19.09.2018

26 вересня  у (середу) 2018 р. о 12.00 в ауд. 201 відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ.

14.09.2018
17 жовтня 2018 р. відбудеться круглий стіл   «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони ...
14.09.2018

4 грудня 2018 року відбудеться науково-практична конференція «Форум прямої демократії».

Спеціалізована вчена рада К 26.891.01

       Спеціалізована вчена рада К 26.891.01 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України  утворена 21 грудня 2015 року строком на три роки.


Рада працює з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:


08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.Склад спеціалізованої вченої ради К 26.891.01


Голова:                        Кожем’якіна Світлана Миколаївна, д.е.н., доцент, 08.00.03     

Заступник голови:
  Лутай Лариса Анатоліївна, д.е.н., проф., 08.00.07  

Вчений секретар:
     Пріб Катерина Анатоліївна, д.е.н., проф., 08.00.03  

Члени ради:
 Алімпієв Євген Володимирович, д.е.н., 08.00.03;

Баліцька Валентина Володимирівна, д.е.н., 08.00.03;

Джаман Михайло Олексійович, д.е.н., доц., 08.00.03;

Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., проф., 08.00.07;

Колесник Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент, 08.00.03;

Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., проф., 08.00.07;

Курило Людмила Ізидорівна, д.е.н., проф., 08.00.03;

Маршавін Юрій Миколайович, д.е.н., проф., 08.00.07;

Надрага Василь Іванович, д.е.н., проф., 08.00.07;

Руженський Микола Мусійович, д.е.н., доцент, 08.00.07;

Сундук Анатолій Миколайович, д.е.н., с.н.с., 08.00.03;

Федоренко Валентин Григорович, д.е.н., проф., 08.00.03;

Фокас Людмила Миколаївна, к.е.н., 08.00.07;

Цимбалюк Світлана Олексіївна, д.е.н., доцент, 08.00.07;

Черкасов Андрій Володимирович, д.е.н., доцент, 08.00.07Засідання спеціалізованої вченої ради К 26.891.01


Інформація про засідання   
спеціалізованої вченої ради К 26.89101 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Час початку

27.09.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Балашової Наталі Володимирівни на тему: «Інноваційне забезпечення професійного навчання безробітних в системі регулювання ринку праці»

(авторефератдисертація)

 

д.е.н., проф.

Щербак В.Г.

д.е.н., доц. Мартиненко М.В.

(відгук)

 

к.е.н., доц.

Ільїч Л.М.

(відгук)

14.00

21.06.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Табанової Анастасії Іванівни на тему: «Соціально-економічні та інституційні аспекти гендерної політики в Україні»

(автореферат, дисертація)

д.е.н., проф.

Никифоренко В.Г.

д.е.н., проф. Семикіна М.В.

(відгук)

 

к.е.н., с.н.с.

Герасименко Г.В.

(відгук)

14.00

21.06.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Магути Ольги Вікторівни на тему: «Інноватизація вищої освіти в Україні на основі залучення цільового капіталу (ендавменту)»

(авторефератдисертація)

д.е.н., с.н.с., член-кореспондент НАН України

Залознова Ю.С.

д.е.н., проф. Касич А.О.

(відгук)

 

к.е.н.

Карзун І.Г.

(відгук)

11.00

19.04.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Деруна Андрія Михайловича на тему: «Раціоналізація організаційних форм господарювання в національній економіці»

(автореферат, дисертація)

д.е.н.,

Баліцька В.В.

д.е.н., проф. Денисенко М. П.

(відгук)

 

к.е.н., с.н.с.

Шабранська Н. І.

(відгук)

14.00

28.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шерстюкової Карини Юріївни на тему: «Перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній економіці»

(авторефератдисертація)

д.е.н., доцент Проданова Л. В.

д.е.н., проф. Коренюк П. І.

(відгук)

 

к.е.н., с.н.с.

Боднар О. В. 

(відгук)

14.00

28.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Припути Наталії Володимирівни на тему: «Антимонопольно-конкурентна політика на ринку молока та молокопродуктів в Україні»

(авторефератдисертація)

к.е.н., доцент Патика Н. І.

д.е.н., с.н.с. Коваленко О. В.

(відгук)

 

к.е.н.

Чан-хі О. С.

(відгук)

11.00

19.10.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тюлєнєва Сергія Анатолійовича на тему: «Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічної кризи»

(авторефератдисертація)

д.е.н., проф. Лутай Л. А.

д.е.н., проф. Маршавін Ю. М.

(відгук)

 

к.е.н., доцент

Ткачук О. В. 

(відгук)

14.00

19.10.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Торжевського Максима Владиславовича на тему: «Детінізація зайнятості населення в Україні»

(авторефератдисертація)

д.е.н., проф. Маршавін Ю. М.

д.е.н., проф. Петрова І. Л.

(відгук)

 

к.е.н., доцент

Юрчик Г. М.  

(відгук)

11.00

29.06.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гуменюк Ірини Леонтіївни на тему: «Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки»

(авторефератдисертація)

д.е.н., проф. Мазур Н. А.

д.е.н., проф., академік НААН

Малік М. Й.

(відгук)

 

к.е.н.,

Баланюк С. І. (відгук)

13.00

06.04.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Нартюк Оксани Володимирівни на тему: «Забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку в Україні»

(авторефератдисертація)


к.е.н., доцент Патика Н. І.

д.е.н., проф. Петрова І. Л.

(відгук)

 

к.е.н.

Якимова Н. С.

(відгук)

13.00

29.12.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шастун Анни Дмитріївни на тему: «Забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності»

(авторефератдисертація)


д.е.н., проф. Шаульська Л. В.

д.е.н., проф. Грішнова О. А.

(відгук)

 

к.е.н.,

Олійник О. О.  

(відгук)

13.00

 

 

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ВІДГУКІВ ОПОНЕНТІВ

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут 


Контакти


03038 м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

тел/факс (044) 536-14 -51

тел (096) 522-28-87 (вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

веб-сайт: ipk.edu.ua

e-mail: spec_rada_ipkdszu@ukr.net