Проблемна науково-дослідна лабораторія інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями

Проблемна науково-дослідна лабораторія інституційного забезпечення
діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями

Лабораторія забезпечує організацію та проведення науково-прикладних досліджень, спрямованих на аналіз процесів і тенденцій інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, пошук та розроблення нових ефективних інструментів, методів, підходів у роботі по наданню соціальних послуг з працевлаштування безробітних та пошукачів роботи в умовах сервісно-орієнтованої діяльності, а відтак впровадження їх у поточну практичну діяльність Служби.
 
Науково-дослідна робота:
1.Науково-дослідна робота на тему: «Модернізація підходів надання послуг державною службою зайнятості в умовах сервісно-орієнтованої діяльності».
Термін виконання: 1 березня 2019 року – 30 грудня 2020 року.
Контакти:
каб.        2 та 3
тел.       (044)-536-14-79
 
Науковий склад лабораторії
 
Плисенко Галина Павлівна – завідувач лабораторії, кандидат економічних наук
 
Літвінчук Людмила  Йосипівна – старший науковий співробітник
 
Назаркевич Віктор Орестович –  науковий співробітник
 
Участь наукових співробітників у комунікаційних заходах
 
2018 рік
 
Загальноінститутські заходи:
-круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (18.04.2018, співорганізатори).
-Інтернет-конференція «Організаційно-правові засади децентралізації надання послуг ДСЗУ в об’єднаних територіальних громадах» (18.04.2018, співорганізатори).
-круглий стіл «Використання профдіагностичного інструментарію в профконсультаційній діяльності: досвід базових центрів занятості» (27.04.2018).
-конференція присвячена відзначенню 100-річчя запровадження державної служби «Публічна служба в модерній державі» (13.06.2018).
-круглий стіл «Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання» (18.05.2018).
-кар’єрний форум-2018 «Живи та працюй в Україні» (18.10.2018).
-дискусійний клуб «Університети третього віку та політика зайнятості» (20.11.2018).
-науково-практична конференція «Форум прямої демократії» (04.12.2018).
-семінар «Розроблення професійних стандартів «Кар’єрного радника» (02.10.2018).
-круглий стіл «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО» (02.11.2018).
Заходи організовані за підтримки міжнародних організацій та ДСЗ (ЦА) та проведених на базі ІПК ДСЗУ:
-семінар «Профілювання безробітних осіб, зареєстрованих у ДСЗ» (06.02.2018, ІПК ДСЗУ).
-семінар «Кейс-менеджмент» (07.02.2018, ІПК ДСЗУ).
-тренінг «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (19.02-02.03.2018, ІПК ДСЗУ).
-круглий стіл «Розвиток системи професійного навчання безробітних на виробництві: стан, проблеми, перспективи» (24.05.2018, ІПК ДСЗУ).
-тренінг «Тренінг для тренерів (основи тренінгової роботи)» в рамках семінару керівників відділів профорієнтації регіональних служб зайнятості (11.10.2018, ІПК ДСЗУ).
 
Підвищення професійного рівня та кваліфікації:
-тренінг «Виховати покоління Z. Як бути батьками інноваторів?» (26.01.2018, ГО «Соціальна справедливість «Совість»).
-презентація програми щодо майбутнього освіти у 2018 році «Освіта 2018: виклики і можливості» (30.01.2018, Український інститут майбутнього).
-науково-практична конференція «Модернізація освітніх систем – пропозиції змін та впровадження інноваційного досвіду» (23-24.05.2018, Краківський педагогічний університет імені Комісії народної освіти).
-круглий стіл «Децентралізація зайнятості: Яких фахівців потребують громади, чи є вони на ринку праці та як поєднати попит та пропозицію?» (26.09.2018, Укрінформ).
-ІІ Форум відповідального бізнесу (05.10.2018, м. Київ).
-Всеукраїнський форум «Кар’єра зі школи: вибір і планування» (29-30.11.2018, м. Чернігів).
-IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» (18-19.10.2018, м. Запоріжжя).
-VІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (SRPCMS) (08-09.11.2018, м. Київ).
-«Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (16.03.2018, Національна академія статистики, обліку та аудиту).
-Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (23-24.032018, Національна академія статистики, обліку та аудиту).
-«Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (17.10.2018, Національна академія статистики, обліку та аудиту).
-ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні» (29.03.2018, Київський національний університет технологій та дизайну).
-Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»: платформа «Підприємницькі аспекти дизайн-діяльності» (20.04.2018, Київський національний університет технологій та дизайну).
 
Наукові видання та публікації
 
  Статті у наукових фахових виданнях:  
 
За 2019 рік
–  навчально-методичні матеріали з проведення в центрах зайнятості групових інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів для населення: наук. – практ. розробка / Т.Б. Вітряк, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Ортікова, Г.П. Плисенко та ін. К. : ІПК ДСЗУ, 2019. 218 с.
–  Плисенко Г.П., Вітряк Т.Б. Імплементація досвіду країн європейського союзу методики профілювання безробітних в практику діяльності Державної служби зайнятості України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2019. №1 (53). С. 34–38.
– Літвінчук Л.Й. Міжнародна практика стандартизації професій та кваліфікацій: досвід для України. Ринок праці та зайнятості населення: виробничо-практичний науковий журнал. 2019. № 1-2 (58). С. 62-69.
 
– Плисенко Г.П., Назаркевич В.О. Тенденції розвитку «зеленої» економіки в Європейському Союзі та їх вплив на ринок праці: досвід для України Приазовський економічний вісник. 2019. №5 (16). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16
 
 
За 2018 рік
 
Статті у наукових фахових виданнях:
– Плисенко Г. П. Модернізаційні практики реформування державної служби зайнятості України / Г. П. Плисенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА. – Випуск 2 (14) 2018. – С. 118–122.
– Плисенко Г. П. Тенденції зайнятості в неформальному секторі економіки України: [текст] / Г. П. Плисенко // Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 49–52.
– Плисенко Г. П. Практика вдосконалення системи соціальних послуг у форматі «прозорий офіс»: [текст] / Г. П. Плисенко // «Інфраструктура ринку». – 2018. Вип. 19. – [Електронний ресурс] – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/12.pdf
 
Наукові інформаційно-аналітичні розробки:
-Інтелектуальна міграція: причини та наслідки / [Вітряк Т. Б., Шостак І.В., Красівський Д. О., Плисенко Г. П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 16 с.
-Технологія перетворення базових центрів зайнятості на філії регіональних центрів зайнятості / [Ворона П.В., Вітряк Т.Б., Плисенко Г.П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 20 с.
-Неформальна зайнятість населення України: причини та тенденції / [Вітряк Т.Б., Шостак І.В., Красівський Д.О., Плисенко Г.П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 18 с.
-Практика вдосконалення системи соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» / [Вітряк Т.Б., Плисенко Г.П.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 14 с.
-Літвінчук Л.Й. Класифікатор професій та методика його удосконалення / [Джинчарадзе Н.Г., Літвінчук Л.Й.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 18 с.
-Літвінчук Л.Й. Путівник профорієнтації : наук. – практ. реком. / Н.Г. Джинчарадзе, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, О.В. Грамма, М.В. Богуслав. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 43 с.