Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра публічного адміністрування

Кафедра створена у 2016 році і є навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, викладачі якої здійснюють навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з метою підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до державних вимог і стандартів. Кафедра є випусковою зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».

Навчальний процес забезпечується 7 викладачами, серед яких 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, 3 з яких мають звання доцента.

Діяльність кафедри спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу з публічного управління та адміністрування. Усі викладачі кафедри мають досвід науково-педагогічної роботи, а також стаж відповідної практичної діяльності, переважно в органах державної виконавчої влади і органах місцевого самоврядування.

каб. 317

тел.: (044)-503-31-86

e-mail: kpbadm@ukr.net

Список членів

кафедри публічного управління та адміністрування

 1. Дубич К.В. – зав.кафедри, д.держ.упр., доц.
 2. Войтович Р.В. – професор кафедри, д.держ.упр., проф.
 3. Ворона Р.В. – професор кафедри, д.держ.упр., доц.
 4. Діденко Н.Г. – професор кафедри, д.держ.упр., проф.
 5. Дмитренко Г.В. – професор кафедри, д.держ.упр., доц.
 6. Лахижа М.І. – професор кафедри, д.держ.упр., проф.
 7. Новак-Каляєва Л.М. – професор кафедри, д.держ.упр., доц.
 8. Балашова Н.В. – доцент кафедри, к.е.н., доц.
 9. Бобрицький Л.В. – доцент кафедри, к.держ.упр.
 10. Боков О.В. – доцент кафедри, к.держ.упр., с.н.с.
 11. Зозуля В.О. – доцент кафедри, к.держ.упр.
 12. Качан (Мельник) Я.В. – доцент кафедри, к.держ.упр. доцент
 13. Масик М.З. – доцент кафедри, к.держ.упр.
 14. Міщенко К.С. – доцент кафедри, к.держ.упр.
 15. Пахомова М.В. – доцент кафедри, к.держ.упр.
 16. Серьогіна Н.О. – доцент кафедри, к.ю.н., доцент
 17. Фоміцька Н.В. – доцент кафедри, к.держ.упр., доцент

Професорсько-викладацький склад:

Дубич Клавдія Василівна – завідувачка кафедри, доктор наук з державного управління, завідуюча кафедрою публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

За свою науково-педагогічну діяльність в закладах вищої освіти пройшла  від асистента до професора кафедри. Захистила докторську дисертацію на тему «Механізми державного управління системою соціальних послуг». Має свою наукову школу, яка орієнтовна на дослідження механізмів державного управління системою соціальних послуг та соціального забезпечення. Приймала участь в якості експерта в реалізації різних міжнародних проектів Міністерства соціальної політики України. Великий доробок має з навчально-методичних та тренінгових програм  соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в системі закладів вищої освіти.

Являється автором і співавтором 5 монографій в т.ч. 1 персональної , 8 посібників та підручників, а також понад  210 статей та тез з державного управління, системи соціального захисту, інклюзивного навчання, зайнятості населення та ринку праці України.

За успіхи в роботі відзначена нагородами Міністерства освіти та науки України, грамотами та подяками загальноукраїнського та регіонального рівнів.

Ворона Петро Васильович – професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, депутат Полтавської обласної ради IV-VII cкликань, автор та співавтор близько 300 наукових та науково-методичних праць з актуальних проблем теорії і практики публічного управління, партології, місцевого самоврядування, функціонування виборчих систем та адміністрування у різних сферах життєдіяльності суспільства. Державний службовець 3 рангу та службовець місцевого самоврядування 1 рангу (голова Полтавської обласної ради VI cкл.).  Учасник АТО. Голова громадської організації «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс»». 

_

_

_

_

_

_

Лахижа Микола Іванович – професор кафедри публічного управління та адміністрування. Доктор наук з державного управління, професор.

Детальніше…

_

_

_

_

_

_

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор кафедри.

Детальніше…

_

_

_

_

_

_

_

_

ФоміцькаФоміцька Надія Василівна – Доцент кафедри. Кандидат наук з державного управління з 2007 р., доцент кафедри державного управління та менеджменту. Закінчила докторантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в листопаді 2012 р. Викладає дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Планування діяльності підприємств», «Проектний менеджмент».

Детальніше…

_

_

_

IMG_7264.JPGМіщенко Катерина Семенівна – доцент кафедри публічного
управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління. Учений секретар ученої ради Інституту, має багаторічний досвід роботи в центральних органах державної виконавчої влади. Викладає дисципліни: «Публічне адміністрування», «Теоретичні засади соціального захисту вразливих верств населення», «Комунікація в публічному адмініструванні».

Детальніше…

_

_

_

_

Бобрицький Леонід Володимирович – доцент кафедри. Кандидат юридичних наук з 2014 р., Має багаторічний досвід роботи в центральних  та регіональних органах державної виконавчої влади. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Працював на командних та керівних посадах у збройних силах та правоохоронних органах, наукових посадах при Раді національної безпеки і оборони України. Має спеціальне звання полковника міліції, неодноразово нагороджувався відомчими нагородами МВС та РНБО України. Викладає дисципліни:  «Правознавство», «Адміністративне право», «Вступ до європейського права», «Історія європейської інтеграції», «Інтелектуальна власність» та ін.

_

_

_

_

Мельник.jpgКачан(Мельник) Яна Віталіївна – доцент кафедри. Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» (2005 р.) за спеціальністю «Фінанси». Кандидат наук з державного управління з 2015 р. Має досвід роботи в центральних органах державної влади та місцевого самоврядування. Працювала помічником – консультантом народного депутата України. Викладає дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Публічне адміністрування», «Комунікація в публічному адмініструванні», «Методологія та організація наукових досліджень». Має 16 наукових праць.

_

_

_

Сєрьогіна Наталія Олексіївна – доцент кафедри. Кандидат юридичних наук з 2010 р., доцент кафедри соціології та соціально- гуманітарних дисциплін. Викладає дисципліни: «Конституція та врядування», «Вступ до європейського права», «Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості», «Трудове законодавство та правове регулювання зайнятості».

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

-Public Management та процеси децентралізації в Європі

-Вступ до європейського права

-Вступ до публічного адміністрування

-Гендерні відносини та гендерна політика в суспільстві

-Електронне врядування

-Інституційні основи ЄС

-Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції

-Кадрова політика та публічна служба

-Керівник адміністративної служби

-Комунікація в публічному адмініструванні

-Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень

-Методологія та організація наукових досліджень

-Організація діяльності посадових осіб

-Планування розвитку територій

-Політичні інститути і процеси

-Право. Конституція та врядування

-Публічні фінанси

-Регіональна політика та розвиток

-Реформи в Україні

-Теорія організації

-Територіальне управління в Україні в умовах реформ

-Техніка адміністративної роботи

-Публічна служба: зарубіжний досвід та шляхи реформування в Україні

-Історія європейської інтеграції та інституційні основи ЄС

-Електронне урядування

-Загальні засади місцевого самоврядування

-Кадрова політика в системі місцевого самоврядування

Результати науково-дослідної та навчально-методичної роботи відображені в таких публікаціях:

Ворона П. В. Питання розвитку місцевого самоврядування у програмах політичних партій України [Текст] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – 60 с. – (Серія „Досвід державотворення”).

Ворона П. В. Партії, вибори, місцеве самоврядування [Текст]: електоральний зріз уподобань виборців Полтавщини / П. В. Ворона. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – 144 с. – (Серія „Досвід державотворення”). 

Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії  в Україні [Текст] : [Монографія] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – 184 с.

Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади [Текст] :  [монографія] / О. В. Власенко, П. В. Ворона, М. О. Пухтинський [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Ворони. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – 288 с.

Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність [Текст] : популярний нарис / [М. Пухтинський, О. Власенко, П. Ворона [та ін.]. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 160 с.

Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування [Текст]: навч.-метод. посібник : опорний конспект лекцій / П. В. Ворона. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 84 с.

Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади [Текст] : монографія  / П. В. Ворона. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 305 с.

Менеджмент персоналу [Текст]: робочий зошит для спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / П. В. Ворона, Т. А. Костишина, М. І. Драгомирецька, Л. В. Рудич. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 166 с.

Бібліїстика для менеджерів [Текст] : навч.-метод. посібник Ч. 1. / А. М. Мучник, П. В. Ворона. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 62 с.

Бібліїстика для менеджерів : Бібілійне право [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 2. / А. М. Мучник, П. В. Ворона. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 84 с.

Взаємодія парламенту із суб’єктами державного управління: зарубіжний досвід: навч. – метод. матеріали / авт. кол.: В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, П. В. Ворона, Л. О. Матвєєва; за заг. ред. В. А. Гошовської.- НАДУ, 2012. – 48 с. 

Ворона П. В. Технологія управління проектами: підручник для слухачів магістерської підготовки денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Управління проектами» / Ворона П. В. – Полтава: ПП «Шевченко», 2013 -172 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Бельгія, Болгарія, Велика Британія : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; авт.– упоряд.: П. В. Ворона, Т. В. Іванова, Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2015. – 100 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Естонія, Нідерланди, Хорватія, Чехія : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.- упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, Н. П. Кризина [та ін.]. – К. : НАДУ, 2015. – 95 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Іспанія, Латвія, Румунія : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; авт.- упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2015. – 95 с.

Адміністративно- територіальний устрій країн Європейського Союзу: Мальта, Німеччина, Словенія, Угорщина : опор. конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.– упоряд.: П. В. Ворона, Ю. В. Ковбасюк, М. К. Орлатий [та ін.] Київ : НАДУ, 2015. – 99 с.

Місцева влада в країнах пострадянського простору: Монографія / П. В. Ворона, В. А. Гошовська, І. П. Лопушинський, Т. О. Шаровара [та ін.] / За заг. ред. д. держ. упр. П. В. Ворони. – Полтава.: ПП Шевченко, 2016. – 528 с.

Ворона П. В. Методика «саsе studу» у навчальному процесі вишів при підготовці фахівців з публічного управління. Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерноті», ПНПУ, вип. 17, 2017, с.46-54.

Ворона П. В. Пропозиції щодо навчання та підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад. // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпро, 11 листопада 2016 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 202 с. (с. 140-143). 

Ворона П. В. Системи місцевих виборів у країнах Cхідної Європи / П.В.Ворона // Вісник НАДУ. – 2017. – Вип. 1. – С. 69-75.

Ворона П.В. Боротьба з політичною корупцією в Ізраїлі: досвід для України / Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез XVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – с. 27-31.

Vorona P.V. E-Government as a driving force for innovation and efficiency in public administration / P.V. Vorona, M.I. Drogomyretska, // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. – 364 p. – P. 284-288.

Лахижа М.І. Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та
зарубіжний досвід).-Полтава: РВВ ПУСКУ.-2008.-132 с.
Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та
практичні аспекти.-[монографія].- Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.- 289 с.
Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки
Польща.-Полтава: ПолтНТУ, 2012.-243 с.
Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки
Болгарія.- Полтава: ПолтНТУ, 2014.- 208 с.
Лахижа М.І. На службі людям.- Полтава.2003-АСМІ.-72 с.
Місцевий та регіональний розвиток в Україні. Досвід Полтавщини.-К.-
Міленіум.-2001.- 287
Історія села Круподеринці.-Полтава: «АСМІ»,2008.-332 с., іл. (у
співавторстві з Єгоричевою С.Б. та Ставнюком В.В.)
Публічна влада та управління: принципи механізми реалізації :
Монографія/ За заг ред. Нижник Н.Р./ – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432с.
Громадські організації та органи державного управління: питання
взаємовідносин: Монографія / За заг. ред. Нижник Н.Р. та Олуйка В.М.
–Видання 2-е, розширене та доповнене.-Черкаси.- Вид-во Чабаненко Ю.-
2009.- 382 с
Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади: монографія/
О.В.Власенко, П.В.Ворона, М. О. Пухтинський та ін./ За заг. ред. П.Ворони.-
Полтава: ПолтНТУ, 2009.- 288 с.
Труш О. О., Говоруха В. В., Стрельцов В. Ю., Шамраєва В. М., Фесенко
Н. С., Лахижа М. І. Регіональні механізми інтеграції України до
Європейського Союзу: [монографія] / Національна академія держ. управління
при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління /
О.О. Труш (заг.ред.). — Х. : Магістр, 2009. — 123с.
Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток.
Монографія.- Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2010 – 400с.
Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter
den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der

Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie
in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – 470 p.
Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна
монографія/ за наук. ред. д. держ.упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони.-
К.,2018.- 480 с.

-Всесвітня історія (1945-1996 рр.)-Посібник.- Полтава: 1996.-188 с.
– Становлення нової системи місцевого самоврядування у контексті
муніципальної реформи в Україні.-Київ-Полтава.-1999.-116с.
– Лахижа М.І. Європейська інтеграція України: загальне та регіональні
особливості. Методичні матеріали для держслужбовців.- Київ-Полтава.-
2009.- 60 с.
– Лахижа М.І. Вступ до спеціальності «Державна служба»: навч.-метод.
посіб. – Полтава: Полт НТУ, 2013. – 195 с.
– Лахижа М.І. Публічна адміністрація Республіки Польща. Посібник.-
Полтава: ЦППЦ, 2014.- 92 с.
– Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу :
навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ,
2015. – 628 с.
Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-
методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В.
Ворони.– К., 2018. – 474 с.
-Європейська інтеграція України: посібник для державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування / Уклад. М. І. Лахижа. – Полтава,
2018. – 74с.
– Реформування державної служби в Україні як складова
адміністративної реформи (методичні матеріали для держслужбовців та
посадових осіб місцевого самоврядуванння / М. Лахижа, К. Перебийніс, О.
Черчатий.- Полтава: ТОВ «РІК», 2012.- 60 с.
-Лахижа М.І. Реформування служби в органах місцевого
самоврядування. Методичні матеріали. – Полтава: ЦППК, 2013.- 72 с.
-Лахижа М.І., Черчатий О.І. Впровадження Державної цільової програми
розвитку державної служби на період до 2016 року. – Методичні матеріали –
Полтава, 2013. – 18 с
-Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні/ Укладачі: Лахижа М.І., Осипенко Н.М., Черчатий О.І..- Полтава:
ЦППЦ, 2014.- 42 с.
-Мої права в органах влади. Методичні матеріали. -– Лахижа М.І.,
Черчатий О.І., Клименко І.В. – Полтава, 2017. – 23 с.
-Українська державна та полтавська обласна символіка: історія,
сучасність етикет застосування. – Лахижа М.І., Черчатий О.І., Клименко І.В. –
Полтава: 2018.- 23 с.

– Актуальні питання посилення правової спроможності територіальних
громад в Україні. –Посібник. – Укладачі: Лахижа М.І., Черчатий О.І.,
Клименко І.В. – Полтава: Полтавський літератор, 2018. – 40 с.

Фоміцька Н.В. Контроль у державних інституціях : навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.С. Миронова, Л.В. Набока ; за заг. ред. д.е.н. проф. О.Ю. Амосова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с. – (Рек. МОН України).

Фоміцька Н.В. Теорія систем для менеджерів : навч. посіб. / Н.В.Фоміцька, В.В. Єганов. – Х.:Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 248 с. – (Рек. МОН України).

Фоміцька Н.В. Основні поняття публічного адміністрування / Публічне адміністрування в Україні : [навч. посіб.] / [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.] ; за заг. ред. д.філос.н., проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 3- 23.

Міщенко К.С. Керівник адміністративної служби: Навчально-методичні матеріали. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 68 с.

Міщенко К.С. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення в соціальних послугах / К.С. Міщенко // Статистика України. – 2009. – № 1. – С. 100 – 104.

Міщенко К.С. Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління соціальним захистом інвалідів / К.С. Міщенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Зб. наук. праць „Державне управління та місцеве самоврядування”. – К. – 2009. – Вип. 2(8). – С. 230 – 238.

Мельник Я. В. Шляхи удосконалення системи фінансування закладів освіти: регіональний аспект» / Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ: «Ефективність державного управління». 2012, – № 33 (IV випуск). С.202-208

Мельник Я. В. Державно-громадське управління освітою як основний напрям демократизації освітньої політики на сучасному етапі / Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. НАДУ. 2013, №1. С.212-220

Melnyk Y.V. Aktualne trendy w polityce edukacyjnej w Ukrainie. Nauka i studia, NR 7 (117), 2014. С.102-110

Мельник Я. В. Тенденції розвитку державної освітньої політики в Україні [Електронний ресурс] /Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління «Публічне управління:теорія та практика». 2012, №3(11). С.66-70. Режим доступу:http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/2/04.pdf.

Мельник Я. В. Нормативно-правове забезпечення державного управління галуззю освіти України / Я. В. Мельник // Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ: «Ефективність державного управління». 2014. №39

Мельник Я. В. Развитие государственной образовательной политики: исторический аспект и современные реалии / Я. В. Мельник // Культурно-просветительский и образовательный журнал «Вестник государственного и муниципального управления», 2014, № 1. С.88-95.

Серьогіна Н.О. Сутність корупції як правової категорії, історичні витоки та тлумачення понять. / Н. О. Серьогіна, // Вісник академії. Науковий журнал. – Київ: 2013. – №4 (65). – С.41 – 47.

Серьогіна Н.О. Професійне навчання працівників: організаційні аспекти (частина 1) // Все о труде и зарплате. – 2012 р. – № 3. – С. 78–85. Серьогіна Н.О. Курс лекцій за функціональною складовою підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості / За заг. ред. В.Г. Федоренка. К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 310 с.