Кафедра теоретичної та прикладної економіки

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки була створена у 2006 році.

Стратегічна мета діяльності кафедри – забезпечення підготовки фахівців нової формації у сфері економіки та менеджменту, якісні характеристики яких відповідають вимогам конкурентного ринку праці.

каб. 210

тел. (044) 502-68-17

email: ktepe@ukr.net

 

  

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 Калініна Світлана Петрівна
Освіта:

Донецький державний університет,

1989 р.

 

Посада:

завідувач кафедри

 

Наукові ступені і звання:

доктор економічних наук, тема дисертації «Реструктуризація і регулювання зайнятості в регіоні з розвинутою видобувною промисловістю»;

спеціальність: 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

рік захисту: 2007 р.;

професор кафедри управління персоналом та економіки праці;

рік присудження: 2013 р.

 

Сфера наукових інтересів:

розвиток і трансформація міжнародного та корпоративних ринків праці, формування інтелектуальної складової економічного розвитку

 

Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

 

Наукові праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 Савченко Василь Антонович
Освіта:Київський торгово-економічний інститут,  1972 р.
Посада:професор кафедри
Наукові ступені і звання:

доктор економічних наук, тема дисертації «Професійна орієнтація як фактор підвищення

ефективності відтворення трудових ресурсів торгівлі»;

спеціальність: 08.00.07 – економіка праці;

рік захисту: 1991 р.;

професор кафедри управління трудовими ресурсами;

рік присудження: 2001 р.

Сфера наукових інтересів:методологія та організація наукових досліджень, професійний розвиток персоналу.
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

 

Наукові праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Джаман Михайло Олексійович
Освіта:Чернівецький державний університет, 1975 р.
Посада:професор кафедри
Наукові ступені і звання:доктор економічних наук,
Сфера наукових інтересів:соціально-економічна політика, проблеми регіональної економіки,  корпоративне управління.
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

 

Наукові праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тахтарова Клавдія Анатоліївна

Освіта:

Донецький державний університет,

1989 р.

Посада:доцент кафедри
Наукові ступені і звання:

кандидат економічних наук,

тема дисертації «Регулювання ринку праці України в системі міжнародних трудових комунікацій»;

спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

рік захисту: 2013р.;

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці;

рік присудження: 2015р.

Сфера наукових інтересів:проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення на міжнародному і національному рівні
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

 

Наукові праці

 

 

 

 

 

 Ланська Світлана Петрівна
Освіта:

Донецький державний університет,

2006 р.

Посада:доцент кафедри
Наукові ступені і звання:

кандидат економічних наук,

тема дисертації «Формування системи безперервного професійного розвитку в промисловості»;

спеціальність: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

рік захисту: 2010р.

Сфера наукових інтересів:проблеми регулювання ринку праці на макро- та мікрорівні, безперервний професійний розвиток.
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

 

Наукові праці

 

 

 

 

 

 

 Савченко Едуард Олексійович
Освіта:Донецький національний технічний університет, 2001 р.
Посада:доцент кафедри
Наукові ступені і звання:

кандидат економічних наук,

тема дисертації «Розвиток транснаціонального виробництва через прямі іноземні інвестиції»;

спеціальність:08.00.02 – світове господарство  і міжнародні економічні відносини;

рік захисту: 2010р.

Сфера наукових інтересів:розвиток процесів глобалізації, транснаціоналізація економіки і виробництва, міжнародне інвестування.
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 Припута Наталія Володимирівна
Освіта:Національний аграрний університет, 1998 р.
Посада:доцент кафедри
Наукові ступені і звання:

кандидат економічних наук,

тема дисертації «Антимонопольно-конкурентна політика на ринку молока та молокопродуктів в Україні»;

спеціальність:08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

рік захисту: 2017р.

Сфера наукових інтересів:регіональна економічна політика, економіка та фінанси підприємства, аудит та бухгалтерський облік.
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

Наукові праці

 

 

 

 

 

 Круглова Катерини Миколаївна
Освіта:Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2009р.
Посада:старший лаборант кафедри
Сфера наукових інтересів:трансформація ринку праці, управління персоналом.
Електронна пошта:

ktepe@ukr.net

 

  

 

Місце розташування: м. Київ, вул. Новокзальна, 17

Телефон: (044) 5026817

Мобільний: +38 (050) 285-97-51

Адреса електронної пошти:

 ktepe@ukr.net