19.02.2019
21.02.2019 р. (четвер) о 12:00 в 201 аудиторії відбудеться інститутський семінар
18.02.2019

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції ...

14.02.2019

18 лютого 2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття

05.02.2019
06 лютого 2019 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбудеться лекція  «Важливість Mind-освіти. ...

Новини

31 січня 2018 року на засіданні Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбулось обговорення питань науково-дослідної роботи Інституту

IMG_0695.JPG31 січня 2018 р. відбулось засідання Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, на якому розглядалися питання наукової діяльності кафедр та проблемних науково-дослідних лабораторій Інституту.

Вченою радою було схвалено звіт про результати виконання загальноінститутської теми наукових досліджень у 2015-2017 рр. «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності» та рекомендовано до друку  колективну монографію «Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи», підготовлену за результатами виконання загальноінститутської теми наукових досліджень. У монографії досліджуються особливості теоретичного і практичного регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності, розкриваються проблеми  структурної перебудови ринку праці, розглядаються основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Показано вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення та потенціал екологічного підприємництва у формуванні нових робочих місць, розкривається інституційна складова та досліджуються соціально-психологічні детермінанти трансформаційних перетворень ринку праці України.

IMG_0663.JPGПри обговоренні загальноінститутської теми наукових досліджень на 2018-2020 рр. ректор Інституту Радмила Войтович запропонувала провести методологічний семінар з визначення перспективних напрямів наукових досліджень, що можуть стати предметом нової загальноінститутської науково-дослідної теми. Пропозиція ректора підтримана членами Вченої ради.

На засіданні розглянуто звіти про виконання НДР у 2016-2017 рр.  проблемною науково-дослідною лабораторією соціальних досліджень ринку праці за темою «Соціологічна діагностика тіньової зайнятості в Україні та напрями її мінімізації в контексті удосконалення реалізації державної політики зайнятості»  та з професійної орієнтації і професійного навчання безробітних  за темою «Розроблення механізмів професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та керівників центрів зайнятості». Особливу увагу під час обговорення було приділено питанням наукової новизни та практичної значущості отриманих науковцями результатів. Вченою радою ухвалено рішення про підготовку науково-дослідними лабораторіями монографій за результатами НДР, а також доопрацювання проектних частин ті висновків представлених звітів.

Науково-дослідною частиною було представлено звіт за 2015-2017 рр. щодо організації науково-дослідницької роботи Інституту та підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Вченою радою схвалено плани підготовки й видання наукових та навчально-методичних розробок і проведення наукових заходів у 2018 р.

IMG_0635.JPGНа засіданні Вченої ради затверджено теми науково-дослідних робіт кафедри публічного управління та адміністрування на 2018-2023 рр.: «Дослідження проблематики розвитку прямих форм демократії в Україні в умовах децентралізації» (науковий керівник – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Ворона П.В., д-р наук з держ. управ., доц.) і «Модернізація та підвищення ефективності публічного управління у сфері зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції» (науковий керівник – професор кафедри публічного управління та адміністрування Діденко Н.Г., д-р наук з держ. управ., проф.).

Серед інших рішень, схвалених  на засіданні Вченої ради, – затвердження програм навчальних дисциплін для підготовки магістрів, рекомендація до друку науково-практичних рекомендацій «Механізми професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та керівників центрів зайнятості» тощо.

Рішення, ухвалені Вченою радою за результатами розгляду питань порядку денного, будуть уведені в дію наказом ректора.

 

Фотогалерея