23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Матеріали конференцій 2011 - 2015

2015 рік

«Ринок праці України: європейський вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 червня 2015 р., м. Київ) / упоряд.: О.М. Могильний, В.І. Костриця, Л.М. Капченко та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2015. – 138 с.»


Психологія праці та управління. Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці. Зб. мат. ХІ Наук.-практ. конф. 22 квітня 2015 р.
Сучасна освіта. Філософія, інновації, досвід. №1,2015


2014 рік


Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-координатори М.П. Лукашевич, М.В. Туленков]. – К. 2015 352 c.


РЕКОМЕНДАЦІЇ  учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції "СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ: ШЛЯХИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ" (30 жовтня 2014 року)


Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності. Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м.Київ). Частина 1.


Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності. Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м.Київ). Частина 2.


Збірник наукових праць за результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів  (28 березня 2014 р., м. Київ)


Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку зб. наук. пр. V Міжнародної науково-практичної конференції / [упорядкув. М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, С.П. Барматова, О.Ю. Вілкова; за заг. ред. М.П. Лукашевича]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 157 с.


Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (28 березня, м. Київ)


Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога безробітним на ринку праці. Збірник матеріалів Х Науково-практичної конференції (Київ, 14 березня 2014 р.)


2013 рік


Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних. Матеріали наук.практичного семінару 15.05.2013 р.К.ІПК ДСЗУ


Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи розвитку: матеріали круглого столу (4 грудня 2013 р., м. Київ) / упоряд. І.Ф. Гнибіденко, Л.Г. Новаш. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 133 с. 


Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : зб. наук. пр. ІV Міжнародної науково-практичної конференції / упоряд. М.П. Лукашевич, Е.М. Кучменко, М.В. Туленков, О.Ю. Вілкова, М.В. Судаков, Л.І. Голишкіна; за заг. ред. М.П. Лукашевича. – К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – 233 с.


Інноваційна стратегіяпідприємств з метою організації робочих місць на принципі інноваційнихтехнологій: матеріали круглого столу (25 жовтня 2013 року, м. Київ). – Уклад. :Л.М. Бойко, М.В. Савчук, Н.М. Припута та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – 55 с. 


Збірник наукових праць за результатами ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 19.04.13 р. К. ІПК ДСЗУ


Організаційноо-управл. та психол. аспекти функц. ринку праці. – тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 19.04.13 р.


2012 рік


Матеріали VI Міжнародної наукової конференції (29-30 листопада 2012 року)


Матеріали VI Міжнародної наукової конференції (29-30 листопада 2012 року)-2


Основні напрями гармонізації зайнятості населення на сучасному етапі соціально-економічних реформ в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (23 травня 2012 р., м.Київ) / упоряд. О.Ю.Вілкова, Л.Г.Новаш. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 345 с.


Компетенційний підхід як інструмент розвитку кадрового потенціалу державної служби зайнятості України:матеріали круглого столу.– К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 133с.


Сучасні проблеми маркетингу ринку праці 25.12.2012 року


2011 рік


Актуальні проблеми професійної орієнт. та проф. навч. населення Ч. 1 мат.V Міжн.н. пр.конф.2011 р.


Актуальні проблеми професійної орієнт. та проф. навч. населення Ч. 2 мат.V Міжн.н. пр.конф.2011 р.


Збірник наукових праць - менеджм. організ., психологія праці і т.д. К. ІПК ДСЗУ 2012 р.


Організаційно-управлінські та психологічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України - тези доп. І Всеуккр. студ.н.пр.конф. 16.03.2012 р.


Психологія праці та управління. зб. наук. праць VIII міжн. н.-пр.конф. 14.12.2011 р.


Ринок праці та держ.служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів. матер. Міжн. трист. н.-пр.конф.до 20 річчя ДСЗУ.


Соціологія праці та зайнятості - шляхи інституціоналізації та персп.розвитку. зб.н.пр. 2011 р.