14.12.2018
Відбудеться семінар для керівників та фахівців відділів фінансів ОЦЗ, фахівців відділів розслідування страхових випадків ...
14.12.2018
Відбудеться семінар для: керівників відділів організації надання соціальних послуг ОЦЗ, заступників директорів – ...

Новини

21 грудня 2017 року на засіданні Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України схвалено правила прийому до ІПК ДСЗУ у 2018 році

21 грудня 2017 р. відбулось засідання Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, на якому було схвалено правила прийому до ІПК ДСЗУ у 2018 р. на здобуття ступенів вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD) та доктор наук. Правила будуть розміщені на сайті Інституту.

Вступ на перший курс освітнього ступеня бакалавр у 2018 р. проводитиметься за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Психологія» на основі результатів ЗНО. Прийом на старші курси бакалаврату здійснюватиметься за результатами вступних випробувань за наявності диплома освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Набір студентів на здобуття освітнього ступеня магістра проводитиметься за спеціальностями «Економіка», «Психологія», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». На навчання прийматимуться особи, які  здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування – фахове випробування, іноземна мова, додаткове вступне випробування для осіб, які вступають за іншою спеціальністю.

Набір на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії проводитиметься за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Психологія», «Менеджмент». До аспірантури приймаються особи, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста). Вступні випробування – презентація дослідницьких пропозицій, вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови.

Набір на здобуття наукового ступеня доктора наук проводитиметься за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Економіка», «Психологія». До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені). Вступник має підготувати розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до публічного захисту.

Під час засідання відбулось активне обговорення питання стану впровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців служби зайнятості. Схвалюючи проведену центром підвищення кваліфікації роботу, члени Вченої ради відзначили проблемні аспекти навчання за дистанційною формою, внесли пропозиції щодо удосконалення даного напряму освітньої діяльності Інституту. Підбиваючи підсумки обговорення цього питання Голова Вченої ради Радмила Войтович наголосила, що тематика навчальних планів підвищення кваліфікації має бути адекватною сучасним потребам служби зайнятості, забезпечувати опанування персоналом центрів зайнятості знань та компетенцій, необхідних для ефективного вирішення нових завдань їх професійної діяльності. Це – спільна відповідальність центру підвищення кваліфікації та викладачів. Керівництво Інституту, у свою чергу, планує залучити в наступному році грантові кошти для розвитку очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів ДСЗУ.

На засіданні Вченої ради також було розглянуто низку інших питань з освітньої та наукової діяльності Інституту – звіт кафедри менеджменту про навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу, заходи щодо набору студентів у 2018 році, затвердження змісту четвертого номера журналу «Ринок праці та зайнятість населення», тем та індивідуальних планів роботи аспірантів 2017 року набору, теми докторської дисертації доцента кафедри психології та соціальної роботи Людмили Бегези, плану роботи Вченої ради на січень-червень 2018 р., рекомендацію до друку монографії «Кращі самоврядні практики з проектної діяльності: Полтавщина» (за науковою редакцією докторів наук з державного управління П.В. Ворони та В.П. Писаренка). Також Вченою радою схвалено низку документів, що унормовують роботу аспірантури та докторантури, постійних комісій Вченої ради, підготовку навчально-методичних комплексів дисциплін тощо.

За результатами розгляду питань порядку денного Вченою радою ухвалені рішення, що будуть увведені у дію наказом ректора.