Нормативні документи

Положення та накази:

Положення про бібліотеку

Положення про відділ кадрів

Положення про кафедру іноземних мов та міжкультурних комунікацій

Положення про кафедру менеджменту

Положення про кафедру психології

Положення про кафедру публічного управління та адміністрування

Положення про кафедру теоретичної та прикладної економіки

Положення про кафедру управління персоналом та економіки праці

Положення про відділ навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації освітньої діяльності

Положення про науково-дослідну частину з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації

Положення про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

Правила внутрішнього розпорядку для працівників інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про Вчену раду  та її персональний склад

Наказ ІПК ДСЗУ Про організацію та проведення виборів ректора ІПК ДСЗУ

Положення про центр розвитку бізнес-освіти, ІТ-підприємництва та інновацій

Порядок організації та проведення наукових заходів в ІПК ДСЗУ

Документи, що регламентують здійснення освітньої діяльності:

Положення про організацію освітнього процесу в ІПК ДСЗУ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про планування та облік навчальної роботи та переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників ІПК ДСЗУ

Положення про оцінювання залишкових знань студентів

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про стажування наукових і науково-педагогічних працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України в центрах зайнятості

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України