23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Автореферати дисертацій

Автореферати дисертацій на здобуття  наукового ступеня

кандидата / доктора http://ipk.edu.ua/bitrix/images/1.gif

005.32

Балика О.Г.

Корпоративна культура як інститут удосконалення соціально-трудових відносин: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О Г Балика. — К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2014. — 21 с.

005.32

Беляк Т.О.

Активізація впливу корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Т О Беляк. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2016. — 21 с.

316

Туленков М.В.

Організаційна взаємодія в соціальному управлінні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук / М В Туленков. — К.: ІПК ДСЗУ, 2010. — 33 с.

330

Руженський М.М.

Трансформація інститутів соціального захисту населення в транзитивній економіці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / М МРуженський. — К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. — 33 с.

331.101

Шастун А.Д.

Забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / А Д Шастун. — К.: ФОП «Приятелєв Б.М.», 2016. — 21 с.

331.101.3

Ткаченко О.А.

Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О А Ткаченко. — Умань: «Візаві», 2014. — 21 с.

331.5

Борданова Л.С.

Регулювання працевлаштування молоді на регіональному ринку праці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Л С Борданова. — Донецьк: ТОВ «Сучасний друк», 2014. — 25 с.

331.5

Волочко А.С.

Регулювання ринку праці України в умовах євроінтеграції: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / А С Волочко. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. — 21 с.

331.5

Воронцова О.В.

Формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О В Воронцова. — К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2014. — 21 с.

331.5

Гайдаш О.С.

Регулювання ринку праці України в умовах транснаціоналізаціїтрудоресурсних потоків: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О С Гайдаш. — Донецьк: ТОВ «РоялПринт», 2014. — 25 с.

331.5

Даневич М.В.

Забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М В Даневич. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. — 21 с.

331.5

Дружиніна В.В.

Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / В В Дружиніна. — Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2015. — 41 с.

331.5

Казюка Н.П.

Структурні зміни у зайнятості населення карпатського регіону та їх регулювання: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н П Казюка. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2016. — 21 с.

331.522.4

Гринкевич С.С.

Стратегічні імперативи розивтку і використання трудового потенціалу в інформаційній економіці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / С СГринкевич. — Донецьк: ТОВ «Сучасний друк», 2014. — 41 с.

331.56

Шекета Є.Ю.

Механізм попередження довготривалого безробіття: імперативи формування та напрями розвитку (на прикладі Карпатського регіону України): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Є Ю Шекета. — Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ, 2015. — 21 с.

364.3

Нога І.М.

Організаційно-економічний механізм розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І М Нога. — Львів: ТзОВ «Растр-7», 2016. — 21 с.