23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Наукова робота - Загальна інформація

Науково-дослідна робота в Інституті забезпечується:

• органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності;

• поєднанням теоретичних та емпіричних досліджень;

• створенням стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників;

• шляхом розвитку різних форм наукової співпраці (у тому числі й міжнародної) з науковими установами та організаціями;

• впровадженням результатів наукових досліджень у практику діяльності регіональних та базових центрів зайнятості;

• безпосередньою участю науково-педагогічних працівників у виконанні науково-дослідних тем;

• залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів та слухачів, науково-педагогічних співробітників, фахівців науково-дослідних лабораторій Інституту та науковців інших вищих навчальних та наукових установ;

• організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів;

• участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів в межах Інституту та інших наукових установах та навчальних закладах;

• публікацією наукових і методичних праць;

• виданням власних науково-практичних фахових журналів з економіки – «Ринок праці та зайнятість населення», «Економіка і держава»;

• виданням власних науково-практичних фахових журналів з публічного управління та адміністрування – наукового часопису ІПК ДСЗУ «Публічне управління та адміністрування», електронного наукового журналу ІПК ДСЗУ «Державно-управлінські студії».

 

Основні види науково-дослідної роботи:

 

• виконання тем пошукових наукових досліджень кафедрами;

• виконання наукових досліджень з відомчої та договірної тематики проблемними науково-дослідними лабораторіями;

• організація і проведення конференцій, круглих столів, методологічних семінарів;

• участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях;

• підготовка наукових кадрів;

• винахідницька та раціоналізаторська діяльність;

• видавнича діяльність;

• організація науково-дослідної роботи аспірантів, студентів та слухачів.

 

Нормативна база з організації наукової діяльності:

 

• Концепція наукової і науково-технічної діяльності ІПК ДСЗУ;

• Положення про порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень;

• перспективні та щорічні тематичні плани наукових досліджень наукових та навчально-наукових підрозділів;

• план організації та проведення наукових заходів;

• план підготовки та видання наукових і науково-методичних розробок;

• науково-дослідна робота в Інституті здійснюється під керівництвом проректора з наукової роботи та науково-дослідної частини, зусиллями п’яти кафедр та двох проблемних науково-дослідних лабораторій, які виконують дослідження з вирішення актуальних для державної служби зайнятості України питань.


За останні п’ять років в ІПК ДСЗУ завершено 5 науково-дослідних тем:


«Теоретико-методологічне та праксеологічне обґрунтування нових підходів до регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності» (2013–2014 рр.) РК 0113U002191 (загальноінститутська тема);

 

«Методика надання профорієнтаційних послуг та психологічної підтримки безробітним громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» (2013–2015 рр.)

РК 0113U007103 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації незайнятого населення);

 

«Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання безробітних» (2013–2015рр.) РК 0113U008318 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійного навчання безробітних);

 

«Науково-методичне забезпечення діяльності підрозділів державної служби зайнятості України щодо оцінки тенденцій попиту на професії на локальних ринках праці»

 (2013–2015рр.) РК 0113U002961 (науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень проблем ринку праці);

 

«Організаційно-технологічні засади застосування державною службою зайнятості кількісних і якісних соціологічних методів прогнозування тенденцій попиту на професії»

 (2016 р.)  РК 0116U006187 (науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень проблем ринку праці).

 

На теперішній час в Інституті ведуться дослідження з 3 науково-дослідних тем. Зокрема, науково-педагогічні співробітники кафедр виконують дослідження з загальноінститутської теми: «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності» (2015–2017 рр.) РК 0115U004041Закожною кафедрою закріплена певна тема дослідження в межах загальноінститутської. Наукові співробітники науково-дослідних лабораторій Інституту виконують дослідження на замовлення державної служби зайнятості України, зокрема: «Соціологічна діагностика тіньової зайнятості в Україні та напрями її мінімізації в контексті удосконалення реалізації державної політики зайнятості» РК 0116U002928 (2016–2017 рр) (проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці); «Розроблення механізмів професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та керівників центрів зайнятості» (2016–2017 рр) РК 0116U001763 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних).