21.01.2019
28  січня  2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями
09.01.2019

Заняття для фахівців відділів організації надання послуг роботодавцям БЦЗ та філій ОЦЗ

20.12.2018
26 грудня 2018 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02

Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки України

16.07.2018  775

 

Склад

спеціалізованих вчених рад

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Д 26.891.02

Голова ради:

1. Войтович Радмила Василівна, д.н.д.у., професор, ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Ворона Петро Васильович, д.н.д.у., доцент, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Вчений секретар:

3. Мельник Яна Віталіївна, к. н. д. у., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Члени ради:

4. Валевський Олексій Леонідович, д.н.д.у., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;

5.   Гасюк Ігор Леонідович, д.н.д.у., професор,  Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

6.  Лахижа Микола Іванович, д.н.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

7. Діденко Ніна Григорівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

8. Дмитренко Геннадій Васильович. д.н.д.у., доцент, державний секретар, Міністерство екології та природних ресурсів України, спеціальність 25.00.02;

9.  Дубич Клавдія Василівна, д.н.д.у., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

10. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

11. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

12.  Рачинський Анатолій Петрович, д.н.д.у., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

13.   Рижих Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, начальник управління, Державний концерн «Укроборонпром», спеціальність 25.00.02;

14.  Федоренко Валентин Григорович, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

15. Черкасов Андрій Володимирович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02."Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України"

 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

17.09.18

Захист дисертації на здобуттянаукового ступеня кандидата наук з державного управління Олексюк Лілії Віталіївни

 На тему: “Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ”

(авторефератдисертація)

д.держ.упр., професор

Семенченко А.І.

д.держ.упр., професор, Лопушинський І.П. (відгук)

 

к.держ.упр.

Обуховсьrа Т.І. (відгук)

12:00

17.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного

Управління Шкуропата Олександра Васильовича

На тему: «Антикорупційна політикау сфері земельних відносин: історико-теоретичний аналіз»

(автореферат, дисертація) 

д.держ.упр., професор

Мартиненко В.Ф.

д.держ.упр., професор,

Бульба В.Г.

(відгук)

 

к.держ.упр.,доцент Кульчій І.О.

(відгук)

14:00

18.09.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Коновала Вадима Олександровича

На тему: «Організаційно-правові механізми державного управління електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади міста Києва»

(автореферат, дисертація)

д.держ.упр., професор

Семенченко А.І.

д.держ.упр., професор

Лопушинський І.П. (відгук)

 

к.держ.упр.,

Власенко Р.В.

 (відгук)

12:00

27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Масик Марії Зіновіївни

На тему: «Організаційно-правовий механізм державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., доцент

Ворона П.В.

д.н.держ.упр., професор

Крутій Олена Миколаївна.

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Шпак О.А..

(відгук)

 

12:00

27.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Зелинської Наталі Євгенівни

На тему: «Механізми державного управління людськими ресурсами в системі регіональної влади»

(авторефератдисертація)

д.н.держ.упр., професор

Діденко Н.Г.

 

д.н.держ.упр., професор

Поспєлова Тетяна Вадимівна

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Малоголова Тетяна Миколаївна.

(відгук)

14.00

28.12.18

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Дмитренка Валерія Івановича

На тему: «Механізми впровадження електронного урядування на місцевому рівні»

(автореферат, дисертація)

д.н.держ.упр., професор

Чукут Світлана Анатоліївна

 

д.н.держ.упр., професор

Семенченко Андрій Іванович

(відгук)

 

к.держ.упр.,

Обуховська Тамара Іванівна. (відгук)

12.00