Спеціалізована вчена рада К 26.891.02

Спеціалізована вчена рада К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 27 квітня 2017 року.

Рада утворена з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:

25.00.01 теорія та історія державного управління

25.00.02 механізми державного управління

 

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 26.891.02 до 31 грудня 2019 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Шифр спеціальності в спецраді

1

Войтович Радмила Василівна – голова спецради

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

2

Ворона Петро Васильович - заступник голови спецради

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

3

Серьогіна Наталія Олексіївна - вчений секретар

кандидат юридичних наук, доцент

25.00.01

4

Красівський Денис Орестович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

5

Рачинський Анатолій Петрович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.01

6

Валевський Олексій Леонідович

доктор наук з державного управліннястарший науковий співробітник

25.00.01

7

Лелеченко Анжела Павлівна

кандидат наук з державного управління, доцент

25.00.01

8

Фоміцька Надія Василівна

кандидат наук з державного управління, доцент

25.00.01

9

Лутай Лариса Анатоліївна

доктор економічних наук, професор

25.00.02

10

Рижих Василь Миколайович

доктор наук з державного управління, професор

25.00.02

11

Дубич Клавдія Василівна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

12

Дмитренко Геннадій Васильович

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.02

13

Боков Олександр Віталійович

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник

25.00.02

14

Линдюк Олена Анатоліївна

кандидат наук з державного управління

25.00.01

15

Мар’яненко Геннадій Іванович

кандидат наук з державного управління

25.00.02

16

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна

доктор наук з державного управління, доцент

25.00.01

17

Алексєєв Валерій Марленович

доктор наук з державного управління

25.00.01

18

Гошовська Валентина Андріївна

доктор політичних наук, професор

25.00.02

19

Бобрицький Леонід Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент

25.00.02

20

Дубчак Людмила Миколаївна

кандидат філософських наук, доцент

25.00.02


Інформація про засідання

спеціалізованої вченої ради К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

29.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з дежавного управління Шпака Олега Анатолійовича на тему: «Державне управління модернізаційними процесами в Україні»

(авторефератдисертація)

д.держ.упр., професор. Войтович Р.В.

д.держ.упр., доцент, Дмитренко Г.В.

(відгук)


к.держ.упр.,

Надоша О.В. (відгук)

12:00

29.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук наук з дежавного управління Петракової Катерини Олегівни на тему: «Теоретико-методологічний аналіз взаємозв’язку економіки і політики у державному управлінні»

(авторефератдисертація)

д.філос.н., професор

НадольнийІ.Ф.

д.держ.упр., доцент, Валевський О.Л.

(відгук)


к.держ.упр.,

Друк Ю.Я. (відгук)

14:00

 

Контакти

 

03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

тел (068) 957-87-26, (073) 151-86-00 (вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

веб-сайт: ipk.edu.ua

e-mail: k26.891.02@ukr.net