План наукових заходів

План підготовки та проведення наукових заходів у І півріччі 2020 року та підготовки та видання наукових розробок у І півріччі 2020 року 

 

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін проведення (місяць)

Відповідальний підрозділ

Організаційний комітет, відповідальні

1

2

3

4

5

І. Науково-практичні конференції

1.

ІІІ  Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Науково-практичне забезпечення надання послуг в ОТГ»

15 квітня

Кафедра публічного управління та адміністрування

Ворона П.В.,

Дубич К.В.

ІІ. Круглі столи та семінари

2.

Інтерактивний науковий семінар «Наукова діяльність кафедри в рамках загальноінститутської теми дослідження у 2018-2020 рр.»

лютий

Кафедра

психології

Дорожкін В.Р.

3.

Інтерактивний методичний  семінар «Акредитація освітніх програм у НАЗЯВО у ІПКДСЗУ»

лютий

Кафедра

психології

Нежинська О.О.

4.

Інтерактивний науковий семінар «Особливості  вступної компанії  2020 року у ІПКДСЗУ»

лютий

Кафедра

психології

Матвієнко Л.І.

Бегеза Л.Є.

5.

Міжкафедральний семінар «Використання іншомовних джерел в науково-практичній діяльності системи вищої освіти»

березень

Кафедра іноземних мови та міжкультурних комунікацій

Тимощук І.В.

6.

Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах»

15 квітня

Кафедри публічного управління та адміністрування, управління персоналом та економіки праці

Ворона П.В.,

Пахомова М.В.,

зав.кафедрами,

зав.ПНДЛ

7.

Науково-методичний короткостроковий семінар з питань протидії та запобігання корупції

 травень

Кафедра публічного управління та адміністрування

Діденко Н.Г.,

Серьогіна Н.О.,

8.

Круглий стіл «Середньострокові  тенденції розвитку ринку праці і політики стимулювання національної економіки»

травень

Кафедра поведінкової економіки та управління ресурсами

Завідувач кафедри поведінкової економіки та управління людськими ресурсами

9.

Науково-методичний семінар «Мультикультурні чинники на сучасному ринку праці»

червень

Кафедра іноземних мов та міжкультурних комунікацій

Тимощук І.В.

1

2

3

4

5

ІІІ. Інші комунікативні заходи

10.

Міжнародна сертифікаційна програма «Психосоціальне консультування: когнітивно-поведінкові основи»

березень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

Дорожкін В.Р.

11.

Тиждень психології

квітень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

12.

Літня школа молодих науковців

червень

Науково-дослідна частина з підготовки науковий кадрів вищої кваліфікації

Ворона П.В.,

Пахомова М.В.