Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.07.2018  775

 

 

Склад

спеціалізованих вчених рад

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Д 26.891.02

Голова ради:

1. Войтович Радмила Василівна, д.н.д.у., професор, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Ворона Петро Васильович, д.н.д.у., доцент, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Вчений секретар:

3. Мельник Яна Віталіївна, к. н. д. у., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Члени ради:

4. Валевський Олексій Леонідович, д.н.д.у., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;

5.   Гасюк Ігор Леонідович, д.н.д.у., професор,  Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

6.  Джинчарадзе Наталія Гаврилівна, д.філос.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

7. Діденко Ніна Григорівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

8. Дмитренко Геннадій Васильович. д.н.д.у., доцент, державний секретар, Міністерство екології та природних ресурсів України, спеціальність 25.00.02;

9.  Дубич Клавдія Василівна, д.н.д.у., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

10. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

11. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

12.  Рачинський Анатолій Петрович, д.н.д.у., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

13.   Рижих Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, начальник управління, Державний концерн «Укроборонпром», спеціальність 25.00.02;

14.  Федоренко Валентин Григорович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

15. Черкасов Андрій Володимирович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02."Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України"

 

 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

 

Офіційні опоненти

Час

початку

17.09.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Олексюк Лілії Віталіївни

 На тему: “Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ” 

(авторефератдисертація) 

д.держ.упр.,професор Семенченко А.І.


д.держ.упр., професор, Лопушинський І.П. (відгук)


 

к.держ.упр., Обуховська Т.І. (відгук)

12:00

17.09.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного

управління Шкуропата Олександра Васильовича 

На тему:«Антикорупційна політика у сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз» 

(автореферат, дисертація) 

д.держ.упр.,професор Мартиненко В.Ф.


д.держ.упр., професор, Бульба В.Г. (відгук)


 к.держ.упр.,доцент Кульчій І.О. (відгук)

14:00

18.09.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Коновала Вадима Олександровича

На тему: «Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади міста Києва» 

(автореферат, дисертація)

 

д.держ.упр.,професор Семенченко А.І.


д.держ.упр.,професор Лопушинський І.П. (відгук)


 к.держ.упр., Власенко Р.В. (відгук)

12:00