23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Періодичні видання

Ukrainian Journal Економіст

The Economist 1.PNG
     Економіст – науковий та громадсько-політичний журнал. Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року.
     Засновники: Інститут економіки та прогнозування НАН України, ПП «Колегіум», Ю.Коваленко.
     Журнал видається за наукової підтримки Інституту економіки  та прогнозування НАН України.
     Періодичність – щомісячне видання.
     Згідно з постановою Президії ВАК України від 10.11.1999 №30-5/11 та від 22.04.2011 №1-05/4 «Економіст» – у переліку наукових фахових видань ВАК України.
З 2011 року представлений у міжнародній економічній наукометричній базі RePEc.
Веб-сайт: http://ua-ekonomist.com/


Актуальні проблеми економіки

1.png

Науковий економічний журнал. Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця. Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародних наукометричних каталогах та базах даних. Журнал входить у перелік фахових видань з економічних наук (перереєстрація: Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015).

Засновник і видавець: ВНЗ «Національна академія управління».


Веб-сторінка Аспекти публічного управління

2.jpg.png
Науковий журнал. Видається з вересня 2013 року. Періодичність: 12 разів на рік.Рішенням експертної ради МОН України від 15.04.2014 р. надано статус фахового видання з державного управління.Індексується у пошуковій системі Google Scholar.Друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові УкраїниБаланс-бюджет

Спеціалізоване видання для працівників бухгалтерських та фінансово- економічних служб закладів та установ бюджетної сфери.


Виходить 1
раз на тиждень.


Веб-сторінкаБезпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності.jpg

Всеукраїнський науково-популярний журнал. Видається з січня 2003 року. Виходить 12 разів на рік.

Засновники: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, Видавництво «Основа».


Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України

Вісник Національної Академії державного управління при Президентові.jpg

Науковий журнал. Виходить 4 рази на рік.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки «Державне управління»).

Засновник і видавець: Національна Академія державного управління при Президентові України. Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародній наукометричній базі даних.

Веб-сторінка


Вища освіта України

Вища освіта України.jpg

Теоретичний та науково-методичний часопис. Засновано в 2001 році. Засновники: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство Видавництво «Педагогічна преса».Головбух: бюджет

Головбух бюджет.jpg

Тижневик робочих ситуацій для бухгалтера бюджетної організації. Виходить з вересня 2011 року.

Веб-сторінкаДемографія та соціальна економіка

Демографія та соціальна економіка.jpg

Науковий журнал. Виходить 3 рази на рік. Заснований у листопаді 2004 року.

Відповідно до наказу МОН України від 12.05.2015 р. журнал «Демографія та економіка» поновлено у Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видавці та засновники: Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

Веб-сайт

Економіка і прогнозування

Економіка і прогнозування.jpg

Науковий журнал. Видається з вересня 2000 року. Виходить 4 рази на рік. Із 2001 року журнал - у переліку фахових видань з економічних наук Вищої атестаційної комісії України.

Засновник і видавець: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Веб-сторінка


Економіка та держава

Економіка та держава.jpg

Міжнародний науково-практичний журнал. Засновано у січні 2003 року. Виходить щомісяця.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Засновники: Інститут підготовки кадрів ДСЗУ, ТОВ «редакція журналу «Економіка та держава»

Веб-сторінка (архів номерів)

Економіка розвитку

/images/Економіка розвитку-1.jpg
Науковий журнал Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Видається з березня 2002 року.
Включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ
Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528, додаток 10)
Журнал індексується в багатьох бібліографічних та наукометричних базах даних, таких, як: Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Російський індекс наукового цитування, Research Papers in Economics (RePec), Ulrichweb Global Serials Directory, WorldCat, Open Academic Journals Index, Research Bible та інших.
     Періодичність – щоквартально.
     Веб-сайт: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/UER/index.html 
     Архів номерів: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/UER/documents/arxiv.html


Економіка України

Економіка України.jpg

Науковий журнал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Національної академії наук України. Видається з вересня 1958 р. Виходить щомісяця.

Веб-сайтЕкономіка. Менеджмент. Бізнес

Економіка. Менеджмент. Бізнес.jpg

Засновник: Державний університет телекомунікацій.

Статті, опубліковані у збірнику, зараховуються як фахові з економічних наук (підстава: постанова президії ВАК України від 30.03.2011 р. зі змінами від 29.12.2014 р.)Економічна теорія

Економічна теорія.jpg

Науковий журнал. Видається з вересня 2003 року. Виходить 4 рази на рік. Із 2003 року журнал - у переліку фахових видань з економічних наук Вищої атестаційної комісії України (нині - Перелік наукових фахових видань України).

Засновники журналу:

Національна академія наук України,

Міністерство освіти і науки України,

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Веб-сторінка


Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

Збірник наукових праць.jpg

Збірник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та управління.

Матеріали, вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери державного управління, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних установ, громадських організацій, наукових і науково-педагогічних кадрів, усіх, хто вивчає або досліджує науково-практичні державно-управлінські проблеми.

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України. Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління (Наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016).


Інвестиції: Практика та досвід

Інвестиції Практика та досвід.jpg

Науково-практичний журнал. Засновано у січні 2002 року. Виходить 2 рази на місяць.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Засновники:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

ТОВ «ДКС Центр»

Веб-сайт

Інформаційний бюлетень з охорони праці

Інформаційний бюлетень з охорони праці.jpg

Видається з 1996 р. 

Виходить щоквартально. 

Веб-сторінка (архів номерів)


Кадри і зарплата

Кадри і зарплата.jpg

Проект журналу «Довідник кадровика». Єдина в Україні газета з аналізом практичних ситуацій для кадровиків і бухгалтерів бюджетних установ і підприємств усіх форм власності.

Газета «Кадри і зарплата» виходить двічі на місяць.

Засновник і видавець ТОВ «МЕДІА-ПРО».

Веб-сайт

Кадри і зарплата


/images/Кадри і зарплата-1.jpgЄдина в Україні газета з аналізом практичних ситуацій для кадровиків і бухгалтерів бюджетних установ і підприємств усіх форм власності.

Засновник і видавець ТОВ «МЕДІА-ПРО».

Періодичність – двічі на місяць.

Веб-сторінка: http://www.kadrovik.ua/content/gazeta-kadri-i-zarplata

Архів номерів: http://www.kadrovik.ua/arhiv_nomeriv_kiz


Казна України

Казна України.jpg

Всеукраїнський науково-практичний журнал. Видається із серпня 2009 року. Засновник Державна казначейська служба України.

Веб-сайт


Консультант приватного підприємця

/images/Консультант приватного підприємця-1.jpgВсеукраїнська газета «Консультант приватного підприємця» (виходить із 2002 року) – видання, спрямоване на комплексне висвітлення різних аспектів діяльності приватних підприємців.

У цій газеті публікується все, що потрібно знати для успішного ведення бізнесу: оподаткування, практичні поради, податкова оптимізація, юридична підтримка, заповнення звітності, оформлення первинних документів і багато чого іншого.

Періодичність – 2 рази на місяць.

Веб-сайт: http://kchp.com.ua/ 

Архів номерів: http://kchp.com.ua/arhiv-gazetu.html 


Людина і праця

Людина і праця.jpg

Щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України. Часопис виходить із січня 1993 року.

Засновник: Міністерство соціальної політики України.Маркетинг в Україні

Журнал заснований у травні 1998 р. Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу». Видавець: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. «Маркетинг в Україні» визнано науковим фаховим виданням з економічних дисциплін ВАК України до липня 2015 року. Журнал представлено в інформаційних базах: Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Copernicus. Видання індексується Google Scholar. Періодичність – 1 раз на 2 місяці. Веб-сайт: http://www.uam.in.ua/  Архів номерів: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.phpЖурнал заснований у травні 1998 р. Всеукраїнською громадською організацією «Українська Асоціація Маркетингу». Видавець: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

«Маркетинг в Україні» визнано науковим фаховим виданням з економічних дисциплін ВАК України до липня 2015 року.

Журнал представлено в інформаційних базах: Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Copernicus. Видання індексується Google Scholar.

Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Веб-сайт: http://www.uam.in.ua/ 

Архів номерів: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php


Маркетинг і менеджмент інновацій

Маркетинг і менеджмент інновацій.jpg

Науковий журнал. Заснований Сумським державним університетом у 2010 році.

Журнал внесено до переліку фахових видань з економічних наук.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз реферування та індексування.

Наукове видання висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

Матеріали журналу знаходяться у вільному доступі на сайті.


Маркетинг і реклама

Маркетинг и реклама-2.jpgМіжнародний професійний журнал. Заснований у вересні 1996 р.   Виходить щомісяця.

Веб-сайт: https://www.mr.com.ua/

Архів номерів: https://www.mr.com.ua/arhive 
Медицинская психология

Медицинская психология-1.jpgМедична психологія – науковий журнал. Заснований 06.04.2006 року. 

Засновники: Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківське медичне товариство.

Видавець: Харківська медична академія післядипломної освіти.

Згідно з додатком 11 до наказу Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 журнал внесено до переліку наукових фахових видань України з психологічних і медичних наук.

Журнал зареєстрований у міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних: Scholar Google (з індексуванням), Index Copernicus.

Періодичність – 4 рази на рік.

Веб-сайт журналу: http://www.mps.kh.ua/

Архів номерів: http://www.mps.kh.ua/archive/volumes 


Менеджер по персоналу

Менеджер по персоналу.jpg

Ежемесячный практический журнал для всех, кто занимается управлением персоналом. Выходит с июля 2005 года. Учредитель и издатель ООО «МЕДИА-ПРО».

Веб-страница (архив номеров)Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология

Менеджмент и кадры психология управления.jpg

Международный научно-практический журнал. Основан в 2002 г. Выходит 12 раз в год.

Журнал включен в международные и науко-метрические базы.

Веб-сайтОсвіта України 

Спецвипуск газети

Офіційне видання Міністерства освіти і науки України. Видається з січня 2013 року.

Спецвипуск газети «Освіта України» доступний в мережі Інтернет за адресою: lib.pedpresa.ua/category/ofitsiyni-vidannya/spetsvipusk-do-gazeti-osvita-ukrayini  


Охорона праці

Охорона праці.jpg

Науково-виробничий щомісячний журнал. Видається з липня 1994 року.

Засновники: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; трудовий колектив редакції журналу «Охорона праці».

Архів журналу


Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук України

Педагогіка-і-психологія.jpg

Науково-теоретичний та інформаційний вісник Національної Академії педагогічних наук України.

Видається з вересня 1993 року.Психологія особистості

Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал.

Видається з 2010 року. Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Науковий журнал «Психологія особистості» включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.).

Видання індексується Google Scholar Академія; Index Copernicus та включено в наукометричні бази даних: Українські наукові журнали; Наукова періодика України (PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT) Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa).

Періодичність виходу: 1 раз на рік.

Веб сторінка: ps.pu.if.ua


Психологія і суспільство

Психологія і суспільство.jpg

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Заснований у 2000 році. Виходить чотири рази на рік.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських та соціологічних наук.

Засновник та видавець Тернопільський національний економічний університет.

Веб-сторінка (архів номерів)


Ринок праці та зайнятість населення

Ринок праці та зайнятість населення.jpg

Виробничо-практичний науковий журнал. Виходить 4 рази на рік. Видається з квітня 2002 року.

Засновник і видавець - Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Внесений до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук.

Внесений до системи «Бібліометрика української науки».

Журнал можна знайти на сайті


Роботодавець

Роботодавець.jpg

Всеукраїнський щомісячний журнал. Засновник: Спілка орендарів і підприємців України.

Веб-сторінка (архів номерів)Соціальний захист

Соціальний захист.jpg

Щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал. Видання засноване у 1992 році. Засновники: Міністерство соціальної політики України, ДП Видавництво «Соцінформ».


Соціологія

Sociology: Theory, Methods, Marketing


Науково-теоретичний часопис. Заснований Інститутом соціології НАН України в липні 1997 року.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України №747 від 13.07.2015.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Веб сторінка: www.stmm.in.ua

Архів журналу: www.stmm.in.ua/archive/ 

 

 


Україна: аспекти праці

Україна аспекти праці.jpg

Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Видається із січня 1995 року.

Засновники: НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма «Праця»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». 

Веб-сторінка

Український соціум

Український соціум.jpg

Науковий журнал. Видається з квітня 2002 року. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Включено до Переліку наукових фахових видань України із соціологічних наук.

Зареєстровано в наукометричній базі. Індексується Google Scholar. 

Веб-сторінка


Фінанси України

Фінанси України.jpg

Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. Заснований у 1995 році. Щомісячне видання.

Журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з економічних наук (підстава: Постанова ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010).

Засновник і видавець: Міністерство фінансів України 

Веб-сайт


Фінансовий контроль

Фінансовий контроль.jpg

Всеукраїнський науково-практичний журнал. Видається з квітня 1999 року. Виходить 12 разів на рік.

Засновники: Державна фінансова інспекція України, Національний університет державної податкової служби України, Київський національний торговельно-економічний університет, ДВНЗ «Криворізький національний університет», ДП «Державне управління комплексного забезпечення».

Веб-сайт


Газети


Голос України

Голос України.jpg

Газета Верховної Ради України. 

Веб-сайт


Урядовий кур’єр

Урядовий кур’єр.jpg

Газета центральних органів виконавчої влади України. 

Веб-сайт