Кафедра іноземних мов та міжкультурних комункацій

Кафедра іноземних мов та міжкультурних комунікацій

Кафедра іноземних мов та міжкультурних комунікацій створена у листопаді 2018 року. Серед її завдань –  фундаментальна мовна підготовка студентів та слухачів інституту з урахуванням сучасних  вимог до компетентнісного рівня фахівців на глобалізованому ринку праці. Процес мовної підготовки тісно пов’язаний з характером професійної діяльності майбутніх фахівців  та спрямований на формування необхідних комунікативних навичок в мультикультурному діловому середовищі.

 У навчальному процесі викладачі кафедри активно застосовують сучасні методики, зокрема запроваджується викладання професійно спрямованих дисциплін іноземною мовою. Серед сучасних методів викладання –  кейс-метод,  проектні методики, рольові ігри, обговорення проблемних ситуацій тощо, які сприяють формуванню у студентів критичного, творчого мислення та інноваційних підходів у професійній діяльності,  можливостей їх реалізації, зокрема й із застосуванням сучасних комунікативних технологій.

До науково-педагогічного складу молодої кафедри, що активно розвивається, входять 7 працівників, серед яких 5 кандидатів наук, з них 2 мають звання доцента. Усі працівники кафедри мають ґрунтовні наукові напрацювання та великий досвід практичної діяльності, є творчими особистостями й талановитими педагогами.

На сьогодні колектив кафедри забезпечує навчання студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» денної і заочної форм навчання, аспірантури, слухачів підготовчого відділення та центру підвищення кваліфікації інституту.

          Крім мовної підготовки, кафедра забезпечує викладання дисциплін, що мають на меті всебічний гуманітарний розвиток студентів та слухачів, зокрема в галузях соціології, РR-технологій, педагогічної творчості.

          Окремий напрям діяльності кафедри –  аудиторна та дистанційна робота з  практичними працівниками за прикладними курсами, зокрема «Світові тенденції ринку праці», «Прогнозування процесів на ринку праці»,   «Особливості роботи фахівця центру зайнятості, який виконує функції кар’єрного радника», «Особливості взаємодії з роботодавцем», «Основи інформаційно-аналітичної діяльності», «Основи соціально-комунікаційної діяльності», «Ефективна комунікація», «Керівний контроль якості ділових документів». Ця діяльність спрямована на розвиток ділової компетентності працівників соціальної сфери, її професіоналізації на засадах новітніх науково-практичних підходів та міжнародного досвіду,  зрештою – якнайповнішу реалізацію соціальних складників державного управління.