Міщенко Катерина Семенівна

Інформація

про науково-педагогічного працівника

кафедри публічного управління та адміністрування

 

Міщенко Катерина Семенівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління

 

Працювала керівником медичної служби в системі регіонального паралімпійського спорту (Одеський обласний центр Інваспорт, 1992 – 1998), головним спеціалістом відділу у справах інвалідів виконавчого комітету Одеської міської ради (1998 – 2001). У Міністерстві праці та соціальної політики завідувала відділом соціального обслуговування інвалідів (2001 – 2005), була заступником директора Департаменту соціального обслуговування ветеранів та осіб похилого віку (2006 – 2011).

Міщенко К.С. має вищу медичну освіту (Дніпропетровський медичний інститут, 1980). У 2001 р. закінчила Українську Академію державного управління при Президентові України, магістр державного управління. Закінчила аспірантуру Одеського регіонального інституту державного управління (2008).

Викладацьку роботу в Інституті розпочала у жовтні 2011 р., працювала на посаді доцента кафедр теоретичної та прикладної економіки, адміністративного менеджменту та політики зайнятості, публічного адміністрування. Займала посаду ученого секретаря Вченої ради ІПК ДСЗУ.

Для слухачів Центру підвищення кваліфікації фахівців та керівних працівників ДСЗ читала тематичний цикл лекцій «Генеза трудового посередництва». В магістратурі викладала дисципліни: «Керівник адміністративної служби», «Техніка пошуку роботи», «Публічне адміністрування», «Технології надання соціальних послуг», «Теоретичні засади соціального захисту вразливих верств населення», «Комунікації в публічному адмініструванні». На даний час в магістратурі викладає дисципліни «Публічне адміністрування», «Соціальна політика та менеджмент».

У 2009 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Механізми державного управління соціальним захистом інвалідів», за результатами якого Міщенко К.С. присвоєно науковий ступінь кандидата наук з державного управління (шифр спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління»).

До сфери наукових інтересів Міщенко К.С. входять питання механізмів державного управління у сфері зайнятості, соціального захисту осіб з інвалідністю, публічного управління та адміністрування, інформаційно-комунікаційної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Науковий доробок Міщенко К.С. містить більше 50 праць, серед них – розділ «Теоретико-методологічні засади інформаційно-комунікативної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні» в колективній монографії «Публічне управління в умовах інституційних змін (2018); розділ «Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні» в навчально-методичному посібнику «Бібліографія публічного управління та адміністрування» (2018); підготовлено методичні посібники: «Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи» (2007), «Інформування громадськості та співпраця зі ЗМІ» (2007); Методичні рекомендації щодо впровадження в практичну діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги, Стандартів надання соціальних послуг групам ризику (2011); Програма стажування студентів магістратури спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування» (з методичними рекомендаціями» (2016); Робоча програма стажування магістрів з методичними рекомендаціями щодо його проходження і захисту результатів стажування (2019); колективна навчально-методична розробка «Освітньо-професійна програма підготовки магістрів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», ОПП «Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я” (2019), 18 навчально-методичних комплексів дисциплін для підготовки бакалаврів і магістрів денної та заочної форм навчання (2011 – 2019).

Міщенко К.С. є автором 20 наукових статей, з яких 14 опубліковані в українських спеціалізованих фахових наукових виданнях, опубліковано 35 тез доповідей на науково-практичних комунікаційних заходах. Бере участь в атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (опонент на захисті кандидатської дисертації в НАДУ). Член редколегії фахового науково-практичного журналу «Економіка і держава».

Міщенко К.С. нагороджена Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2009), Міністерства праці та соціальної політики (2006), Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді (2007), Українського центру «Інваспорт» (2004), Державної служби зайнятості України (2014), має Подяку Кабінету Міністрів України (2008), Почесну відзнаку Міністерства праці та соціальної політики України (2009). 

Підвищення кваліфікації пройшла в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за темами:  «Державне управління та інформаційний супровід реформ», «Державна кадрова політика та професіоналізація державної служби»,  «Менеджмент освітніх інновацій», «Розвиток лідерства на державній службі» (2015); в Оболонській районній філії Київського міського центру зайнятості за темою «Організація роботи центру зайнятості в умовах впровадження нового Регламенту роботи» (2019); закордонне стажування на базі Вищої школи міжнародного бізнесу ISM Словаччина в     м. Прешів за темою «Організація освітнього процесу та наукової роботи у закладі вищої освіти» (2019).