Кафедра психології

Кафедра психології

 

кім. 319, 320

тел.: (044) 536-14-98,

email: kcix@ukr.net

Кафедра психології ІПК ДСЗУ була заснована в 1995 році, очолила її кандидат філософських наук, доцент Смирнова О.П. У 2001-2013 роках кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук О.В. Киричук.  З 2014 року кафедру  очолювала доктор психологічних наук, професор  Ліщинська О. А., з 2015 року  – доктор медичних наук, професор Пріб Г.А.

З самого початку своєї діяльності кафедра здійснювала перепідготовку фахівців за спеціальністю «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», з 2004 р. підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Психологія», а з 2011 р. підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Психологія».

У зв’язку з розширенням соціальної складової у діяльності кафедри психології з  вересня 2016 року, згідно наказу №88-к від 01.07.2016 р., її було перейменована на кафедру психології та соціальної роботи. Очолив кафедру психології та соціальної роботи доктор медичних наук, професор Пріб Г.А.

Кафедра здійснює перепідготовку фахівців за спеціальністю «Психологія» та спеціальністю «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; підготовку фахівців першого освітнього рівня «бакалавр», другого освітнього рівня «магістр» та третього, науково-освітнього рівня «доктор філософії» за  спеціальністю «Психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кількісний склад кафедри складає 13 науково-педагогічних працівників, з яких  12 працюють за основним місцем роботи. Серед них: 2 доктори психологічних наук, доценти, професори кафедри,  1 доктор медичних наук, професор, 4 кандидати психологічних наук, доцентів, 1 кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, 1 кандидат філософських наук, доцент, 1 кандидат соціологічних нау, доцент, 2 кандидати філологічних наук, доценти, 1 старший викладач.

Пріб Г.jpgПріб Гліб Анатолійович – завідувач кафедри. Доктор медичних наук, професор.

У 1998 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за кваліфікацією – лікар. У 2009 р. присуджено науковий ступінь доктор медичних наук зі спеціальності «Психіатрія»

В 2015 р. присвоєне вчене звання професора.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2009 р. Автор понад 120 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Патопсихологія, Психологія травмуючих ситуацій, Соціальна психіатрія та наркологія, Психосоматика, Психологія сексуальності. 

Співзасновник журналу «Соціальна психіатрія, медична психологія та психосоматична медицина», член ради рецензентів наукового-практичного журналу «Архів психіатрії», відповідальний секретар журналу «Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал»; з 2010 р. є член редакційної колегії журналу «Ринок праці та зайнятість населення».

Член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, член Всеукраїнської асоціації дослідників аддикцій.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Пріоритетні наукові інтереси: психологія травмуючих ситуацій,  психосоціальні  аспекти психічних розладів. 

ДорожкінДорожкін Валерій Романович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри.     

Сфера наукових інтересів : психологія сімейних відносин та динаміки їх зміни; психологія альтруїзму та моральності; соціальна психологія малих груп; групові феномени в психотерапії; наративна психологія та аналіз дискурсу; спільна діяльність двох ведучих тренінгових або терапевтичних груп.  Автор понад 45 наукових публікацій.

Види практичної діяльності: Психологічне консультування особистісних та сімейних проблем ; Розробка та проведення тренінгів ; Психологічне тестування та відбір персоналу; Модераторство груп ; Бізнес-тренінги.

Тренінги: Особистісного зростання, Креативності, Сенситивності, Розвиток лідерства, Експериментальні тренінги на природі, «Майстер управління», «Майстер продажів», Тринінги командотворення.

Викладає дисципліни: Соціально-психологічний тренінг, Тренінг особистісного зростання, Математичні методи в психології, Психологічний супровід підприємницької діяльності, Теоретико-методологічні проблеми психології, Соціальні та політичні конфлікти, Методика та організація наукових досліджень.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою по науковій роботі.

Нагороди та відзнаки: Грант від Президії Верховної Ради АР Крим у розділі «Соціальні науки», 2005 р. за проект «Теоретико-методологічне вивчення експериментальних тренінгових методів на природі». 

Ткалич.jpgТкалич Маріанна Григорівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри.

Народилася у 1978 р. у м. Запоріжжі. У 2001 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Психологія». З 2001 по 2017  рр. працювала у Запорізькому національному університеті.

З вересня 2017 року є професором кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

У 2006 р. захистила першу в Україні кандидатську дисертацію з нової спеціальності  – 19.00.10 «організаційна психологія; економічна психологія» . У 2016 р. захистила першу докторську дисертацію з цієї ж спеціальності на тему “Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій”.

Є відповідальним редактором фахового збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології», який видається спільно із Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України та входить в міжнародні наукометричні бази (Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Є постійним членом Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), а також Міжнародної асоціації прикладної психології (International Association of Applied Psychology (IAAP).

Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких дві монографії (“Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності” 2009; “Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій” 2015), статті у наукометричних виданнях, навчальний посібник «Гендерна психологія», за яким навчаються студенти понад 20 ВНЗ України. Сьогодні тираж цього посібника складає більше ніж 3000 екземплярів.

Викладає курси: Методологія гендерного підходу у психологічних дослідженнях, Соціально-політичні конфлікти, Психологічна діагностика та оцінка персоналу, Методика та організація наукових досліджень.

МілютінаМілютіна Катерина Леонідівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри.

 У 1987 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за кваліфікацією – психолог, викладач психологічних дисциплін. У 1991 р. присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук. У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. З 10 жовтня 2013 року присвоєно науковий ступінь – доктор психологічних наук.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних робіт. Працює в ІПК ДСЗУ з 2001 р.

Викладає дисципліни: Основи психологічної практики (практична психологія), Практика індивідуального психологічного консультування в СЗ, Теорія і практика психологічної корекції, Теорія та практика психотренінгу, Методика та організація наукових досліджень.

_

Смирнова.jpgСмирнова Олена Павлівна – кандидат філософських наук, доцент, працює доцентом кафедри психології з 1992 року. В 1970 році закінчила з червоним дипломом Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, вчитель біології і хімії середньої школи. В 1980 році з червоним дипломом закінчила Київську вищу партійну школу.

В 1989 році закінчила аспірантуру Академії суспільних наук, м. Москва, по кафедрі прикладної соціології і соціальної психології.

Займала посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації (1997-2000р.р.). «Відмінник народної освіти», нагороджена орденом «Знак Пошани» та орденом «Дружби народів», відзнакою «Знак пошани» Міністерства праці та соціальної політики України, Почесною відзнакою Державного центру зайнятості «За бездоганну службу», Почесною грамотою Державного центру зайнятості з врученням нагрудного знаку «Почесна грамота Державної служби зайнятості», була занесена на Дошку пошани Державного центру зайнятості України. Член президії Київської обласної організації товариства «Знання» України.

Має більше 100 наукових та науково-методичних друкованих праць. Брала участь в міжнародному проекті Twinning «Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні».

В центрі підвищення кваліфікації інституту для працівників державної служби зайнятості України проводить заняття на такі теми: «Керівництво і лідерство в управлінні персоналом», «Етика поведінки спеціаліста служби зайнятості при взаємодії з клієнтом».

Викладає навчальні дисципліни: Соціальна психологія, Психологія масової поведінки; Психологія організацій, Психологія іміджу, Основи паблік рилейшнз, Психологія релігії.

Пріоритетні наукові інтереси: психологія трудового колективу базового центру зайнятості та соціально-психологічні аспекти ринку праці.

Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи.

Матвієнко Лариса Іванівна.jpgМатвієнко Лариса Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

 В 1987 року закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філософський факультет, спеціальність „Психологія”); в 1994 присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук; в 2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри психології. В Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України працює з червеня 2002 року.

Викладає дисципліни: Вікова психологія, Психодіагностика, Практикум з загальної психології, Диференціальна психологія, Філософія психології, Психологічна діагностика та оцінка персоналу, Психологічні основи професійної орієнтації і професійного самовизначення, проводить практичні заняття за темою: “Психологічна корекція професійного стресу і синдрому професійного вигорання персоналу ЦЗ, “Види тестів”, “Професійний відбір”.

Автор  25 наукових праць та  72 методичних  (програми та робочі програми вивчення дисциплін).

Пріоритетні наукові інтереси: дослідження ціннісно-мотиваційної сфери безробітних різних категорій ( в т.ч. ВП), а також осіб, зайнятих волонтерською діяльністю; проблема емоційного вигорання фахівців СЗ.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою по навчальній роботі. Нагороджена подякою від Державного центру зайнятості (червень 2004), почесною грамотою від Державного центру зайнятості (вересень 2006), подяками від ІПК ДСЗУ.

Бегеза Людмила Євгенівна  кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри.

У 1997 р. закінчила Черкаський педагогічний університеті імені Б.Хмельницького за кваліфікацією вчитель російської мови і літератури та практичний психолог.  У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Викладає дисципліни: Анатомія та еволюція нервової системи, Основи антропогенезу, Основи біології та генетики людини, Основи психогенетики, Фізіологія та психологія праці, Зоопсихологія та порівняльна психологія та ін.  Автор понад 20 публікацій, надрукованих у фахових наукових виданнях .

Пріоритетні наукові інтереси: соціально-психологічні умови та чинники адаптації особистості, формування і розвиток мотиваційної сфери людини

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою по аспірантурі.

_

Нежинська Олена Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук, у 2014 р. присвоєно вчене звання доцента.

Сертифікований коуч рівню ACC акредитований ICF (з 2015 р.).

Член-кореспондент Української Академії Акмеології (з 2016 р.).

Magister pedagogiky w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i profiaktyka społeczna (Polska, 2017 р.).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), серія «Соціальні та поведінкові науки», м. Київ, Україна.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Співавтор монографії “Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів” та навчального посібника “Основи коучингу”.

Співавтор спецкурсів «Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій», «Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти», «Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях», «Лідерство у діяльності керівника освітньої організації».

З вересня 2018 року є професором кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Практикум з загальної психології», «Психологія конфлікту», «Психологія іміджу», «Етнопсихологія» та ін.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань ліцензування та акредитації.

Пріоритетні наукові інтереси: коучинг, особистісний розвиток, лідерство у діяльності керівника, професійний стрес та «професійного вигорання» особистості, попередження та розв’язання конфліктів.

Калюжна Євгенія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент. У 2003 р. закінчила Запорізький державний університет, здобувши кваліфікацію магістра психології. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. У 2014 р. отримала вчене звання доцента. З 2007 р. по 2017 р. працювала на кафедрі практичної психології Запорізький національного університету.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2018 р., в иконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчальної роботи.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Теоретико-методологічні проблеми психології, Клінічна психологія, Психологічна служба, Психологія праці. Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій.

Пріоритетні наукові інтереси: методологія наукової творчості в психології; адаптивна активність особистості, анти-ейдж-психологія.

Циганенко Галина Валентинівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри.

  В 1997 року закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, спеціальність: психологія і педагогіка (шкільна); в 2004 році в Інституті соціальної та політичної психології НАПНУ захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді» (за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи); в 2007 року присвоєно вчене звання – старшого наукового співробітника.

У 2014 році стала співзасновницею ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» (Психологічна Кризова Служба), член Правління Асоціації політичних психологів України та член міжнародної організації «European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)»

За період наукової діяльності опубліковано понад 65 наукових праць, написано чотири монографії у співавторстві: «Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу» (2013-2017); «Психологія групової ідентичності: закономірності становлення»  (2009–2012 рр.); “Російськомовна спільнота: соціально-психологічний аналіз. (2007–2010 рр.); «Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості (2004-2010)».  Має ряд практичних посібників для сімей військових, ветеранів, впо.  Основні реалізовані проекти в галузі моніторингу та оцінки стану, психологічної допомоги, тренінгу – робота з військовими та ветеранами: «OTI/Ukraine Veterans and Electoral Instability Assessment», вересень, 2018, USAID; «Альтернативи конфлікту та насильству» Stabilization Support Services, Посольства Великої Британії в Україні. Вересень 2016 – лютий 2017, Україна. “Досвід підтримки військових ветеранів у США”, листопад 2015, Державний департамент США. Міжнародна програма обмінів IVLP. США.

Викладає дисципліни: Юридична психологія, Психологія особистості, Психологічні методи забезпечення ефективного навчання.

Пріоритетні наукові інтереси: соціально-психологічні дослідження потреб різних груп населення; засоби відновлення внутрішньої рівноваги і профілактика професійного вигорання; ненасильницьке спілкування і проведення кризових переговорів; методики кризової інтервенції; індивідуальна та групова психотерапія. 

Євтушенко Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри. У 1997 році закінчила біологічний факультет Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького за  спеціальністю «біологія та хімія», кваліфікацією «вчитель біології та хімії». У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. З 2005 року по 2012 рік працювала завідувачем кафедрою психології Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького. З 2006 по 2011 рр. – декан психологічного факультету Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького. З 2015 року по 2019 рік працювала на посаді доцента кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», а з 2 вересня 2019 року працює на кафедрі психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою з навчальної роботи.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога, Основи психотерапії, Психологія творчості, Методика викладання психологічних дисциплін, Педагогічна психологія, Наукові школи в психології. 

Пріоритетні наукові інтереси: кризове психологічне консультування, психологія травмуючих ситуацій, аналітична психологія,  групова психокорекція, казкотерапія, глибинна психологія, методактивного соціально-психологічного пізнання. 

Має досвід консультативної роботи з людьми, що мають особливі потреби, зокрема з учасники АТО, що отримали інвалідність.

Ортікова Наталія Володимирівна – аспірант кафедри з 2016 за напрямом 053 Психологія. У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь дітей дошкільного віку (1998 р.). У 2002 році отримала дипломом про вищу освіту, виданий Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України за спеціальністю «Психологія», спеціалізацією «Психологія управління та праці», кваліфікацією “психолог”.
В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України працює з 1999 року, а на кафедрі – з 02 вересня 2019 року на посаді старшого викладача. До цього працювала старшим науковим співробітником проблемної науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту.
Виконує обов’язки заступника завідувача із взаємодії з Центром підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців державної служби зайнятості Інституту.      
Автор понад 40 наукових та науково-методичних робіт.
Викладає дисципліни: Самоменеджмент психолога, Основи біології та генетики людини, Політична психологія, Психологічна служба, Професійна орієнтація та профвідбір, Антропологія, Зоопсихологія та порівняльна психологія, а також Кар’єрне консультування фахівців державної служби зайнятості, Організація та проведення співбесіди кар’єрного радника з клієнтами ЦЗ, Особливості проведення кар’єрного  консультування з різними категоріями клієнтів ЦЗ, Розвиток кар’єрної компетентності фахівців державної служби зайнятості для ефективної роботи з клієнтами служби зайнятості, Кар’єрні траєкторії клієнтів служби зайнятості: особливості побудови.
Пріоритетні наукові інтереси: професійна орієнтація молоді, психологія кар’єри та кар’єрного зростання. 
Має 18-ти річний досвід науково-дослідної роботи у напрямі професійної орієнтації, професійного самовизначення молоді та різних категорій безробітних громадян.

Наукова робота

У 2015-2017р.  кафедра виконує науково-дослідну роботу за науковою темою «Соціально-психологічна адаптація безробітних до особливостей сучасного ринку праці».

Основними напрямками наукової роботи кафедри є: 

Особливості психічних та поведінкових розладів у внутрішньо переміщених осіб в ситуації вимушеного переселення;

Свідомі та несвідомі чинники психодинамічної взаємодії внутрішньо переміщених осіб у терапевтичних групах;

Психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам у започаткуванні власної справи;

Особливості мотивації внутрішньо переміщених осіб до активного пошуку роботи;

Психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб в умовах безробіття;

Механізми особистісної  адаптація внутрішньо переміщених осіб до вимог  ринку праці  та ін.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, збірниках та матеріалах міжнародних та національних науково-практичних конференцій та круглих столів.

Наукові видання та публікації за 2015- 2016 рр.

Пріб Г.А. Диференційована комплексна система визначення обмеження життєдіяльності та соціальної недостатності у пацієнтів з психічними розладами при проведені медико-соціальної експертизи й реабілітації / Г. А. Пріб // Архів психіатрії. – 2015. – Т. 21.– № 1 (80). – С. 23–25.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Діагностично-лікувальні та профілактичні заходи на ранніх етапах споживання психоактивних речовин підлітками. Реєстр галузевих нововведень. – №213/1/14 – 2015. – С. 204.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Метод психокорекції алкогольної адикції у підлітків. Реєстр галузевих нововведень. – №214/1/14 – 2015. – С. 205.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Метод психокорекції тютюнової адикції у підлітків. Реєстр галузевих нововведень. – №215/1/14 – 2015. – С. 206.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Спосіб вивчення адиктивного статусу підлітків, що вживають психоактивні речовини. Реєстр галузевих нововведень. – №217/1/14 – 2015. – С. 207.

Пріб Г.А. Соціальна психіатрія і наркологія / Пріб Г.А. / Навчальний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ, – 2016. – 255 с.

Дорожкин В.Р. Грани альтруизма /В.Р.Дорожкин. – К.: изд-во “Феникс”,2016.– 320 с.

Дорожкин В.Р. Эмоциональные дискурсы в психотерапии / В.Р.Дорожкин // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2015. – №2. – с. 181-195.

Мілютіна К.Л. Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності/К.Л. Мілютіна// Науковий вісник Херсонського державного університету, – Херон: 2015 – вип.. 2 т.1. –  стр. 52-57

Мілютіна К.Л. Оптимізація процесу професійного становлення засобами спілкування в Інтернет-середовищі/ International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. – Prague (Czech Republic), the 5th of March, 2014/ Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, – 2014, Vol.2. – p.146-152

Мілютіна К.Л. Considering the cultural worldview of the individual in crisis counseling. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10– Vienna – Austria, 2015, – Vol.2. – р.82-83

Мілютіна К.Л. Interaction with animals as a factor to overcome the tensions International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10– Vienna – Austria,-  2015, Vol.3.-  р.64-66

Милютина Е.Л. Интерактивные методы подготовки психологов к педагогической практике /Е.Л. Милютина// Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета.  –Симферополь. – 2015, №1 – стр. 142 – 148

Милютина Е.Л. Психологическая помощь личности в преодолении жизненных кризисов /Е.Л. Милютина//Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. –Симферополь. – 2015, №2-  стр. 111 – 116

Милютина Е.Л., Лучинкина А.И. Игровые технологии /Е.Л. Милютина, А.И. Лучинкина//ТОВ видавництво «Аспект-поліграф», Ныжин. – 2015 – 266 с.

Милютина Е.Л., Рубель Н. В. Ребёнок с  которым не соскучишься /Е.Л. Милютина, Рубель Н.В.//ТОВ видавництво «Ніка-центр».- Ніжин.- 2016 – 186 с.

Матвієнко Л.І. Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення) / Л.І.Матвієнко, К.С. Алексейченко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – №1. – С.55- 59.

Матвієнко Л.І. Особливості мотивації працевлаштування безробітної молоді / Л.І.Матвієнко, Н.В. Португаль-ська // Психологія праці та управління: Зб. наук. пр. XІ Наук.-практ. конф. / відп. ред. О.А.Ліщинська; [упоряд. Г.А. Пріб, О.П.Смирнова, В.Ф.Ко-лесникова, Л.І.Матвієнко, Я.Ц.Зелінська, І.І.Шелест]. К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 156-168.

Матвієнко Л.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери осіб зайнятих волонтерською діяльністю / Л.І.Матвієнко, К.С. Алексейченко // Психологія праці та управління: Зб. наук, пр. XІ Наук.-практ. конф. (м.Київ, 22 квітня 2015р.) відп. ред. О.А.Ліщинська; [упоряд. Г.А. Пріб, О.П.Смирнова, В.Ф.Колесникова, Л.І.Матвіє-нко, Я.Ц.Зелінська, І.І.Шелест]. К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 92-97.

Матвієнко Л.І. Чинники емоційного вигорання у представників соціономічних професій / Л.І. Матвієнко, Я.О. Загребельна// Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. –  №2. – С.30- 34.

Матвієнко Л.І. Особливості взаємозв’язку ціннісно-смислової сфери та емоційного вигорання особистості / Л.І. Матвієнко, Я.О. Загребельна // Психологія праці та управління: Зб. наук. пр. X Наук.-практ. конф. (м.Київ, 14 березня 2014р.) відп. ред. О.В. Киричук; [упоряд. Г.А.Пріб, О.П.Смирно-ва, В.Ф.Колесникова, Л.І.Матві-єнко, Я.Ц.Зелінська, І.І.Шелест]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – С.57- 71.

Матвієнко Л.І. Синдром емоційного вигорання у працівників служби зайнятості: діагностика та корекція / Л.І. Матвієнко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2013. – №1. – С.38- 42.

Зелінська Я.Ц. Вивчення самооцінки особистості в ситуації безробіття // Психологія праці та управління – Збірник ХІІ науково-практичної  конференції. 22 травня 2015 року – К., ІПК ДСЗУ, 2015.

Зелінська Я.Ц. Вплив стресостійкості на соціально-психологічну адаптацію персоналу.// Психологія праці та управління – Збірник ХІІ науково-практичної  конференції. 22 травня 2015 року– К., ІПК ДСЗУ, 2015.

Зелінська Я.Ц. Вивчення феномену адаптаційного потенціалу студентів в умовах вищого навчального закладу // Психологія праці та управління – Збірник ХІІ науково-практичної  конференції. 22 травня 2015 року– К., ІПК ДСЗУ, 2015.

Василенко Т.А., Зелінська Я.Ц. Соціальна ідентичність  безробітних як чинник  стилю поведінки у конфлікті.// Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Сич О.О., Зелінська Я.Ц. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки безробітних // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Василенко Т.А., Зелінська Я.Ц. Соціальна ідентичність  безробітних як чинник  стилю поведінки у конфлікті.// Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Сич О.О., Зелінська Я.Ц. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки безробітних // Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Зелінська Я.Ц. Вплив соціальної ідентичності безробітних на стиль поведінки у конфлікті  // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016 – №2.  – С. 39-43.

Бегеза Л.Є. Рольова ідентичність практичних психологів як чинник соціально-психологічної адаптації / Л.Є.Бегеза // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2015» [Текст] : ХVІІ Всеукр. наук. конф. молодих учених; Черкаси, 24 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.Б.Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ  ім. Б. Хмельницького, 2015. – 252 с.

Топчій І.В., Бегеза Л.Є. Психолого-педагогічні чинники гендерного виховання особистості в умовах закладу освіти // Випереджуюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2015 року. – Дніпропетровськ : Рояль Принт, 2015 – 292 с.

Топчій І.В., Бегеза Л.Є. Концептуальні аспекти патріотичного виховання учнів // Матеріали ХІІ Захаренківських педагогічних читань, Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців». – Черкаси:  ЧОІПОПП, 2015. – 186 с.

Бегеза Л.Є. Організаційно-методичні засади взаємодії практичних психологів і педагогічних працівників навчальних закладів / Л.Є.Бегеза // Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 19–20 мая 2016 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; под ред. И.Е.Валитовой. – Брест : БрГУ, 2016. – 298 с.

 Длугош О.М  Деякі питання взаємодії державного і громадського секторів у наданні соціальних послуг: зб.наук. пр. VІ  Міжнародної науково-практичної конференції / упоряд. М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, О.Ю. Голишкіна; за заг. ред. М.П, Лукашевича. К.: ІПК ДСЗУ, 2016.  С. 228-230.

Навчально-методична робота

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється навчально-методична робота з метою повного забезпечення навчального процесу навчальними та робочими програмами навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою.

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що повною мірою відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, які відбуваються в розвитку вітчизняної та світової психологічної науки. Видано навчальні та робочі навчальні програми опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання магістерських, дипломних та курсових робіт, програми практик, методичні вказівки до самостійної та наукової роботи студентів. В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми та методи організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання. Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінари-співбесіди, семінарів – «круглих столів», контрольних робіт, рефератів і доповідей студентів та слухачів.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

-Загальна психологія

-Теоретико-методологічні проблеми психології

-Філософія психології

-Диференціальна психологія

-Експериментальна психологія

-Етнопсихологія

-Історія психології

-Клінічна психологія

-Методика викладання психології

-Методика та організація наукових досліджень

-Основи психологічної практики (практична психологія)

-Основи психотерапії

-Педагогічна та вікова психологія-

-Політична психологія

-Психодіагностика

-Психологічна діагностика та оцінка персоналу

-Психологічна служба

-Психологія особистості

-Психологія праці

-Психологія творчості

-Психологія управління

-Соціальна психологія

-Юридична психологія

-Психологічні основи професійної орієнтації і професійного самовизначення

-Патопсихологія

-Психологія травмуючих ситуацій

-Соціальна психіатрія і наркологія

-Соціально-психологічний тренінг

-Психологія сім’ї

-Геронтопсихологія

-Психологія масової поведінки

-Основи Паблік Рілейшнз

-Психологія забезпечення організаційного розвитку

-Психологія іміджу

-Психологія конфлікту

-Психологічна допомога особистості в умовах життєвої кризи

-Психічні стани безробітних

-Практика індивідуального психологічного консультування в СЗ

-Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога

-Наукові школи в психології

-Методика викладання психологічних дисциплін

-Математичні методи та моделювання у психології

-Людина в соціумі: психологічні аспекти

-Кроскультурна психологія (укр/англ)

-Тренінг особистісного зростання

-Психологія девіантної поведінки

-Психологія цінностей (укр/англ)

-Позитивна психологія /positive psychology

-Психологія ділового спілкування

-Проектний менеджмент в психологічних дослідженнях

-Психологія організацій

-Психологія масової поведінки

-Психологія релігії

-Психолого-управлінське консультування

-Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

-Історія соціальної роботи

-Ведення професійних документів

-Система організації соціальних служб

-Теорія соціальної роботи

-Методи соціальної роботи

-Соціальна робота на підприємстві

-Соціальна робота з різними групами клієнтів

-Практикум з соціальної роботи

-Соціальна робота в недержавному секторі

-Адресна соціальна допомога

-Соціальна робота

-Самоменеджмент

-Комунікативні процеси у навчанні

-Релігієзнавство

-Етика та естетика

-Педагогіка

-Іноземна мова за професійним спрямуванням

-Ведення професійних документів

-Методика викладання у вищій школі

-Загальна соціологія

-Соціальна філософія