23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

07.05.2019  № 612

 

 

Голова ради:

1.    Войтович Радмила Василівна, д.н.д.у., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

 

 

Заступник голови:

2.    Ворона Петро Васильович, д.н.д.у.,  доцент,  перший проректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05.

Вчений секретар:

3.  Мельник Яна Віталіївна, к.н.д.у., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Члени ради:

4.  Валевський Олексій Леонідович, д.н.д.у., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.02;

5.  Гасюк Ігор Леонідович, д.н.д.у., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;

6. Гошовська Валентина Андріївна, д.пол.н., професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівниках кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.05;

7.   Діденко Ніна Григорівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

8. Дмитренко Геннадій Васильович, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

9.  Дубич Клавдія Василівна, д.н.д.у., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

10.   Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;

11.   Лахижа Микола Іванович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

12. Линдюк Олена Анатоліївна, д.н.д.у., директор, Фонд соціального захисту інвалідів, спеціальність 25.00.02;

13.  Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

14.  Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

15.    Пріб Гліб Анатолійович, д.м.н., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.05;

16. Рачинський Анатолій Петрович, д.н.д.у., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

17.  Рижих Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, заступник начальника управління, Державний концерн «Укроборонпром», спеціальність 25.00.05;

18. Федоренко Валентин Григорович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

19.     Черкасов Андрій Володимирович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02."Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України" 

   

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

26.06.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Кланци Андрія Івановича

На тему: «Охорона здоров’я як структурна складова національної безпеки держави»

 

(автореферат дисертація)

д.держ.упр., професор

Войтович Р.В.

д.держ.упр., професор

Бугайцов С. Г.

(відгук)

 

д.держ.упр., професор

Терент’єва А.В. (відгук)

 

д.держ.упр., професор

Ярош Н. П.

(відгук)

 

12.00

26.06.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Рачинської Олени Анатоліївни

На тему: «Механізми реалізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління»

 

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор

Войтович Р.В.

д.держ.упр., професор

Кравченко М.В.

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Самофалова О.Ю. (відгук)

15.00

03.04.1903.04.19

03.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Паянової Ліани ВолодимирівниНа тему: 

«Удосконалення механізмів державного управління розвитком економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» 

(автореферат, дисертація)

 

д.н.держ.упр.,

професор

Діденко Н.Г.

 

д.н.держ.упр.,

доцент

Парубчак І.О. (відгук)

 

д.н.держ.упр.,

професор.,

Орлова Н.С. (відгук)

 

12:00

03.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Хлапоніна Дмитра Юрійовича

На тему: «Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем» 

(автореферат, дисертація)

 

д.н.держ.упр.,доцент

Ворона П.В.

 

д.н.держ.упр.,

професор

Семенченко А.І.

(відгук)

 

 к.держ.упр., доцент

Петрик В.М. (відгук)

 

15.00

04.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління

Мельничук Лариси Михайлівни

На тему: 

«Модернізація державного управління соціальним розвитком регіонів України в умовах децентралізації» 

(автореферат, дисертація)

 

д.н.держ.упр.,професор

Кравченко М.В.

 

д.н.держ.упр.,

професор

Лукіна Т.О. (відгук)

 

д.н.держ.упр.,доцент

Дмитренко Г.В. (відгук)

 

д.н.держ.упр.,доцент

Дєгтяр О.А. (відгук)

12.00

04.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Жиденко Надії Анатоліївни

На тему: «Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади України» 

(авторефератдисертація)

 

д.н.держ.упр.,професор

Рачинський А.П.

 

д.н.держ.упр.,професор

Письменний І.В.(відгук)

 

к.н.держ.упр.

Красняков Є.В. (відгук)

 

 

15.00

05.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Лісничої Вікторії Миколаївни

На тему: «Механізми реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері» 

(авторефератдисертація)

 

д.н.держ.упр.,професор

Войтович Р.В.

д.н.держ.упр.,доцент

Дмитренко Г.В. (відгук)

 

к.н.держ.упр.

Паламарчук Т.П. (відгук)

12.00

05.04.19

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Сухомлина Віктора Борисовича

На тему: «Формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення» 

(авторефератдисертація)

 

д.н.держ.упр.,доцент

Ворона П.В.

 

д.н.держ.упр.,професор

Кравченко М.В.

(відгук)

 

 к.держ.упр.

Шпак О.А  (відгук)

 

15.00

27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Масик Марії Зіновіївни

На тему: «Організаційно-правовий механізм державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., доцент

Ворона П.В.

д.н.держ.упр., професор

Крутій О.М.

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Шпак О.А.

(відгук)

 

 

27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Зелинської Наталі Євгенівни

На тему: «Механізми державного управління людськими ресурсами в системі регіональної влади»

(авторефератдисертація)

д.н.держ.упр., професор

Діденко Н.Г.

 

д.н.держ.упр., професор

Поспєлова Т. В.

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Малоголова Т.М.

(відгук)

 

28.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Дмитренка Валерія Івановича

На тему: «Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., професор

Чукут С.А.

 

д.н.держ.упр., професор

Семенченко А.І.

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Обуховська Т.І. (відгук)

 

17.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

Олексюк Лілії Віталіївни

 На тему: «Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ”

(автореферат,

 дисертація)

д.держ.упр., професор

Семенченко А.І.

д.держ.упр., професор, Лопушинський І.П. (відгук)

 

к.держ.упр.

Обуховсьrа Т.І. (відгук)

12:00

17.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного

Управління 

Шкуропата Олександра Васильовича

На тему: «Антикорупційнаполітика у сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз»

(автореферат, дисертація) 

д.держ.упр., професор

Мартиненко В.Ф.

д.держ.упр., професор,

Бульба В.Г.

(відгук)

 

к.держ.упр.,

доцент

Кульчій І.О.

(відгук)

14:00

18.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління 

Коновала Вадима Олександровича

На тему: «Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади міста Києва»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр.,професор

Семенченко А.І.

д.держ.упр.,

професор

Лопушинський І.П. (відгук)

 

к.держ.упр.,

Власенко Р.В.

 (відгук)

12:00