьrа Т.І.
(відгук)

12:00

17.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державногоУправління Шкуропата Олександра Васильовича
На тему: «Антикорупційна політика у сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз»(автореферат, дисертація

д.держ.упр., професорМартиненко В.Ф.

д.держ.упр., професор,
Бульба В.Г.
(відгук)
к.держ.упр.,доцент
Кульчій І.О.
(відгук)

14:00

18.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Коновала Вадима Олександровича
На тему: «Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади міста Києва»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр.,професорСеменченко А.І.

д.держ.упр.,професор
Лопушинський І.П.
(відгук)
к.держ.упр.,
Власенко Р.В. 
(відгук)

12:00