23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Рішення вченої ради Інституту

за 2019 рік Рішення Вченої ради від 30 січня 2019 р., Протокол №1 (142) 

за 2018 рік


Рішення Вченої ради від 12 березня 2018 р., Протокол  № 3(131) 


Рішення Вченої ради від 31 січня 2018 р., Протокол  № 2(130)


Рішення Вченої ради від 4 квітня 2018 р., Протокол №4 (132)


Рішення Вченої ради від 25 квітня 2018 р., Протокол №5 (133)


Рішення Вченої ради від 30 травня 2018 р., Протокол № 6  (134) 


Рішення Вченої ради від 27 червня 2018 р., Протокол№ 7 (135)


Рішення Вченої ради від 31 серпня 2018 р., Протокол№ 8 (136)


Рішення Вченої ради від 26 вересня 2018 р., Протокол№ 9 (137)


Рішення Вченої ради від 24 жовтня 2018 р., Протокол№10 (138)


Рішення Вченої ради від 12 листопада 2018 р., Протокол № 11 (139)


Рішення Вченої ради від 28 листопада 2018 р., Протокол № 12 (140)


Рішення Вченої ради від 26 грудня 2018 р., Протокол № 13 (141)


за 2017 рік


Про підсумки діяльності ІПК ДСЗУ у 2016 році таосновні завдання на 2017 рік щодо підвищення якості освітніх послуг інауково-прикладних досліджень з питань ринку праці та зайнятості населення


Провідкриття докторантури в Інституті підготовки кадрів державної службизайнятості України
Про схвалення до друку науково-практичних рекомендацій «Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього»


Про відкриття докторантури зі спеціальності 053 Психологія в ІПК ДСЗУ


Про введення в дію Концепції розвитку ІПК ДСЗУ на 2018-2020 роки «Зміни - через інновації»


Концепція розвитку ІПК ДСЗУ на 2018-2020 роки «Зміни - через інновації»


за 2016 рік


Про затвердження програм вступних іспитів   до   аспірантури    ІПК ДСЗУ

 

Пророботу приймальної комісії, навчальних, наукових, ЦПК, інших структурних підрозділів Інституту щодо забезпечення набору студентів у 2016 році


Про  затвердження  змін до Правил прийому в ІПК ДСЗУ у 2016 році


Про результати діяльності Інституту у 2015 році та основні завдання щодо підвищення ефективності його роботи та конкурентоспроможності на 2016 рік


Про затвердження змісту чергового номера журналу «Ринок праці та зайнятість населення» (2016 р., №2)


Про затвердження навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в ІПК ДСЗУ 


Про норми навчального навантаження науково-педагогічним працівникам на 2016-2017 навчальний рік


Про норми часу при наданні освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання в ЦПК


Про удосконалення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості