21.01.2019
28  січня  2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями
09.01.2019

Заняття для фахівців відділів організації надання послуг роботодавцям БЦЗ та філій ОЦЗ

20.12.2018
26 грудня 2018 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

Рішення вченої ради Інституту

за 2018 рік


Рішення Вченої ради від 12 березня 2018 р., Протокол  № 3(131) 

Рішення Вченої ради від 31 січня 2018 р., Протокол  № 2(130)

Рішення Вченої ради від 4 квітня2018 р., Протокол №4 (132)

Рішення Вченої ради від 25 квітня 2018 р., Протокол №5 (133)

за 2017 рік


Про підсумки діяльності ІПК ДСЗУ у 2016 році таосновні завдання на 2017 рік щодо підвищення якості освітніх послуг інауково-прикладних досліджень з питань ринку праці та зайнятості населення


Провідкриття докторантури в Інституті підготовки кадрів державної службизайнятості України
Про схвалення до друку науково-практичних рекомендацій «Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього»


Про відкриття докторантури зі спеціальності 053 Психологія в ІПК ДСЗУ


Про введення в дію Концепції розвитку ІПК ДСЗУ на 2018-2020 роки «Зміни - через інновації»


Концепція розвитку ІПК ДСЗУ на 2018-2020 роки «Зміни - через інновації»


за 2016 рік


Про затвердження програм вступних іспитів   до   аспірантури    ІПК ДСЗУ

 

Пророботу приймальної комісії, навчальних, наукових, ЦПК, інших структурних підрозділів Інституту щодо забезпечення набору студентів у 2016 році


Про  затвердження  змін до Правил прийому в ІПК ДСЗУ у 2016 році


Про результати діяльності Інституту у 2015 році та основні завдання щодо підвищення ефективності його роботи та конкурентоспроможності на 2016 рік


Про затвердження змісту чергового номера журналу «Ринок праці та зайнятість населення» (2016 р., №2)


Про затвердження навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в ІПК ДСЗУ 


Про норми навчального навантаження науково-педагогічним працівникам на 2016-2017 навчальний рік


Про норми часу при наданні освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання в ЦПК


Про удосконалення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості