Періодичні видання

The Economist

The Economist 1.PNG
Daily analysis and opinion to supplement the print edition, plus audio and video, and a daily chart
Веб-сайт: http://www.economist.com/

Актуальні проблеми економіки

1.png

Науковий економічний журнал. Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця. Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародних наукометричних каталогах та базах даних. Журнал входить у перелік фахових видань з економічних наук (перереєстрація: Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015).

Засновник і видавець: ВНЗ «Національна академія управління».


Веб-сторінка Аспекти публічного управління

2.jpg.png
Науковий журнал. Видається з вересня 2013 року. Періодичність: 12 разів на рік.Рішенням експертної ради МОН України від 15.04.2014 р. надано статус фахового видання з державного управління.Індексується у пошуковій системі Google Scholar.Друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові УкраїниБаланс-бюджет

Спеціалізоване видання для працівників бухгалтерських та фінансово- економічних служб закладів та установ бюджетної сфери.


Виходить 1
раз на тиждень.


Веб-сторінкаБезпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності.jpg

Всеукраїнський науково-популярний журнал. Видається з січня 2003 року. Виходить 12 разів на рік.

Засновники: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, Видавництво «Основа».


Бібліотечка голови профспілкового комітету

Бібліотечка голови профспілкового комітету.jpg

Захист профспілкових прав: коментарі та практичні поради.

Бюджетна бухгалтерія

Бюджетна бухгалтерія.jpg

Засновник та видавець - Видавничий будинок «Фактор». Періодичність виходу чотири рази на місяць.


Веб-сайт

Архів номерів
Бюлетень національної служби посередництва і примирення

Бюлетень національної служби посередництва і примирення.jpg

Офіційно-нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання. Видається з липня 2001 року.

Засновник: Національна служба посередництва і примирення.

У виданні можна знайти багато цікавої та корисної інформації про стан соціально-трудових відносин в Україні, в тому числі щодо:

Практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню;

Пошуку шляхів урегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин;

-  Здійснення запобіжних примирних процедур для поліпшення трудових відносин;

-  Стану соціального діалогу між власниками і працівниками;

Досвіду роботи, актуальних питань сьогодення Національної служби посередництва і примирення.


Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України

Вісник Національної Академії державного управління при Президентові.jpg

Науковий журнал. Виходить 4 рази на рік.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки «Державне управління»).

Засновник і видавець: Національна Академія державного управління при Президентові України. Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародній наукометричній базі даних.

Веб-сторінка


Вища освіта України

Вища освіта України.jpg

Теоретичний та науково-методичний часопис. Засновано в 2001 році. Засновники: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво «Педагогічна преса».Головбух. Праця та зарплата

Головбух. Праця та зарплата.jpg

Щомісячне спеціалізоване видання. Виходить з січня 2007 року. Засновник і видавець: ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна».

Веб-сторінка


Головбух: бюджет

Головбух бюджет.jpg

Тижневик робочих ситуацій для бухгалтера бюджетної організації. Виходить з вересня 2011 року.

Веб-сторінкаДемографія та соціальна економіка

Демографія та соціальна економіка.jpg

Науковий журнал. Виходить 3 рази на рік. Заснований у листопаді 2004 року.

Відповідно до наказу МОН України від 12.05.2015 р. журнал «Демографія та економіка» поновлено у Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видавці та засновники: Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

Веб-сайт

Економіка і прогнозування

Економіка і прогнозування.jpg

Науковий журнал. Видається з вересня 2000 року. Виходить 4 рази на рік. Із 2001 року журнал - у переліку фахових видань з економічних наук Вищої атестаційної комісії України.

Засновник і видавець: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Веб-сторінка


Економіка та держава

Економіка та держава.jpg

Міжнародний науково-практичний журнал. Засновано у січні 2003 року. Виходить щомісяця.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Засновники: Інститут підготовки кадрів ДСЗУ, ТОВ «редакція журналу «Економіка та держава»

Веб-сторінка (архів номерів)


Економіка України

Економіка України.jpg

Науковий журнал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. Видається з вересня 1958 р. Виходить щомісяця.

Веб-сайтЕкономіка. Менеджмент. Бізнес

Економіка. Менеджмент. Бізнес.jpg

Засновник: Державний університет телекомунікацій.

Статті, опубліковані у збірнику, зараховуються як фахові з економічних наук (підстава: постанова президії ВАК України від 30.03.2011 р. зі змінами від 29.12.2014 р.)Економічна теорія

Економічна теорія.jpg

Науковий журнал. Видається з вересня 2003 року. Виходить 4 рази на рік. Із 2003 року журнал - у переліку фахових видань з економічних наук Вищої атестаційної комісії України (нині - Перелік наукових фахових видань України).

Засновники журналу:

Національна академія наук України,

Міністерство освіти і науки України,

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Веб-сторінка


Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

Збірник наукових праць.jpg

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України. Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України.


Інвестиції: Практика та досвід

Інвестиції Практика та досвід.jpg

Науково-практичний журнал. Засновано у січні 2002 року. Виходить 2 рази на місяць.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Засновники:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

ТОВ «ДКС Центр»

Веб-сайт

Інформаційний бюлетень з охорони праці

Інформаційний бюлетень з охорони праці.jpg

Видається з 1996 р. 

Виходить щоквартально. 

Веб-сторінка (архів номерів)


Кадри і зарплата

Кадри і зарплата.jpg

Проект журналу «Довідник кадровика». Єдина в Україні газета з аналізом практичних ситуацій для кадровиків і бухгалтерів бюджетних установ і підприємств усіх форм власності.

Газета «Кадри і зарплата» виходить двічі на місяць.

Засновник і видавець ТОВ «МЕДІА-ПРО».

Веб-сайт


Казна України

Казна України.jpg

Всеукраїнський науково-практичний журнал. Видається із серпня 2009 року. Засновник Державна казначейська служба України.

Веб-сайт
Людина і праця

Людина і праця.jpg

Щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України. Часопис виходить із січня 1993 року.

Засновник: Міністерство соціальної політики України.Маркетинг і менеджмент інновацій

Маркетинг і менеджмент інновацій.jpg

Науковий журнал. Заснований Сумським державним університетом у 2010 році.

Журнал внесено до переліку фахових видань з економічних наук.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз реферування та індексування.

Наукове видання висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

Матеріали журналу знаходяться у вільному доступі на сайті.

Менеджер по персоналу

Менеджер по персоналу.jpg

Ежемесячный практический журнал для всех, кто занимается управлением персоналом. Выходит с июля 2005 года. Учредитель и издатель ООО «МЕДИА-ПРО».

Веб-страница (архив номеров)Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология

Менеджмент и кадры психология управления.jpg

Международный научно-практический журнал. Основан в 2002 г. Выходит 12 раз в год.

Журнал включен в международные и науко-метрические базы.

Веб-сайтМетодист

Методист.jpg

Для ключових людей освіти. Видається із січня 2012 року. Періодичність - один раз на місяць. Засновник і видавець - ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ».

Веб-сайт


Надзвичайна ситуація

Надзвичайна ситуація.jpg

Засновник: Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Виходить з жовтня 1997 року.

Виходить один раз на місяць.Охорона праці

Охорона праці.jpg

Науково-виробничий щомісячний журнал. Видається з липня 1994 року.

Засновники: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; трудовий колектив редакції журналу «Охорона праці».

Архів журналу


Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України

Педагогіка-і-психологія.jpg

Науково-теоретичний та інформаційний вісник Національної Академії педагогічних наук України.

Видається з вересня 1993 року.Пожежна та техногенна безпека

Пожежна та техногенна безпека.jpg

Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Засновник: ТОВ «ПОЖОСВІТА».

Веб-сайтПрофесійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта.jpg

Науково-методичний журнал. Заснований у 1997 році. Виходить 4 рази на рік.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: галузь «Педагогічні науки».Профтехосвіта

Профтехосвіта.jpg

Журнал №1 для профтехосвітян. Видається із січня 2009 року. Виходить 1 раз на місяць.

Засновник - ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ».

Веб-сайтПсихологія і суспільство

Психологія і суспільство.jpg

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Заснований у 2000 році. Виходить чотири рази на рік.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських та соціологічних наук.

Засновник та видавець Тернопільський національний економічний університет.

Веб-сторінка (архів номерів)


Ринок праці та зайнятість населення

Ринок праці та зайнятість населення.jpg

Виробничо-практичний науковий журнал. Виходить 4 рази на рік. Видається з квітня 2002 року.

Засновник і видавець - Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Внесений до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук.

Внесений до системи «Бібліометрика української науки».

Журнал можна знайти на сайті


Роботодавець

Роботодавець.jpg

Всеукраїнський щомісячний журнал. Засновник: Спілка орендарів і підприємців України.

Веб-сторінка (архів номерів)Соціальний захист

Соціальний захист.jpg

Щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал. Видання засноване у 1992 році. Засновники: Міністерство соціальної політики України, ДП Видавництво «Соцінформ».


Україна: аспекти праці

Україна аспекти праці.jpg

Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Видається із січня 1995 року.

Засновники: НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма «Праця»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». 

Веб-сторінка

Український соціум

Український соціум.jpg

Науковий журнал. Видається з квітня 2002 року. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Включено до Переліку наукових фахових видань України із соціологічних наук.

Зареєстровано в наукометричній базі. Індексується Google Scholar. 

Веб-сторінка


Фінанси України

Фінанси України.jpg

Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. Заснований у 1995 році. Щомісячне видання.

Журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з економічних наук (підстава: Постанова ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010).

Засновник і видавець: Міністерство фінансів України 

Веб-сайт


Фінансовий контроль

Фінансовий контроль.jpg

Всеукраїнський науково-практичний журнал. Видається з квітня 1999 року. Виходить 12 разів на рік.

Засновники: Державна фінансова інспекція України, Національний університет державної податкової служби України, Київський національний торговельно-економічний університет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», ДП «Державне управління комплексного забезпечення».

Веб-сайт


Газети


Голос України

Голос України.jpg

Газета Верховної Ради України. 

Веб-сайт


Урядовий кур’єр

Урядовий кур’єр.jpg

Газета центральних органів виконавчої влади України. 

Веб-сайт