23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

План проведення наукових заходів

 

План

підготовки та видання наукових розробок у І півріччі 2018 року

 

 

№ з/п

 

Найменування розробки

 

Вид розробки

 

Автор(и) або упорядники

Термін

подання

до друку (квартал)

Орієнтовний обсяг (друк. арк.)

1

2

3

4

5

6

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

1.

 Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи

Колективна монографія

Наукові редактори:

Кожем’якіна С.М.,

Калініна С.П.

І кв.

20,0

Кафедра  публічного управління та адміністрування

1.

Інституційна організація публічного управління в Україні в період реформ в умовах євроінтеграції

Колективна монографія

За ред.

Ворони П.В.

ІІ кв.

15,0

2.

Публічна служба посткомуністичних країн.

Монографія

Лахижа М.І., Ворона П.В.

ІІ кв.

10,0

3.

Організаційно-правові засади децентралізації надання послуг ДСЗУ в об’єднаних територіальних громадах

Збірник наукових тез конференції

За ред.

Ворони П.В., Бокова О.В.

ІІ кв.

8,0

4.

Інституалізація АТУ держави

Монографія

За ред.

 Фоміцької Н.В.

ІІ кв.

8,0

Проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних

1.

Запровадження інноваційної методики професійного відбору на вакантні посади працівників центрів зайнятості в умовах модернізації

Монографія

Джинчарадзе Н.Г.,

Турбан В.В.,

Савенко О.О.,

Савченко Н.В.,

Ортікова Н.В.,

Літвінчук Л.Й.

Балашова Н.В.,

Грамма О.В.

ІІ кв.

5,0

2.

Організація та проведення профорієнтаційних заходів у закладах позашкільної освіти

Науково-практичні рекомендації

Савенко О.О.,

Ортікова Н.В.

ІІ кв.

1,0

3.

Модель кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості

Науково-практичні рекомендації

Джинчарадзе Н.Г.,

Ортікова Н.В.

ІІ кв.

1,0

Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці

1.

Детінізація ринку праці в Україні: теорія, практика та перспективи

Монографія

Боков О.В.,

Куліков Г.Т.,

Вітряк Т.Б.,

Гулевич О.Ю.,

Красівський Д.О. та ін.

І кв.

8,0

 

План

підготовки та видання наукових розробок у ІІ півріччі 2018 року

 

 

№ з/п

 

Найменування розробки

 

Вид розробки

 

Автор(и) або упорядники

Термін

подання

до друку (квартал)

Орієнтовний обсяг (друк. арк.)

1

2

3

4

5

6

Кафедра менеджменту

1.

Формування стратегії регулювання ринку праці в умовах соціально-економічної кризи

Монографія

Лутай Л.А., Тюлєнєв С.А.

ІV кв.

10,0  

Кафедра психології та соціальної роботи.

Проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних

1.

Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками АТО і ВПО (психолого-соціальний аспект)

Науково-методична розробка

Пріб Г.А.,

Савенко О.О.,

Ортікова Н.В.,

Балашова Н.В.

ІV кв.

1,0

 

 

 

План

проведення наукових заходів у І півріччі 2018 року

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін проведення (місяць)

Відповідальний підрозділ

Організаційний комітет

1

2

3

4

5

І. Науково-практичні конференції

1.

Організаційно-правові засади децентралізації надання послуг ДСЗУ в об’єднаних терито-ріальних громадах – інтернет-конференція

 

18

квітня

Кафедра публічного управління та адміністрування.

Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці

Ворона П.В.,

Боков О.В.

2

Науково-практична конференція, присвячена 25-річчю діяльності ІПК ДСЗУ: «Державна політика у сфері зайнятості України: проблеми та перспективи»

 

24

травня

Ректорат

Войтович Р.В.

Мар’яненко Г.І.

Колесник І.А.,

Мельник В.А.,

Канівець О.П.,

Лутай Л.А.,

Пріб Г.А.,

Черкасов А.В.,

Ворона П.В.,

Кожем’якіна С.М.

ІІ. Круглі столи та семінари

1

Інтерактивний науковий семінар «Наукова діяльність кафедри психології та соціальної роботи в рамках загальноінститутської теми наукового дослідження у  2018-2020 рр.» 

 

 

13

лютого

Кафедра психології та соціальної роботи

Дорожкін В.Р.

2

Інтерактивний методичний  семінар «Сучасні вимоги методичного забезпечення навчання  у 2018 році у ІПКДСЗУ»

 

 

20

лютого

Кафедра психології та соціальної роботи

Зелінська Я.Ц.

3

Інтерактивний науковий семінар «Особливості  вступної компанії  2018 року у ІПКДСЗУ» 

 

 

 

27

лютого

Кафедра психології та соціальної роботи

Малиш М.М.,

Бегеза Л.Є.

4

Круглий стіл: «Використання профдіагностичного інструментарію в профконсультаційній діяльності: досвід базових центрів занятості»

 

 

27

квітня

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних

Джинчарадзе Н.Г.

співробітники лабораторії

5

Круглий стіл: «Сучасні проблеми ринку праці та зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання в Україні»

 

16

травня

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки,

Кафедра управління персоналом та економіки праці, кафедра менеджменту

Кожем’якіна С.М.,

Черкасов А.В.

Лутай Л.А.

ІІІ. Інші комунікативні заходи

1.

Факультатив «Психологічна Майстерня «Сенс Є»

Постійно діючий

Кафедра психології та соціальної роботи

Поворозник К.О.

 

План

проведення наукових заходів у ІІ півріччі 2018 року

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін проведення (місяць)

Відповідальний підрозділ

Організаційний комітет

1

2

3

4

5

І. Науково-практичні конференції

1.

VIІ Всеукраїнська  науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти

сучасного ринку праці України»

 

1

листопада

Науково-дослідна частина,

кафедри інституту

Канівець О.П.,

Лутай Л.А.,

Пріб Г.А.,

Черкасов А.В.,

Ворона П.В.,

Кожем’якіна С.М.

2.

Розвиток місцевого самоврядування як фактор демократизації суспільства

 

6

грудня

Кафедра публічного управління та адміністрування

Ворона П.В.

ІІ. Круглі столи та семінари

1.

Модернізація підходів професійного навчання безробітних громадян

 

30

жовтня

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних

Джинчарадзе Н.Г.

співробітники лабораторії

ІІІ. Інші комунікативні заходи

1.

Урочистий захід «Відкриття аспірантського року»

3

вересня

НДЧ, кафедри

Канівець О.П.,

Лутай Л.А.,

Пріб Г.А.,

Черкасов А.В.,

Ворона П.В.,

Кожем’якіна С.М.

2.

Дискусійний клуб «Університети третього віку та політика зайнятості: погляд в майбутнє»

 

24

жовтня

Кафедра менеджменту  сумісно з асоціацією університетів третього віку «Клепсідра»

Лутай Л. А.

3.

Факультатив «Психологічна Майстерня «Сенс Є»

Постійно діючий

Кафедра психології та соціальної роботи

Поворозник К.О.