Спеціалізована вчена рада К 26.891.02

Спеціалізована вчена рада К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 27 квітня 2017 року.

Рада утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:

25.00.01 теорія та історія державного управління

25.00.02 механізми державного управління

 

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 26.891.02 до 31 грудня 2019 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності у раді

 

1

2

1

ВОЙТОВИЧ Радмила  Василівна

(голова ради)

доктор наук з державного управління

25.00.02

2

ВОРОНА Петро  Васильович

(заступник голови)

доктор наук з державного управління

25.00.01

3

СЕРЬОГІНА Наталія  Олексіївна

чений секретар)

кандидат юридичних наук

25.00.01

4

ГОШОВСЬКА Валентина  Андріївна

доктор політичних наук

25.00.02

5

РАЧИНСЬКИЙ Анатолій  Петрович

доктор наук з державного управління

25.00.01

6

ВАЛЕВСЬКИЙ Олексій  Леонідович

доктор наук з державного управління

25.00.01

7

ЛУТАЙ Лариса  Анатоліївна

доктор економічних наук

25.00.02

8

РИЖИХ Василь  Миколайович

доктор наук з державного управління

25.00.02

9

ДУБИЧ Клавдія  Василівна

доктор наук з державного управління

25.00.01

10

ДМИТРЕНКО Геннадій  Васильович

доктор наук з державного управління

25.00.02

11

АЛЕКСЄЄВ Валерій  Марленович

доктор наук з державного управління

25.00.01

12

НОВАК-КАЛЯЄВА Лариса  Миколаївна

доктор наук з державного управління

25.00.01

13

ЛАЗОР Оксана  Дмитрівна,

доктор наук з державного управління

25.00.01

14

ЛАЗОР Олег  Ярославович

доктор наук з державного управління

25.00.02

15

ЛЕЛЕЧЕНКО Анжела  Павлівна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

16

ЛИНДЮК Олена  Анатоліївна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

17

ДУБЧАК Людмила  Миколаївна

кандидат філософських наук

25.00.02

18

МАР’ЯНЕНКО Геннадій  Іванович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

19

БОКОВ Олександр  Віталійович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

20

КРАСІВСЬКИЙ Денис  Орестович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

21

МЕЛЬНИК Яна  Віталіївна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

22

БОБРИЦЬКИЙ Леонід Володимирович

кандидат юридичних наук

25.00.02

 

 

Інформація про засідання

спеціалізованої вченої ради К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

29.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Шпака Олега Анатолійовича на тему: «Державне управління модернізаційними процесами в Україні»

(авторефератдисертація)

д.держ.упр., професор. Войтович Р.В.

д.держ.упр., доцент, Дмитренко Г.В.

(відгук)


к.держ.упр.,

Надоша О.В. (відгук)

12:00

29.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук наук з дежавного управління Петракової Катерини Олегівни на тему: «Теоретико-методологічний аналіз взаємозв’язку економіки і політики у державному управлінні»

(авторефератдисертація)

д.філос.н., професор

Надольний І.Ф.

д.держ.упр., доцент, Валевський О.Л.

(відгук)


к.держ.упр.,

Друк Ю.Я. (відгук)


к.держ.упр.,

Власенко С.Г

(відгук)

14:00

 

Контакти

 

03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

тел (068) 957-87-26, (073) 151-86-00 (вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

веб-сайт: ipk.edu.ua

e-mail: k26.891.02@ukr.net