Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів діяльності Інституту, орієнтоване на інтеграцію у світовий освітній та навчальний простір. В рамках договорів про співробітництво Інституту зі світовими та європейськими науково-освітніми організаціями  реалізуються студентські та викладацькі обміни, мовні та наукові стажування, спільні дослідження, різні форми академічної мобільності.

Напрями міжнародного співробітництва:

  1. Розвиток стратегічного партнерства та мережевої взаємодії з міжнародними університетами, науковими центрами та організаціями  країн світу;
  2. участь у програмах міжнародного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками;
  3. проведення спільних наукових досліджень;
  4. організація міжнародних конференцій, круглих столів, форумів та інших заходів;
  5. спільна видавнича діяльність;
  6. надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні;
  7. відрядження за кордон працівників Інституту для викладацької та наукової роботи, стажування, участі у конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах, семінарах, виставках та інших заходах, укладання договорів з іноземними партнерами.
 

Договір про співробітництво з Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові (Республіка Польща)

Договір про науково-дидактичне співробітництво з Гуманістично-природничим Університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Договір з Науково-дослідним і навчальним центром з праці та соціальних проблем Міністерства праці та соціального захисту населення Азербайджанської Республіки

Договір про співробітництво з Кризовою службою Середньої Франконії (Нюрнберг, Німеччина)

Угода про співпрацю з Інститутом наукових досліджень почерку (Цюрих, Швейцарія)