Спеціалізована вчена рада К 26.891.02

Спеціалізована вчена рада К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятос ті України утворенаНаказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства, від 27 квітня 2017 року

Рада утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:

25.00.01 теорія та історія державного управління

25.00.02 механізми державного управління

 

Склад спеціалізованої вченої ради К 26.891.02

Голова ради:

1. Войтович Радмила Василівна, д.н.д.у., професор, проректор з наукової роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови:

2. Ситник Григорій Петрович, д.н.д.у., професор, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Вчений секретар:

3. Серьогіна Наталія Олексіївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01.

Члени ради:

4. Красівський Денис Орестович, к.н.д.у., провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

5. Лазор Оксана Дмитрівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

6. Рачинський Анатолій Петрович, д.н.д.у., професор, учений секретар, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

7. Валевський Олексій Леонідович, д.н.д.у., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 25.00.01;

8. Лелеченко Анжела Павлівна, к.н.д.у., доцент, доцент кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

9. Фоміцька Надія Василівна, к.н.д.у., доцент, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

10. Лазор Олег Ярославович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

11. Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

12. Рижих Василь Миколайович, д.н.д.у., професор, начальник управління, Державний концерн «Укроборонпром», спеціальність 25.00.02;

13. Дубич Клавдія Василівна, д.н.д.у., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.01;

14. Дмитренко Геннадій Васильович, д.н.д.у., доцент, державний секретар, Міністерство екології та природних ресурсів України, спеціальність 25.00.02;

15. Боков Олександр Віталійович, к.н.д.у., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

16. Міщенко Катерина Семенівна, к.н.д.у., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02;

17. Линдюк Олена Анатоліївна, к.н.д.у, в.о. директора, Фонд соціального захисту інвалідів, спеціальність 25.00.01;

18. Мар’яненко Геннадій Іванович, к.н.д.у., доцент кафедри, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, спеціальність 25.00.02.