Проблемна науково-дослідна лабораторія інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями

Проблемна науково-дослідна лабораторія інституційного забезпечення
діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з
роботодавцями

 

Лабораторія забезпечує організацію та проведення науково-прикладних досліджень, спрямованих на аналіз процесів і тенденцій інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, пошук та розроблення нових ефективних інструментів, методів, підходів у роботі по наданню соціальних послуг клієнтам в умовах сервісно-орієнтованої діяльності, а відтак упровадження їх у поточну практичну діяльність Служби.

Своїм пріоритетним завданням науковці вбачають вивчення й  поширення досвіду Європейських служб зайнятості та соціального захисту населення від безробіття. Вони беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях в наукових установах та вищих навчальних закладах України, тісно співпрацюють з іншими державними та громадськими організаціями.

Науково-дослідна робота:

1.Науково-дослідна робота на тему: «Модернізація підходів надання послуг державною службою зайнятості в умовах сервісно-орієнтованої діяльності».

Термін виконання: 1березня 2019 року – 30 грудня 2020 року.

Контакти:

каб.        2 та 5

тел.       (044)-536-14-79

e-mail:  ndl.izd.s@gmail.com

 

Науковий склад лабораторії

 

Вітряк Тетяна Борисівна –  завідувач лабораторії, кандидат економічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плисенко Галина Павлівна – провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савенко Олександр Олександрович – провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літвінчук Людмила  Йосипівна – старший науковий співробітник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назаркевич Віктор Орестович –  науковий співробітник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь наукових співробітників у комунікаційних заходах

 

2018 рік

 

Загальноінститутські заходи:

-Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (18.04.2018, співорганізатори).

-Інтернет-конференція «Організаційно-правові засади децентралізації надання послуг ДСЗУ в об’єднаних територіальних громадах» (18.04.2018, співорганізатори).

-Круглий стіл «Використання профдіагностичного інструментарію в профконсультаційній діяльності: досвід базових центрів занятості» (27.04.2018).

-Конференція присвячена відзначенню 100-річчя запровадження державної служби «Публічна служба в модерній державі» (13.06.2018).

-Круглий стіл «Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання» (18.05.2018).

-Кар’єрний форум-2018 «Живи та працюй в Україні» (18.10.2018).

-Дискусійний клуб «Університети третього віку та політика зайнятості» (20.11.2018).

-Науково-практична конференція «Форум прямої демократії» (04.12.2018).

-Семінар «Розроблення професійних стандартів «Кар’єрного радника» (02.10.2018).

-Круглий стіл «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО» (02.11.2018).

Заходи організовані за підтримки міжнародних організацій та ДСЗ (ЦА) та проведених на базі ІПК ДСЗУ:

-Семінар «Профілювання безробітних осіб, зареєстрованих у ДСЗ» (06.02.2018, ІПК ДСЗУ).

-Семінар «Кейс-менеджмент» (07.02.2018, ІПК ДСЗУ).

-Тренінг «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (19.02-02.03.2018, ІПК ДСЗУ).

-Круглий стіл «Розвиток системи професійного навчання безробітних на виробництві: стан, проблеми, перспективи» (24.05.2018, ІПК ДСЗУ).

-Тренінг «Тренінг для тренерів (основи тренінгової роботи)» в рамках семінару керівників відділів профорієнтації регіональних служб зайнятості (11.10.2018, ІПК ДСЗУ).

 

Підвищення професійного рівня та кваліфікації:

-Тренінг «Виховати покоління Z. Як бути батьками інноваторів?» (26.01.2018, ГО «Соціальна справедливість «Совість»).

-Презентація програми щодо майбутнього освіти у 2018 році «Освіта 2018: виклики і можливості» (30.01.2018, Український інститут майбутнього).

-Науково-практична конференція «Модернізація освітніх систем – пропозиції змін та впровадження інноваційного досвіду» (23-24.05.2018, Краківський педагогічний університет імені Комісії народної освіти).

-Круглий стіл «Децентралізація зайнятості: Яких фахівців потребують громади, чи є вони на ринку праці та як поєднати попит та пропозицію?» (26.09.2018, Укрінформ).

-ІІ Форум відповідального бізнесу (05.10.2018, м. Київ).

-Всеукраїнський форум «Кар’єра зі школи: вибір і планування» (29-30.11.2018, м. Чернігів).

-IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» (18-19.10.2018, м. Запоріжжя).

-VІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS) (08-09.11.2018, м. Київ).

-«Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (16.03.2018, Національна академія статистики, обліку та аудиту).

-Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (23-24.032018, Національна академія статистики, обліку та аудиту).

-«Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (17.10.2018, Національна академія статистики, обліку та аудиту).

-ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні» (29.03.2018, Київський національний університет технологій та дизайну).

-Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»: платформа «Підприємницькі аспекти дизайн-діяльності» (20.04.2018, Київський національний університет технологій та дизайну).

 

Наукові видання та публікації

 

Результати науково-дослідної роботи відображені в таких публікаціях:

 

За 2018 рік

 

Монографії та наукові звіти:


-Вітряк Т.Б., Дубич К.В. та ін. Детінізація ринку праці в Україні: теорія, практика та перспективи: монографія / за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 261 с.

-Вітряк Т.Б., Дубич К.В. та ін. Соціологічна діагностика тіньової зайнятості в Україні та напрями її мінімізації в контексті удосконалення реалізації державної політики зайнятості: науковий звіт – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 261 с.

 -Савенко О. О., Савченко Н.В., Ортікова Н.В. та ін. Професійний відбір на вакантні посади працівників центрів зайнятості: інноваційні механізми та організаційні підходи: монографія / за заг. ред. д.філос. н., проф. Н. Джинчарадзе. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 202 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

-Вітряк Т.Б., Костриця В.І. Європейський досвід підготовки та підвищення кваліфікації персоналу державних служб зайнятості / Т. Б. Вітряк, В.І. Костриця // Ринок праці та зайнятості населення : виробничо-практичний науковий журнал. – 2018. – Вип. 1(54). – С. 44–52.

-Плисенко Г. П. Модернізаційні практики реформування державної служби зайнятості України / Г. П. Плисенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА. – Випуск 2 (14) 2018. – С. 118–122.

-Плисенко Г. П. Тенденції зайнятості в неформальному секторі економіки України: [текст] / Г. П. Плисенко // Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 49–52.

-Плисенко Г. П. Практика вдосконалення системи соціальних послуг у форматі «прозорий офіс»: [текст] / Г. П. Плисенко // «Інфраструктура ринку». – 2018. Вип. 19. – [Електронний ресурс] – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/12.pdf

-Савенко О.О. Державно-громадське управління освітою у науковій думці /О.О. Савенко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – Вип. 1 – С. 46–54.

-Савенко О.О. Державно-громадське управління як інноваційний метод управління закладом позашкільної освіти / О.О. Савенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 2 (143). – С. 31–39.

-Савенко О.О. Батьківський комітет як форма державно-громадського управління закладом позашкільної освіти / О.О. Савенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 3 – С. 27–35.

 

Наукові інформаційно-аналітичні розробки:

-Тіньова заробітна плата в Україні: причини та шляхи подолання : аналіт. записка / [Куліков Г.Т., Боков О.В., Вітряк Т.Б., Любарська О.Ю.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 22 с.

-Методика профілювання безробітних та шляхи її впровадження: аналіт. записка / [Вітряк Т.Б., Костриця В.І.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 19 с.

-Інтелектуальна міграція: причини та наслідки / [Вітряк Т. Б., Шостак І.В., Красівський Д. О., Плисенко Г. П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 16 с.

-Механізм створення робочих місць для осіб з інвалідністю / [Вітряк Т.Б., Шостак І.В., Красівський Д.О., Гулевич О.Ю.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 21 с.

-Технологія перетворення базових центрів зайнятості на філії регіональних центрів зайнятості / [Ворона П.В., Вітряк Т.Б., Плисенко Г.П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 20 с.

-Неформальна зайнятість населення України: причини та тенденції / [Вітряк Т.Б., Шостак І.В., Красівський Д.О., Плисенко Г.П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 18 с.

-Практика вдосконалення системи соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» / [Вітряк Т.Б., Плисенко Г.П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 14 с.

-Тенденції розвитку нових професій в умовах глобалізації : наукова доповідь / [Джинчарадзе Н.Г., Савченко Н.В., Літвінчук Л.Й.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 25 с.

-Методологія здійснення моніторингу реалізації активних програм зайнятості : наукова доповідь / [Вітряк Т.Б., Красівський Д.О.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 30 с.

-Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні: наукова доповідь / [Джинчарадзе Н.Г., Боков О.В. та ін.] – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 42 с.

-Комплексний підхід до обслуговування громадян в об’єднаних територіальних громадах та віддалених робочих місцях.

-Механізми професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та керівників центрів зайнятості: наук. – практ. реком. / Н.Г. Джинчарадзе, О.О. Савенко, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, В.В. Турбан, Н.В. Балашова, Л.Й. Літвінчук, О.В. Грамма – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 116 с.

-Савенко О.О. Кар’єрний радник як інноваційна методика для практики зайнятості: аналітична записка / за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 28 с.

-Літвінчук Л.Й. Класифікатор професій та методика його удосконалення / [Джинчарадзе Н.Г., Літвінчук Л.Й.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 18 с.

-Літвінчук Л.Й. Путівник профорієнтації : наук. – практ. реком. / Н.Г. Джинчарадзе, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, О.В. Грамма, М.В. Богуслав. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 43 с.

Презентація результатів опитування роботодавців в рамках дослідження з питань ринку праці та навичок (17.05.2018, Світовий банк, м. Київ).