Спец Вчена Рада Д 26.891.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02

Склад

спеціалізованих вчених рад

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Д 26.891.02

Додаток 6

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.10.2019  № 1301

Голова ради:

 1. Войтович Радмила Василівна, д.н.д.у., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

 1. Ворона Петро Васильович, д.н.д.у., доцент,  перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.

Вчений секретар:

 1. Качан Яна Віталіївна, к.н.держ упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Члени ради:

 1. Валевський Олексій Леонідович, д.н.д.у., провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.02;
 2. Гошовська Валентина Андріївна, д.пол.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;
 3. Діденко Ніна Григорівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри публічного управління та адмінстрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 4. Дмитренко Геннадій Васильович, д.н.д.у., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 5. Дубич Клавдія Василівна, д.н.д.у., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 6. Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 7. Лахижа Микола Іванович, д.н.д.у., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 8. Линдюк Олена Анатоліївна, д.н.д.у., проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;
 9. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 10. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.н.д.у., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 11. Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;
 12. Рачинський Анатолій Петрович, д.н.д.у., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;
 13. Рижих Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, спеціальність 25.00.05;
 14. Федоренко Валентин Григорович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;
 15. Чукут Світлана Анатоліївна, д.н.держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 25.00.02;
 16. Ярош Наталія Петрівна, д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02

“Інформація про засідання

спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України”

ДатаПункт порядку денногоНауковий керівникОфіційні опонентиЧас початку
05.03.2020 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Худара Станіслава Миколайовича на тему: «Соціальна реклама як комунікативний інструмент оптимізації державного управління» (авторефератдисертація) д. держ. упр., доц. Дубич К. В.   д. держ. упр. Федорів Т. В. (відгук)   к. держ. упр.  Рачинська О.А. (вiдгук) 12.00
05.03.2020 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дяченка Андрія Васильовича на тему: «Механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні» (авторефератдисертація) д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України Попок А. А. д. держ. упр., доц. Дубич К. В. (відгук)   к. держ. упр. Горбатюк С. Є. (вiдгук) 15.00
06.03.2020 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Горбика Володимира Миколайовича на тему: «Механізми державного управління природно-економічним потенціалом регіонів» (авторефератдисертація) д. держ. упр., професор Войтович Р. В.   д. держ. упр., професор Миколайчук М. М. (відгук)   д. держ. упр., професор Іванова Т. В. (відгук)   д. держ. упр. Ігнатенко О. П. (відгук) 12.00
06.03.2020 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Ярошенко Євгенії Вікторівни на тему: «Формування та реалізація державної політики з гендерної паритетності у сфері публічного управління» (авторефератдисертація) д. держ. упр., професор Войтович Р. В.   д. держ. упр., професор Довгань В. І. (вiдгук)   к. держ. упр.  Лихач Ю. Ю. (вiдгук)   15.00
26.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Бобрицького Андрія Леонідовича
На тему: «Механізми взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів (поліції) на місцевому рівні: програмно-цільовий підхід»
(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., доцент
Ворона П.В.
д.держ.упр. професор
Семенченко Андрій Іванович
(відгук)
к.н.держ.упр.Черчатий Олександр Іванович
(відгук)
11.00
24.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Савки Івана Івановича
На тему: «Становлення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтеграції»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., доцентВорона П.В.д.держ.упр.
Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна.
(відгук)
к.держ.упр.Клименко Наталія Григорівна
(відгук)
15.00
24.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Твердохлєб Марини Юріївни
На тему: «Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект»(автореферат, дисертація)
д.пед.н., професорДаниленко Л.І.д.держ.упр.
Онищук Світлана Василівна.
(відгук)
к.держ.упр.
Канавець Марина Володимирівна
(відгук)
12.00
23.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Безрука В’ячеслава Миколайовича
На тему: «Розвиток комунікативної компетентності державних службовців»
(автореферат, дисертація)
д.пед.н., професорДаниленко Л.І.д.держ.упр.
Онищук Світлана Василівна.
(відгук)
к.держ.упр.
Власенко Сергій Геннадійович
(відгук)
15.00
23.12.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Карнаухової Марії Дмитрівни
На тему: «Феномен публічного управління в перспективі наратології»
(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр.
Гурковський Володимир Ігорович.
(відгук)
к.держ.упр.
Власенко Сергій Геннадійович
(відгук)
12.00
25.10.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Турчака Дмитра Васильовича
На тему: «Механізми державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я»
(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр. професор
Ярош Наталія Петрівна
(відгук)
к.н.держ.упр.
Віленський Андрій Борисович
(відгук)
12.00
25.10.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Кучера В’ячеслава Анатолійович
На тему: «Механізми соціального партнерства у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил»
(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр.Мельничук Лариса Миколаївна. (відгук)к.держ.упр.Паламарчук Тетяна Петрівна (відгук)15.00
26.06.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Кланци Андрія Івановича
На тему: «Охорона здоров’я як структурна складова національної безпеки держави»
(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр., професор
Бугайцов С. Г.
(відгук)
д.держ.упр., професор
Терент’єва А.В.
(відгук)
д.держ.упр., професор
Ярош Н. П.
(відгук)
12.00
26.06.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Рачинської Олени Анатоліївни
На тему: «Механізми реалізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління»(автореферат, дисертація)
д.держ.упр., професорВойтович Р.В.д.держ.упр., професор
Кравченко М.В.
(відгук)
к.держ.упр.,
Самофалова О.Ю.
(відгук)
15.00
03.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Паянової Ліани Володимирівни На тему: «Удосконалення механізмів державного управління розвитком економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» 
(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр.,професорДіденко Н.Г.д.н.держ.упр.,доцент
Парубчак І.О.
(відгук)
д.н.держ.упр.,професор.,
Орлова Н.С.
(відгук)
12:00
03.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
Хлапоніна Дмитра ЮрійовичаНа тему: «Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем» 
(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр.,доцентВорона П.В.д.н.держ.упр.,професор
Семенченко А.І.
(відгук
к.держ.упр., доцент
Петрик В.М.
(відгук)
15.00
04.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління
Мельничук Лариси Михайлівни
На тему: «Модернізація державного управління соціальним розвитком регіонів України в умовах децентралізації» 
(автореферат,  дисертація)
д.н.держ.упр.,професорКравченко М.В.д.н.держ.упр.,професор
Лукіна Т.О. (відгук)
д.н.держ.упр.,доцент
Дмитренко Г.В.
(відгук)
д.н.держ.упр.,доцент
Дєгтяр О.А.
(відгук)
12.00
04.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Жиденко Надії Анатоліївни
На тему: «Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади України»
 (автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр.,професорРачинський А.П.д.н.держ.упр.,професор
Письменний І.В.
(відгук)
к.н.держ.упр.
Красняков Є.В.
(відгук)
15.00
05.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Лісничої Вікторії Миколаївни
На тему: «Механізми реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері»
 (автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр.,професорВойтович Р.В.д.н.держ.упр.,доцент
Дмитренко Г.В.
(відгук)
к.н.держ.упр.
Паламарчук Т.П.
(відгук)
12.00
05.04.19Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Сухомлина Віктора Борисовича
На тему: «Формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення» 
(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр.,доцентВорона П.В.д.н.держ.упр.,професор
Кравченко М.В.
(відгук
к.держ.упр.
Шпак О.А 
(відгук)
15.00
27.12.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Масик Марії Зіновіївни
На тему: «Організаційно-правовий механізм державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України»
(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр., доцентВорона П.В.д.н.держ.упр., професор
Крутій О.М.
(відгук)
к.держ.упр.,
Шпак О.А.
(відгук)
 
27.12.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Зелинської Наталі
тему: «Механізми державного управління людськими ресурсами в системі регіональної влади»
(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр., професорДіденко Н.Г.д.н.держ.упр., професор
Поспєлова Т. В.
(відгук)
к.держ.упр.,
Малоголова Т.М.
(відгук)
 
28.12.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дмитренка Валерія Івановича
На тему: «Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні»
(автореферат, дисертація)
д.н.держ.упр., професорЧукут С.А.д.н.держ.упр., професор
Семенченко А.І.
(відгук)
к.держ.упр.,
Обуховська Т.І.
(відгук)
 
17.09.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Олексюк Лілії Віталіївни
На тему: «Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ”
(авторефератдисертація)
д.держ.упр., професорСеменченко А.І.д.держ.упр., професор,
Лопушинський І.П.
(відгук)
к.держ.упр.
Обуховсьrа Т.І.
(відгук)
12:00
17.09.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державногоУправління Шкуропата Олександра Васильовича
На тему: «Антикорупційна політика у сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз»
(автореферат, дисертація
д.держ.упр., професорМартиненко В.Ф.д.держ.упр., професор,
Бульба В.Г.
(відгук)
к.держ.упр.,доцент
Кульчій І.О.
(відгук)
14:00
18.09.18Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Коновала Вадима Олександровича
На тему: «Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади міста Києва»
(автореферат, дисертація)
д.держ.упр.,професорСеменченко А.І.д.держ.упр.,професор
Лопушинський І.П.
(відгук)
к.держ.упр.,
Власенко Р.В. 
(відгук)
12:00