14.12.2018
Відбудеться семінар для керівників та фахівців відділів фінансів ОЦЗ, фахівців відділів розслідування страхових випадків ...
14.12.2018
Відбудеться семінар для: керівників відділів організації надання соціальних послуг ОЦЗ, заступників директорів – ...

Новини

Проведено Круглий стіл «Глобалізація ринку праці: виклики для України»

Проведено Круглий стіл

«Глобалізація ринку праці: виклики для України»

 

14 грудня  2017 року за ініціативи кафедри управління персоналом та економіки праці в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбувся Круглий стіл «Глобалізація ринку праці: виклики для України» (далі – Круглий стіл).

У своєму виступі Радмила Войтович, В.о. ректора Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, зупинилась на глобальних викликах, які стоять перед Україною у контексті необхідності реформування ринку праці нашої держави, зазначивши, що існує нагальна потреба захисту людського потенціалу.   

IMG_9940web.JPG       

За словами Ольги Купрій, начальника Управління прогнозування, бюджетування та статистики Державної служби зайнятості України (Центрального апарату) глобалізаційні процеси на ринку праці призвели до втрати нашою державою частини трудових ресурсів. Також окремо зупинилась не тільки на трудовій  міграції, а й на освітній, зазначивши, що українські студенти, які навчаються за кордоном, не мають мотивації повертатись в Україну.

IMG_9960web.JPG

У роботі Круглого столу взяли участь представники міністерств соціальної політики, освіти і науки, державних служб зайнятості та з питань праці, Київського міського та обласних центрів зайнятості, комітетів Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, з питань науки та освіти, з питань європейської інтеграції,  міжнародних організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій, ділових кіл та ЗМІ.  

IMG_9980web.JPG

Учасники конференції обговорили наступні питання: інституційні тренди регулювання ринку праці в умовах глобалізації, конкурентоспроможність української економіки як механізм регулювання ринку праці в умовах глобалізації, провідні тенденції розвитку міжнародного ринку праці в умовах глобалізації, міжнародний ринок праці та конкурентоспроможність людського потенціалу, міграційні зрушення на глобальному ринку праці: виклики для України, українські трудові мігранти в Європі – тимчасове відрядження чи масова імміграція?, порівняльна оцінка факторів розвитку ринку праці України у розрізі стратегії «Європа 2020», трансформація економічних механізмів регулювання ринку праці в умовах глобалізації, адаптація європейської концепції гідної праці до умов українського ринку праці, пріоритети інтеграції України у глобалізований ринок праці.

IMG_9993web.JPG

За результатами проведення Круглого столу ухвалена низка рекомендацій, зокрема:

- формування чіткої законодавчої бази регулювання зовнішніх вихідних трудоресурсних потоків: перегляд Державної концепції міграційної політики, розробка Стратегії державної міграційної політики, Закону України «Про зовнішню трудову міграцію»;

- залучення України до розробки довгострокових програм МОМ у сфері регулювання міграційних потоків, розвитку технічного співробітництва, попередження «втечі мізків», рееміграції;

- створення спільних міжкраїнових інформаційних систем щодо міграції робочої сили, забезпечення взаємодії України з системою постійного нагляду за міграцією CONEMI та ін.