23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Загальна інформація про центр підвищення кваліфікації

Теми рефератів


Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання рефератуЦентр підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців державної служби зайнятості є навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості. Навчання здійснюється за ліцензованими МОН  професійними програмами підвищення кваліфікації з напряму «Державне управління», за програмами короткострокових тематичних семінарів та тренінгів.

e4d33a3a606cea0af61092f560286431.jpg

Свою освітню діяльність центр проводить відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості», Статуту Інституту та інших нормативно-правових актів, що регулюють надання освітніх послуг вищими навчальними закладами.

До числа категорій працівників, які підвищують кваліфікацію в Інституті, належать директори та заступники директорів базових центрів зайнятості, начальники та фахівці відділів центрів зайнятості базового та обласного рівнів, особи, що включені до складу кадрового резерву.

Щороку в центрі підвищують свою кваліфікацію за професійними програмами, а також за програмами тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів і тренінгів, біля двох тисяч працівників  державної служби зайнятості. За період з 1993 року в Інституті пройшли підвищення кваліфікації з освітнього напряму «Державне управління» понад 30 тис. керівних працівників і фахівців  центрів зайнятості.

8b1a14c8714d63131cf0850d7ca166b4.jpg

Високий рівень знань слухачів забезпечується завдяки кваліфікованому складу науково-педагогічних працівників та викладачів-практиків: щороку в навчальному процесі з підвищення кваліфікації в Інституті беруть участь більше 100 викладачів, в тому числі біля 30 науково-педагогічних та наукових працівників Інституту, фахівці профільних підрозділів Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, наукових та проектних установ м.Києва. До навчання працівників державної служби зайнятості залучаються представники сторін соціального діалогу на ринку праці, Фонду соціального захисту інвалідів, міжнародних організацій (Міжнародної організації праці, Міжнародної організації міграції, та ін.). Інститут має договори на співпрацю в освітній діяльності з низкою державних установ.

Найважливішими компонентами концепції підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України є:

- модульні навчальні плани і програми, які розробляються з урахуванням профілів компетенцій різних категорій працівників державної служби зайнятості;

- залучення до навчального процесу викладачів - практиків, передусім фахівців державної служби зайнятості,

- інтерактивні методи проведення занять у складі невеликих груп, які сприяють відпрацюванню нових навичок професійної діяльності;

- створення можливостей для обміну найкращим досвідом роботи під час захисту випускних робіт, виїзних практичних занять в центри зайнятості, тематичних дискусій з актуальних питань практичної діяльності;

- використання сучасних мультимедійних та інформаційних технологій, комп’ютерних програм під час лекційних та практичних занять, тематичних дискусій, для тестування знань слухачів;

- якісне інформаційно-ресурсне забезпечення самостійної роботи слухачів.

 

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь та навичок, формування й розвиток професійних компетенцій та особистісних якостей, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності;

сприяння формуванню високих моральних якостей, патріотзму і громадянської позиції;

виховання  особистої відповідальності за якість послуг, які надає державна служба зайнятості;

формування мотивації до постійного самовдосконалення, вміння самостійно вчитися;

опанування кращого досвіду роботи, у тому числі закордонного для підвищення ефективності обслуговування клієнтів.