План наукових заходів

План підготовки та проведення наукових заходів та підготовки та видання наукових розробок

План підготовки та проведення наукових заходів у ІІ півріччі 2020 року

№ з/п

Найменування заходу

Термін проведення (місяць)

Відповідальний підрозділ

Організаційний комітет,

відповідальні

1

2

3

4

5

І. Науково-практичні конференції

1.

Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивно-поведінкова терапія»

вересень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

Дорожкін В.Р.

2.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція

«Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»

жовтень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

Ткалич М.Г.

3.

ІХ Всеукраїнська  науково-практична конференція молодих вчених «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти  сучасного ринку праці України»

29

жовтня

НДЧ підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації,

кафедри інституту

 

Ворона П.В.,

Пахомова М.В.,

зав.кафедрами

5.

листопад

ІПК ДСЗУ

Ворона П.В.,

Вітряк Т.Б.

6.

ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі

«Форум прямої демократії»

4 грудня

Кафедра публічного управління та адміністрування

Ворона П.В., Бобрицький Л.В., співорганізатори

 

ІІ. Круглі столи та семінари

7.

Інтерактивний методичний  семінар «Сучасні вимоги методичного забезпечення навчання у 2020-2021 рр. у ІПКДСЗУ»

вересень

Кафедра

психології

Калюжна Є.М.

Смірнова О.П.

8.

Круглий стіл «Державна політика детінізації зайнятості: зарубіжний досвід та виклики для України»

вересень

Кафедра публічного управління та адміністрування, кафедра управління персоналом та економіки праці  

Діденко Н.Г., Калініна С.П.

9.

Інтерактивний методичний  семінар «Сучасні вимоги навчальної роботи у 2020-2021 рр. у ІПКДСЗУ»

 

вересень

Кафедра

психології

Євтушенко І.В.

10.

Круглий стіл за міжнародної участі до Дня захисника України

19 жовтня

Кафедра публічного управління та адміністрування, кафедра психології

Ворона П.В.,

Дубич К.В.,

Пріб Г.А.,

Пахомова М.В.

11.

Ринок праці та зайнятість населення в умовах децентралізації публічного управління

жовтень

Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних

досліджень ринку праці

Опанащук П.В.

12.

Круглий стіл «Освітні стратегічні практики університетів «третього віку»

24 листопада

Кафедра менежменту

Лутай Л. А.

Кузнецова Т.К.

Кучеренко Д.Г.

13.

 

Круглий стіл “Глобалізація ринку праці: виклики для України”

Заявка на участь

11 грудня

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Завідувач кафедри 

ІІІ. Інші комунікативні заходи

 

14.

Науково-практичний факультатив «Психологічна майстерні Сенсу Є”

упродовж року

Кафедра

психології

Бегеза Л.Є.

1

2

3

4

5

15.

Урочистий захід «Відкриття аспірантського року»

вересень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.,

викладачі кафедри

16.

Міжнародна сертифікаційна програма «Психосоціальне консультування: когнітивно-поведінкові основи»

вересень, грудень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

Дорожкін В.Р.

 

План підготовки та проведення наукових заходів у І півріччі 2020 року та підготовки та видання наукових розробок у І півріччі 2020 року 

 

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін проведення (місяць)

Відповідальний підрозділ

Організаційний комітет, відповідальні

1

2

3

4

5

І. Науково-практичні конференції

1.

ІІІ  Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Науково-практичне забезпечення надання послуг в ОТГ»

15 квітня

Кафедра публічного управління та адміністрування

Ворона П.В.,

Дубич К.В.

ІІ. Круглі столи та семінари

2.

Інтерактивний науковий семінар «Наукова діяльність кафедри в рамках загальноінститутської теми дослідження у 2018-2020 рр.»

лютий

Кафедра

психології

Дорожкін В.Р.

3.

Інтерактивний методичний  семінар «Акредитація освітніх програм у НАЗЯВО у ІПКДСЗУ»

лютий

Кафедра

психології

Нежинська О.О.

4.

Інтерактивний науковий семінар «Особливості  вступної компанії  2020 року у ІПКДСЗУ»

лютий

Кафедра

психології

Матвієнко Л.І.

Бегеза Л.Є.

5.

Міжкафедральний семінар «Використання іншомовних джерел в науково-практичній діяльності системи вищої освіти»

березень

Кафедра іноземних мови та міжкультурних комунікацій

Тимощук І.В.

6.

Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах»

15 квітня

Кафедри публічного управління та адміністрування, управління персоналом та економіки праці

Ворона П.В.,

Пахомова М.В.,

зав.кафедрами,

зав.ПНДЛ

7.

Науково-методичний короткостроковий семінар з питань протидії та запобігання корупції

 травень

Кафедра публічного управління та адміністрування

Діденко Н.Г.,

Серьогіна Н.О.,

8.

Круглий стіл «Середньострокові  тенденції розвитку ринку праці і політики стимулювання національної економіки»

травень

Кафедра поведінкової економіки та управління ресурсами

Завідувач кафедри поведінкової економіки та управління людськими ресурсами

9.

Науково-методичний семінар «Мультикультурні чинники на сучасному ринку праці»

червень

Кафедра іноземних мов та міжкультурних комунікацій

Тимощук І.В.

1

2

3

4

5

ІІІ. Інші комунікативні заходи

10.

Міжнародна сертифікаційна програма «Психосоціальне консультування: когнітивно-поведінкові основи»

березень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

Дорожкін В.Р.

11.

Тиждень психології

квітень

Кафедра

психології

Пріб Г.А.

12.

Літня школа молодих науковців

червень

Науково-дослідна частина з підготовки науковий кадрів вищої кваліфікації

Ворона П.В.,

Пахомова М.В.