21.01.2019
28  січня  2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категоріями
09.01.2019

Заняття для фахівців відділів організації надання послуг роботодавцям БЦЗ та філій ОЦЗ

20.12.2018
26 грудня 2018 р. відбудеться засідання Вченої ради Інституту

Наукова робота - Загальна інформація

Науково-дослідна робота в Інституті забезпечується:

• органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності;

• поєднанням теоретичних та емпіричних досліджень;

• створенням стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників;

• шляхом розвитку різних форм наукової співпраці (у тому числі й міжнародної) з науковими установами та організаціями;

• впровадженням результатів наукових досліджень у практику діяльності регіональних та базових центрів зайнятості;

• безпосередньою участю науково-педагогічних працівників у виконанні науково-дослідних тем;

• залученням до виконання науково-дослідних робіт аспірантів, студентів та слухачів, науково-педагогічних співробітників, фахівців науково-дослідних лабораторій Інституту та науковців інших вищих навчальних та наукових установ;

• організацією і проведенням наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів;

• участю науково-педагогічних та наукових співробітників у роботі науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій, методологічних семінарів, круглих столів в межах Інституту та інших наукових установах та навчальних закладах;

• публікацією наукових і методичних праць;

• виданням власних науково-практичних фахових журналів з економіки – «Ринок праці та зайнятість населення», «Економіка і держава»;

• виданням власних науково-практичних фахових журналів з публічного управління та адміністрування – наукового часопису ІПК ДСЗУ «Публічне управління та адміністрування», електронного наукового журналу ІПК ДСЗУ «Державно-управлінські студії».

 

Основні види науково-дослідної роботи:

 

• виконання тем пошукових наукових досліджень кафедрами;

• виконання наукових досліджень з відомчої та договірної тематики проблемними науково-дослідними лабораторіями;

• організація і проведення конференцій, круглих столів, методологічних семінарів;

• участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях;

• підготовка наукових кадрів;

• винахідницька та раціоналізаторська діяльність;

• видавнича діяльність;

• організація науково-дослідної роботи аспірантів, студентів та слухачів.

 

Нормативна база з організації наукової діяльності:

 

• Концепція наукової і науково-технічної діяльності ІПК ДСЗУ;

• Положення про порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень;

• перспективні та щорічні тематичні плани наукових досліджень наукових та навчально-наукових підрозділів;

• план організації та проведення наукових заходів;

• план підготовки та видання наукових і науково-методичних розробок;

• науково-дослідна робота в Інституті здійснюється під керівництвом проректора з наукової роботи та науково-дослідної частини, зусиллями п’яти кафедр та двох проблемних науково-дослідних лабораторій, які виконують дослідження з вирішення актуальних для державної служби зайнятості України питань.


За останні п’ять років в ІПК ДСЗУ завершено 5 науково-дослідних тем:


«Теоретико-методологічне та праксеологічне обґрунтування нових підходів до регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності» (2013–2014 рр.) РК 0113U002191 (загальноінститутська тема);

 

«Методика надання профорієнтаційних послуг та психологічної підтримки безробітним громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» (2013–2015 рр.)

РК 0113U007103 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації незайнятого населення);

 

«Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання безробітних» (2013–2015рр.) РК 0113U008318 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійного навчання безробітних);

 

«Науково-методичне забезпечення діяльності підрозділів державної служби зайнятості України щодо оцінки тенденцій попиту на професії на локальних ринках праці»

 (2013–2015рр.) РК 0113U002961 (науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень проблем ринку праці);

 

«Організаційно-технологічні засади застосування державною службою зайнятості кількісних і якісних соціологічних методів прогнозування тенденцій попиту на професії»

 (2016 р.)  РК 0116U006187 (науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень проблем ринку праці).

 

На теперішній час в Інституті ведуться дослідження з 3 науково-дослідних тем. Зокрема, науково-педагогічні співробітники кафедр виконують дослідження з загальноінститутської теми: «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності» (2015–2017 рр.) РК 0115U004041Закожною кафедрою закріплена певна тема дослідження в межах загальноінститутської. Наукові співробітники науково-дослідних лабораторій Інституту виконують дослідження на замовлення державної служби зайнятості України, зокрема: «Соціологічна діагностика тіньової зайнятості в Україні та напрями її мінімізації в контексті удосконалення реалізації державної політики зайнятості» РК 0116U002928 (2016–2017 рр) (проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці); «Розроблення механізмів професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та керівників центрів зайнятості» (2016–2017 рр) РК 0116U001763 (проблемна науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних).